Ziua 9 – Semnul fiarei și rugăciunea

0

“După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!  Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.” Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin! Aleluia!”  Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”  – Apocalipsa 19:1-5

Un avertisment solemn

Cel de-al treilea și ultimul mesaj al celor trei îngeri este unul dintre cele mai solemne avertismente din Biblie. Este unul pe care mulți oameni ar dori să-l ignore, însă el dezvăluie adevăruri spirituale care schimbă viața, care se adresează celor mai profunde nevoi ale noastre și ne apropie de Isus. Apostolul Ioan scrie: “Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinților îngeri şi înaintea Mielului. ” (Apocalipsa 14:9, 10).

Primul principiu care schimbă viața în legătură cu acest avertisment este că el vine din inima unui Dumnezeu iubitor care dorește mai mult decât orice altceva să ne salveze în Împărăția Sa. Acesta este un mesaj divin de avertizare pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu fie prins cu garda jos de înșelăciunile care vor veni.

În al doilea rând, are de-a face cu închinarea. Îngerul spune: “Dacă cineva se închină fiarei”. Acest lucru este în contrast direct cu mesajul primului înger din versetul 7 de a se închina Creatorului. Adorarea Creatorului îi determină pe urmașii credincioși ai lui Hristos să răspundă iubirii Sale, să se încreadă în harul Său mântuitor, să fie ascultători față de Cuvântul Său și să păzească poruncile Sale. Închinarea la fiară îi determină pe oameni să trăiască o viață egocentrică, independentă de Dumnezeu, în neascultare față de poruncile Sale. Se concentrează mai degrabă pe sine decât pe Isus.

Fiara din noi

Acest mesaj al îngerului al treilea vorbește despre un timp care va veni când biserica și statul se vor uni sub autoritatea papalității pentru a impune închinarea în prima zi a săptămânii. Mesajul final al celor trei îngeri este o chemare la rugăciune serioasă și sinceră. Principiul anticristului – mândria mai degrabă decât smerenia, înălțarea de sine mai degrabă decât sacrificiul de sine pentru binele altora și încrederea în înțelepciunea omenească mai degrabă decât în inspirația divină a Scripturilor – este adânc înrădăcinată în natura noastră căzută. Care este soluția pentru principiile fiarei care sălășluiesc în noi? Există o singură soluție, și aceasta este Isus – harul Său, puterea Sa, dragostea Sa care ne umple inimile și viețile. Dacă angajamentul nostru față de El nu este mai puternic decât atracția lumii, vom fi dominați de principiile fiarei astăzi și vom accepta într-o zi semnul fiarei. Avertismentul împotriva semnului fiarei din mesajul celui de-al treilea înger ar trebui să ne conducă pe genunchi în supunere umilă față de Hristos, implorând ca Duhul Său să ne curețe temeinic din interior și să lucreze minunea harului divin în inimile noastre. De asemenea, ar trebui să ne determine să ne rugăm pentru familia, prietenii și vecinii noștri, pentru ca și ei să aibă inimile deschise la mesajul salvator al lui Hristos din zilele din urmă. Acest mesaj ar trebui să ne motiveze să așteptăm cu nerăbdare ziua în care ne vom bucura cu Hristos în jurul tronului Său pentru totdeauna (Apocalipsa 19:1-5).

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Apocalipsa 14:9,10

“Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. ”

“Dacă cineva se închină fiarei și icoanei ei”

Doamne, tu ești un Dumnezeu căruia îi pasă, un Dumnezeu care dorește ca toți să fie salvați și nu pierduți. Atât de mulți oameni se uită la religiile false, la filozofiile întortocheate și la idolii zilelor noastre ca sursă de putere și împlinire pentru slăbiciunile din viața lor. Îți mulțumim că Îți pasă suficient de mult încât să-i avertizezi și că putem juca un rol în a-i conduce la Isus ca fiind singurul Mântuitor adevărat, demn de închinare.

 “Mânia lui Dumnezeu”

Doamne, ne dă o mare mângâiere faptul că Tu ai o mânie sfântă față de păcat, rău și răutate. Îți mulțumim că dorești să distrugi păcatul pentru totdeauna și că într-o zi vei restabili dragostea perfectă, pacea și armonia în univers. Îți mulțumim că ne-ai arătat în mod clar, prin Isus, că Tu nu vrei să condamni oamenii, ci să-i salvezi. Îți mulțumim că ai dat fiecărei ființe umane posibilitatea de a alege și de a îmbrățișa mântuirea în Hristos. Te rugăm să ne salvezi și să ne protejezi să nu urmăm principiul anticrist al auto-exaltării și al mândriei. În loc de aceasta, condu-ne să-L urmăm pe Miel oriunde merge.

“Înaintea Mielului

Doamne Isuse, ne dă o mare mângâiere să știm că la judecata finală va deveni evident că oferta Ta de har și mântuire nu a fost ruptă de dreptate. Îți mulțumim că iei asupra Ta pedeapsa tuturor celor care se predau Ție. Îți mulțumim că, oricât de greu va fi să asistăm la distrugerea celor care aleg să se agațe de păcat, toți vor mărturisi că Tu ai fost corect, drept și milostiv în toată purtarea Ta..

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

 Imnuri sugerate

O, ce nespusă fericire (# 398); Iehova-i din veac (# 18); Hristos e Cel ce va domni (# 63); Sus, oaste-a lui  Hristos (# 292); Fiți tari în credință! (# 287); Azi mă găsesc lângă Iordan (# 202);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *