Introducere

2

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2024! Credem că rugăciunea este locul de naștere al trezirii. Dumnezeu a făcut atâtea minuni în anii trecuți, pe măsură ce L-am căutat împreună în rugăciune și post. Duhul Sfânt a adus convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici redeșteptate și relații vindecate. Iată doar câteva mărturii din anul trecut:

Niciodată nu am mai simțit Duhul lui Dumnezeu în acest fel.” (Frank B.)

Dumnezeu mi-a salvat familia prin cele 10 Zile de Rugăciune.” (Adebayo O.)

În timpul celor 10 zile de rugăciune, m-am rugat pentru familia mea necredincioasă. În ziua 9, nepoata mea de 20 de ani a venit la mine și, pentru prima dată în viața ei, a început să-mi pună întrebări despre religie. Acesta a fost un adevărat răspuns la rugăciunea mea!” (Fran J.)

Ne-am rugat pentru tatăl meu, care părăsise credința și pentru noi ca familie, să găsim mântuirea. La sfârșitul celor zece zile, pentru prima dată după ani de zile, el a venit acasă și și-a cerut iertare, căutând împăcarea și dorind să îndrepte lucrurile cu Dumnezeu.” (G.M.)

Te-a chemat vocea lui Dumnezeu la trezire? Biblia este plină de promisiuni pentru tine:

”Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Fața Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui țara” (2 Cronici 7:14).

”Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13).

” Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Ioel 2 :32).

” Apropiați-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi” (Iacov 4 :8).

Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3 :20).

Oriunde te-ai afla în viață acum, Dumnezeu este mai aproape decât crezi. El vrea să-Și reverse binecuvântările asupra familiei tale, asupra bisericii, a localității și a lumii tale!

Tema rugăciunii noastre

Prioritățile credinței – Virtuțile creștine în vremuri tulburi

Te-ai trezit vreodată prins în agitația vieții, lăsând puțin loc pentru momente spirituale? Dacă tânjești după o viață spirituală mai semnificativă și mai împlinită, aceste 10 Zile de Rugăciune și meditație îți vor fi prețioase.

Pe parcursul acestor zece zile, vei avea o ocazie unică de a te elibera de lucrurile care îți ocupă mintea și viața, dar care nu îți aduc o adevărată satisfacție. În schimb, ne vom concentra pe ceea ce contează cu adevărat pentru Dumnezeu. Este o șansă de a trăi în mod intenționat cu mai puțin, permițându-ți să experimentezi mai mult din ceea ce contează cu adevărat.

De-a lungul acestei călătorii, vei întâlni idei practice pentru a-ți aprofunda încrederea în Dumnezeu, pentru a-ți îmbogăți experiența Sabatului și pentru a-ți întări legătura zilnică cu El. Rugăciunea plină de sens, actele de bunătate și cultivarea recunoștinței vor face, de asemenea, parte din explorarea noastră. În plus, vei dobândi determinarea, pasiunea și perseverența necesare pentru a reuși.

Haideți să ne deschidem inimile și mințile către Dumnezeu, invitând pe Duhul Său cel Sfânt să intre în viețile noastre în aceste zece zile. Prin acest proces, ne rugăm să fim transformați și reînnoiți, devenind martori puternici ai iubirii lui Dumnezeu care schimbă vieți.

Să ne rugăm împreună pentru o renaștere a altarelor noastre de închinare personale și familiale, pentru ca Duhul Sfânt să ne reformeze și să ne dea putere să proclamăm lumii ultimul mesaj de speranță al lui Dumnezeu!

– Dr. Frank Hasel (autorul materialelor din acest an)

Sugestii pentru timpul de rugăciune

 • Rugăciunile să fie scurte – doar o propoziție sau două pentru un Apoi, dați-le rândul și altora. Vă puteți ruga de câte ori doriți, așa cum vorbiți într-o conversație.
 • Nu vă temeți de tăcere, deoarece aceasta oferă tuturor timp pentru a asculta șoapta Duhului Sfânt.
 • Cântatul cântărilor împreună, după cum ne conduce Duhul Sfânt, este, de asemenea, o mare binecuvântare. Nu aveți nevoie de un pian pentru acest lucru; este bine să cântați a cappella.
 • Decât să folosim timp prețios despre cererile de rugăciune, pur și simplu ne rugăm pentru ele. Apoi alții se pot ruga pentru cererile noastre, cerând împlinirea făgăduințelor pentru nevoia noastră.

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Este privilegiul nostru să cerem împlinirea făgăduințelor în rugăciunile noastre. Toate poruncile și sfaturile Sale sunt tot atâtea făgăduințe. Pentru că El nu ar cere de la noi ceva ce noi nu am putea face în puterea Sa.

Este atât de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, greutăților, provocărilor noastre – și  să ne plângem și să ne văităm despre situația noastră atunci când ne rugăm. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea este menită să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu atunci când vă rugați. Ridicați-vă ochii de la voi  înșivă și  de la slăbiciunile voastre și priviți la Isus. Privind la El suntem schimbați după chipul Lui.

Ellen White ne oferă această încurajare: ”Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate  binecuvântările spirituale. Continuă să ceri, și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești” (In Heavenly Places, p. 71).

Cum poți cere împlinirea făgăduințelor Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea din Ioan 14:27 și spune: ”Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: ‘Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.’  Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.” Mulțumește Domnului fiindcă îți dă pace, chiar dacă nu o simți în suflet pe loc și imediat.

Postul

Vă încurajăm să țineți Postul lui Daniel în aceste zece zile. Să începem anul cu rugăciune și post este o modalitate minunată de a ne consacra viața lui Dumnezeu pentru anul care urmează. Ellen White ne spune: ” Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă” (Dietă și hrană, p.188)

Știm despre Daniel, că a mâncat fructe și legume timp de zece zile. Te încurajăm să adopți și tu o dietă foarte simplă în timpul acestor zece zile. Dacă vrem o minte mai limpede care să audă vocea lui Dumnezeu și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să ne asigurăm ca dieta noastră nu ne împiedică..

Postul nu înseamnă doar renunțarea la mâncare. Vă încurajăm, de asemenea, să postiți de la televizor, filme, jocuri pe calculator și chiar de la Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele în sine pot să ne ocupe atât de mult timp. Puneți deoparte tot ce este posibil pentru a avea mai mult timp de petrecut cu Domnul.

Postul nu este o modalitate rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul are ca scop smerirea noastră pentru ca Dumnezeu să poată lucra în noi și prin noi. Să ne apropiem de El prin rugăciune și post, iar El se va apropia de noi.

Duhul Sfânt

Nu uitați să cereți Duhului Sfânt să vă arate pentru ce ar trebui să vă rugați în viața unei persoane sau într-o anumită situație. Biblia ne spune că noi nu știm pentru ce să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel care mijlocește pentru noi.

“Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ Efeseni 3, 20” (Parabole, p.147).

Credința

Citim în Spiritul Profeției că “rugăciunea și credința vor face ceea ce nicio putere de pe pământ nu poate realiza” (Divina vindecare, p. 509). Ni se spune, de asemenea, că “Putem cere orice dar pe care El l-a făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit” (Educație, p. 258). Așadar, fă-ți un obicei din a-I mulțumi lui Dumnezeu în avans, prin credință, pentru ceea ce va face și pentru modul în care va răspunde la rugăciunile tale.

Rugați-vă pentru alții

În aceste zece zile vă încurajăm să vă rugați în mod constant pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în viața dumneavoastră. Alegeți cinci până la șapte persoane – pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau pur și simplu cunoștințe. Luați-vă timp pentru a-L întreba pe Dumnezeu pentru cine ar vrea să vă rugați. Cereți-I, de asemenea, să vă dea o povară reală în suflet pentru acești oameni. Scrieți numele pe o bucată de hârtie și păstrați-o într-un loc vizibil, cum ar fi în Biblie. Veți fi uimiți de modul în care Dumnezeu lucrează ca răspuns la rugăciunile voastre!

Provocarea celor zece zile de rugăciune

Isus ne cheamă nu numai să ne rugăm, ci și să servim nevoilor practice ale celor din jurul nostru. “Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;  am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine” (Matei 25:35, 36).

În cartea Divina Vindecare citim astfel: ”Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512).  primit atât de multă iubire de la Mântuitorul nostru și avem privilegiul de a împărtăși această iubire cu prietenii, vecinii și străinii aflați în nevoie.

Întreabă-L pe Dumnezeu cum puteți tu și biserica ta să slujiți altora după cele Zece Zile de Rugăciune. În timp ce lucrați la organizarea activităților de slujire, evitați să lăsați ca aranjamentele să vă distragă atenția de la rugăciune. “Efortul personal pentru alții trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină; pentru că este nevoie de o mare înțelepciune pentru a înțelege știința salvării sufletelor. Înainte de a comunica cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc obțineți o pregătire pentru slujirea oamenilor” (Rugăciunea, p. 313).

În resursele online ale celor Zece zile de rugăciune, veți găsi un document cu zeci de idei de acțiuni de slujire. Isus vă invită să fiți mâinile și picioarele Sale într-o lume în nevoie!


Despre autor

Frank M. Hasel, Ph.D., este teolog și autor care este director asociat al Institutului de Cercetare Biblică (ICB) la sediul central mondial al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Silver Spring, Maryland. În noua sa carte, Love Is! A Journey of Grief, Grace, and Gratitude (Cascade, 2024), el împărtășește cu sinceritate experiența sa personală de a-și pierde soția iubită din cauza cancerului, oferind informații valoroase despre natura durerii și despre ceea ce înseamnă să treci printr-o pierdere semnificativă în viață.

Originar din Germania, a slujit ca pastor hirotonit, profesor de Biblie și decan de teologie în Europa înainte de a se muta în Statele Unite. Frank își găsește bucuria în relația sa cu Isus, savurează conversațiile stimulative, apreciază bunătatea autentică, găsește alinare în plimbările în natură și se bucură ocazional de bunătăți de înghețată fără lapte.

Frank crede cu tărie că învățăturile Bibliei dețin cheia pentru înflorirea umană, îmbogățind fiecare aspect al vieții. Pentru a rămâne în legătură cu el, îi puteți urmări călătoria pe Instagram (@frank.m.hasel) și pe Facebook (https://www.facebook.com/Frank.M.Hasel), sau puteți vizita site-ul său www.frankmhasel.com.

Materiale sunt pregătite de Asociația Pastorală, Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.
Traducere și adaptare: Adina Păltineanu
Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu
 

2 comentarii

 1. Pal Szabo Camelia

  Sunt de acord cu aceasta inițiativa si vreau sa fac parte și eu din aceasta grupa de rugăciune și post

  1. GABRIEL MARINICA

   DA… VREAU SI EU….INCEP DE ASTAZI SI VREAU SA FIU IN ACEASTA GRUPA DE RUGACIUNE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *