Ziua 3 – Cadența vieții

0

Dimineața și seara

Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul. 1 Cronici 23:30

Viața cu Dumnezeu

O lectură a cărții 1 Cronici 23 ne arată că Dumnezeu le-a poruncit leviților – cei care se ocupau de templul evreiesc antic și de serviciile sale – să stea în prezența Sa, ridicându-și vocile în semn de mulțumire și laudă în fiecare dimineață și în fiecare seară. Acest exercițiu de devoțiune își are originea într-un alt imperativ pe care Dumnezeu i l-a dat lui Moise atunci când le-a cerut israeliților să “Să-mi facă un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor” (Exodul 25:8). Dumnezeu a mai poruncit: “Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara” (Exodul 29:39).

Viața între timp

Viața israeliților era menită să fie trăită între două experiențe spirituale zilnice, fundamentale. Poporul lui Dumnezeu trebuia să înceapă și să încheie fiecare zi cu El. Ei nu trebuiau să ia niciodată harul Său salvator ca fiind de la sine înțeles. Aveau nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a-i proteja de amenințările exterioare în timp ce traversau un pustiu ostil în drumul spre Țara Promisă. Aveau nevoie să fie apărați împotriva ispitelor lăuntrice – dorința de a practica valorile egiptene, spiritualitatea egipteană și atitudinile egiptene învățate în captivitate. Jertfele de dimineață și de seară erau modul în care Dumnezeu stabilea un model devoțional pe care indivizii și familiile israelite trebuiau să îl urmeze, un mod de a-i menține într-o relație corectă cu El. Iată cum descrie Ellen White această experiență zilnică sacră și solemnă:

Când preoții intrau în locul sfânt dimineața și seara, la timpul când se aducea tămâia pe altar, jertfa zilnică era gata să fie adusă pe altarul din curtea de afară. Acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinătorii care se adunau la tabernacol. Înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuiau să-și ia timp să-și cerceteze în mod stăruitor inima și să-și mărturisească păcatele. Ei se uneau în rugăciune tăcută, cu fețele îndreptate spre sfântul locaș. În felul acesta, cererile lor se înălțau o dată cu norul de tămâie, în timp ce credința se prindea puternic de meritele Mântuitorului făgăduit, pre închipuit prin jertfa de ispășire. Orele rânduite pentru jertfele de dimineața și seara erau socotite ca sfinte și au ajuns să fie privite de toată națiunea iudaică asemenea unui timp hotărât pentru închinare. Iar când, mai târziu, iudeii au fost împrăștiați ca niște captivi în țări îndepărtate, la orele rânduite ei încă își întorceau fețele spre Ierusalim și își înălțau rugăciunile către Dumnezeul lui Israel. În practica aceasta, creștinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineața și seara. În timp ce condamnă un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu privește cu multă plăcere asupra acelora care-L iubesc și care se pleacă dimineața și seara în rugăciune pentru a căuta iertare pentru păcatele făptuite și pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântările trebuincioase. ” (Patriarhi și profeți, pp. 353, 354)

Dacă viața ta devoțională și-a pierdut cadența, roagă-L pe Dumnezeu să-ți reînnoiască astăzi angajamentul de a te închina dimineața și seara.

Să vorbim cu Dumnezeul nostru.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – 1 Cronici 23:30

”Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul.”

“În fiecare dimineață”

Isuse, vrem să ne începem zilele cu Tine. Te rugăm să ne trezești ca să ne bucurăm de comuniunea în prezența Ta. Ajută-ne să facem din acest lucru un obicei zilnic și să nu ne grăbim sau să amânăm acest lucru. Ajută-ne să Te punem cu adevărat pe primul loc în gândurile noastre în fiecare zi. Amin.

“Să laude și să mărească pe Domnul”

Tată, ne grăbim să-Ți aducem în față diversele noastre cereri, plângeri și dorințe, uitând uneori că Tu ești o Persoană, nu un automat. Adu-ne aminte de toate aspectele caracterului Tău, de toate lucrurile mici și mari pe care le-ai făcut și le faci pentru noi, astfel încât să-Ți putem mulțumi și să Te putem lăuda pentru ele. Chiar acum, adu-ne în minte motive pentru a Te lăuda. Amin.

 “În fiecare seară”

Doamne, nu dorim doar să ne începem ziua cu Tine, ci și să o încheiem cu Tine. În timp ce reflectăm la orele pe care ni le-ai dat, să ne aduci în minte multele momente în care am văzut credincioșia Ta pe parcursul zilei. Să adormim cu lauda pe buze, căci Tu ești Mântuitorul nostru veșnic. Amin.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Doamne, pe cărarea Ta  (#701); Îți predau întreaga viață (#335); Tot mai aproape (#347); Deschide-mi ochii (#639).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *