Ziua 8 – Căderea Babilonului și rugăciunea

0

După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.  El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte – Apocalipsa 18 : 1, 2

Mesajul celui de-al doilea înger

Mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14 sunt special concepute pentru a pregăti un popor pentru venirea lui Isus. Ele dezvăluie planurile lui Dumnezeu și demască planurile diavolului. Mesajul celui de-al doilea înger dă acest avertisment solemn: “A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14:8). La fel cum Babilonul antic a luptat împotriva lui Dumnezeu, războindu-se împotriva poruncilor Sale, Babilonul spiritual se află în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. El își împarte “paharul de vin” al doctrinelor false pentru a înșela milioane de oameni. Ellen White descrie Babilonul în felul următor: ” Marele păcat pus în seama Babilonului este că „a făcut ca toate popoarele să bea din vinul mâniei desfrânării ei”. Acest pahar pe care îl întinde lumii reprezintă învățăturile rătăcite pe care le-a primit ca urmare a legăturii ei nelegiuite cu oamenii cei mari ai pământului. Prietenia cu lumea i-a stricat credința, astfel că acum exercită o influență distrugătoare asupra lumii, susținând învățături care sunt împotriva declarațiilor lămurite ale Sfintelor Scripturi.” (Tragedia Veacurilor, p. 388). Adulterul este o uniune ilicită. Babilonul spiritual se întoarce de la adevăratul ei iubit, Isus, și se unește cu statul sau cu puterile politice.

Această uniune a bisericii și a statului, așa cum este descrisă în Apocalipsa 17, duce la aplicarea semnului fiarei. Babilonul reprezintă un sistem religios care denaturează Scriptura și este centrat pe învățături omenești. Mesajul celui de-al doilea înger, combinat cu profețiile din Apocalipsa 17 și Apocalipsa 18, dezvăluie ceea ce se va întâmpla pe acest pământ ca o surpriză copleșitoare. Puterile religioase apostate se vor uni cu forțele politice și economice pentru a aduce unitate într-un moment de criză și calamitate mondială.

Cel de-al doilea mesaj al îngerului sună ca un apel urgent la rugăciune în cel puțin trei domenii. În primul rând, ne cheamă să fim credincioși lui Hristos și Cuvântului Său. Compromisul în viețile noastre personale nu va face decât să ne determine, în ultimele momente ale istoriei Pământului, să ne unim cu Babilonul și să luptăm împotriva poporului lui Dumnezeu.

În al doilea rând, acest mesaj ne cheamă la o credință care să reziste la încercare. Profetul lui Dumnezeu ne face un apel serios: “Vine o furtună, necruțătoare în furia ei. Suntem noi pregătiți să o întâmpinăm? Nu trebuie să spunem: “Pericolele ultimelor zile vor veni în curând peste noi. Ele au venit deja. Avem nevoie acum de sabia Domnului pentru a tăia până în sufletul și măduva poftelor, poftelor și patimilor trupești. Mințile care au fost lăsate în voia gândurilor libere trebuie să se schimbe. . . . Gândurile trebuie să fie centrate pe Dumnezeu” (With God at Dawn, p. 113).

În al treilea rând, acest mesaj ne cheamă să-i invităm pe prietenii noștri la o relație profundă cu Isus și la o înțelegere a adevărurilor din Apocalipsa pentru acest ultim ceas. În timp ce îngenunchem, să ne rugăm pentru aceste lucruri specifice:

  1. O înțelegere mai clară a Cuvântului lui Dumnezeu, o dragoste mai mare pentru Isus și un spirit fără compromis.
  2. O credință care poate rezista la încercare.
  3. Curajul de a da mărturie celor din jurul nostru.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Apocalipsa 14:8

“A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!.”  

 “Babilonul a căzut”

Tată veșnic, în afară de Cuvântul Tău cel Sfânt, nu există nimic în această lume care să poată fi de încredere care să ofere o temelie tare și de încredere pentru viață. Ajută-ne să ne clădim viețile prin harul Tău, prin Duhul Tău, numai pe Cuvântul Tău.

“A adăpat toate neamurile”

Doamne, suntem privilegiați să Te cunoaștem și să avem o înțelegere a adevărului prin Cuvântul Tău. Recunoaștem, de asemenea, responsabilitatea noastră din această cauză. Astăzi ne rugăm pentru miliardele de oameni prinși în capcana religiilor false. Ajută-ne să le arătăm adevărul despre cine ești Tu, cât de mult îi iubești și cât de mult dorești ca ei să ajungă la plinătatea adevărului.

“Vinul mâniei curviei ei

Isuse, recunoaștem că uneori am fost distrași de numeroasele iluzii și ispite ale lui Satan. Uneori încetăm să privim spre Tine și ne concentrăm în schimb asupra eului și a experiențelor egoiste. Te rugăm să ne ierți. Eliberează-ne de cedarea în fața firii noastre pământești și stabilește în noi biruința pe care numai Tu o poți oferi.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

 Imnuri sugerate

Deși nu știm când (#518); Dulcea chemare (#461); Când ești apăsat de durere (#125); Nu mă trece, cu vederea (#183); Mergem înainte (#273); Voi, creștini,sculați! (#302)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *