Ziua 4 – Reclădește-l și El va veni – din nou!

0

Înapoi la altar: Ce Îl aduce pe Dumnezeu înapoi

Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. 1 Regi 18:30

Când ploile s-au oprit

Atmosfera din acea zi fatidică era încărcată, deși o liniște stranie cuprinsese Muntele Carmel. Înainte, acest munte împădurit era luxuriant, verde și frumos. Primea precipitații abundente și era considerat un loc sfânt, un loc de binecuvântare și fertilitate (Ellen G. White, Profeți și regi, p. 144). Dar toate acestea se schimbaseră. Ceea ce fusese verde era acum ars și gol, rezultatul unei secete dureroase de trei ani și jumătate (1 Împărați 17:1; 18:1; Iacov 5:17). Iată cum descrie Ellen White Israelul în această perioadă:

Pământul era pârjolit ca de foc. Căldura arzătoare a soarelui distrusese și puțina vegetație care supraviețuise. Râurile secaseră, iar puținii cai și turmele istovite rătăceau încoace și încolo în disperare. Câmpiile odinioară înfloritoare ajunseseră ca o pustie de nisip arzător — o pustie nemărginită. …  Orașe și sate, atât de prospere odinioară, deveniseră locuri de jale. Foamea și setea aduseseră printre oameni și animale o mortalitate îngrozitoare. Foametea, cu toate ororile ei, îi cuprinsese din ce în ce mai mult. (Profeți și regi, pp. 124, 125)

Seceta interioară

Poate că mai mare decât seceta fizică care a cuprins națiunea era seceta spirituală care a lăsat poporul lui Dumnezeu însetat sufletește și lipsit de credință. Israelul era condus de regele rău Ahab și de soția sa, Izabela. Mireasa sidoniană a lui Ahab a contribuit la slăbirea loialității sale față de Dumnezeu. În această catastrofală apostazie spirituală, Dumnezeu l-a chemat pe profetul Ilie. Despre Ilie, Ellen White scrie: “în zilele lui Ahab trăia un om al credinței și rugăciunii a cărui lucrare neînfricată era destinată să oprească răspândirea rapidă a apostaziei în Israel.” (Profeți și regi, p. 119).

Ilie reclădește altarul

După ce profeții lui Baal și ai lui Astarteea nu au reușit să-i facă pe zeii lor să trimită focul, “în timpul aducerii jertfei de seară” (1 Împărați 18:36), Ilie a chemat poporul și a reclădit altarul sfărâmat al adevăratului Dumnezeu. Într-un sens foarte real, Ilie nu doar chema națiunea înapoi la altarul adevăratei închinări; mai degrabă, el chema națiunea înapoi la altarul închinării regulate și sistematice la adevăratul Dumnezeu! Altarul închinării colective a lui Israel era dărâmat, dar altarele personale și familiale ale lui Israel fuseseră dărâmate cu mult timp înainte.

Ce Îl aduce pe Dumnezeu înapoi

Restaurarea unei închinări adevărate și sincere a fost cea care l-a determinat pe Dumnezeu să răspundă la Carmel. Primul act de redeșteptare spirituală națională al lui Ilie a fost să reconstruiască altarul dărâmat. Dacă altarul de închinare personal sau al familiei tale este dărâmat, reconstruiește-l și lasă focul prezenței lui Dumnezeu să-i mistuie pe toți cei care se adună pentru a I se închina!

Să vorbim cu Dumnezeul nostru.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu – 1 Împărați 18:30

“Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat.”

“Poporul s-a apropiat de El”

 Isuse, Duhul Tău cel Sfânt a fost cel care a convins inimile israeliților de pe Muntele Carmel, în timp ce Ilie reconstruia altarul. În același mod, Îți cerem să convingi inimile noastre astăzi. Arată-ne păcatele noastre, ca să găsim iertarea și harul de a învinge în Isus. Apropie-ne de Tine, descoperă frumusețea sfințeniei Tale în inimile noastre și dă-ne o dorință de Tine cum nu am mai avut până acum. Amin.

“El a dres altarul Domnului”

Tatăl nostru, suntem vinovați de faptul că neglijăm timpul regulat cu Tine – închinarea regulată – fie individual, fie ca familie. Dă-ne o inimă nouă, o nouă mentalitate și condu-ne să restabilim momente regulate de închinare și devoțiune cu Tine. Ajută-ne să dorim din suflet și să fim consecvenți. Revigorează-ne credința, astfel încât să putem trăi adevărata religie prin prezența Ta în noi. Amin.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Deschide-mi ochii (#639); O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc  (#140); Cred în Domnul Isus (#219); Tot mai aproape (#347);

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *