Ziua 2 – Un loc de aducere aminte

1

Înapoi la Altar  – Consacrare și comemorare

Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.” Geneza 12:7

În Biblie, altarele reprezintă întotdeauna locuri de consacrare și comemorare. Ele sunt un simbol exterior al legăturii personale a cuiva cu Dumnezeu, al recunoașterii și închinării la Dumnezeul cel viu și adevărat. Altarele erau adesea construite pentru a comemora întâlniri cu Dumnezeu care au avut un impact profund asupra vieții cuiva. Atunci când Dumnezeu făcea ceva “ieșit din comun”, “supranatural” sau “super-special”, beneficiarii actului măreț al lui Dumnezeu adesea nu doreau să uite, de aceea construiau un altar – un loc de aducere aminte – în locul în care îl văzuseră pe Dumnezeu lucrând.

Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, în Geneza 12:7, că va da țara Canaan urmașilor săi, Avram a construit un altar acolo pentru că întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost ” ieșită din comun.” În acel moment, Dumnezeu a promis că va depăși tot ce era normal în viața lui Avram și va face din sămânța lui un popor mare și puternic. Când Isaac rătăcea prin deșertul Gerar și se lupta cu localnicii pentru fântânile de apă, Dumnezeu i s-a arătat și i-a spus: ” Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta şi îţi voi înmulți sămânța ” (Geneza 26:24). Isaac a comemorat această întâlnire divină construind un altar chiar în acel loc, deoarece întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost “supranaturală”. Dumnezeu a străpuns ordinea naturală a vieții lui Isaac pentru a afirma că promisiunea pe care i-a făcut-o tatălui lui Isaac era acum și promisiunea lui Isaac. Iacov, fiul lui Isaac, a călătorit până la un loc numit Betel (Geneza 35:3) și a construit un altar în cinstea lui Dumnezeu, care i se arătase în timpul fugii lui Esau. Pentru că acea întâlnire cu Dumnezeu a fost “super-specială”, Iacov a construit un altar acolo. Un Ghedeon temător a fost plăcut surprins când Dumnezeu i s-a arătat în pace și l-a chemat să conducă națiunea spre victorie. Ghedeon a fost atât de mișcat încât a construit un altar la fața locului și l-a numit “Iehova este pace” (Judecători 6:24), deoarece întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost “super-pașnică”!

Nu uita niciodată

În timp ce mulți consideră că faptele mărețe ale lui Dumnezeu în viața lor sunt simple momente de coincidență sau întâmplare, alții recunosc mișcarea lui Dumnezeu și fac tot ce le stă în putință pentru a nu uita niciodată ce a făcut El. Și există un beneficiu suplimentar al eforturilor lor: viitorii călători pe drumul vieții sunt binecuvântați de altarele ridicate de credincioși. Ellen White notează: “Avraam, ne dă un valoros exemplu. Viața lui a fost o viață de rugăciune. Oriunde își ridica el cortul, ridica alături și altarul său, strângând pe toți cei din tabăra sa la jertfele de dimineață și seară. Când își muta cortul, altarul rămânea acolo. Canaaniții nomazi au primit învățături de la Avraam; și ori de câte ori unul dintre aceștia ajungea la altarul acela, se închina acolo viului Dumnezeu ” (From Eternity Past, p. 76).

Ce binecuvântări cerești vrei să-ți amintești în viitor? Și ce altar pentru Dumnezeu vei construi astăzi?

Să vorbim cu Dumnezeul nostru.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu – Geneza 12:7

” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase “

 “El a construit un altar”

Doamne, în această zi vreau să-mi amintesc ce ai făcut Tu în viața mea, cum ai intervenit când eram pe o cale greșită, cum m-ai salvat. Vreau să-mi amintesc și să Te laud pentru harul Tău iubitor față de mine. Îmi amintesc de bunătatea Ta și, ca răspuns, îmi voi (re)consacra Ție viața mea. Amin.

“Domnului”

Doamne Dumnezeule, Tu și numai Tu meriți lauda, închinarea și consacrarea noastră. Nu există un alt dumnezeu ca Tine: atât de iubitor, atât de bun, atât de răbdător, atât de milostiv, atât de puternic și atât de dispus să salveze și să ajute. Ochii noștri sunt ațintiți asupra Ta, Doamne. Inimile noastre sunt ale Tale. Adorația și lauda noastră sunt doar pentru Tine, căci Tu ești vrednic! Amin.

“Care i Se arătase”

Tată, prezența Ta ne înconjoară mereu – da, mai aproape decât ne dăm seama. Te-ai făcut cunoscut, fie prin intermediul Bibliei, al Duhului Profeției, al unei predici, a unei rugăciuni sau a unei alte persoane- și Îți mulțumim că Te-ai descoperit. Ne bucurăm de realitatea prezenței Tale a tot pătrunzătoare prin Duhul Tău cel Sfânt și Te invităm să locuiești în trupurile noastre ca vase vii. Slăvește-Te prin noi. Arată-ne cum să-i iubim pe oamenii din jurul nostru și cum să-i conducem spre adevărul Tău. Amin.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

O, ce nespusă fericire  (#398); Iehova-i din veac (#18); Vino, Duh de viață sfântă (#141).

Un comentariu

  1. Arghira Daniel

    Noi deja practicăm rugăciunea de mult.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *