ZIUA 7 – Mesajele celor trei îngeri, Sabatul și rugăciunea

0

Le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bun decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.  Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,  îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” Isaia 56:5-7

Creat pentru un scop

Mesajele celor trei îngeri sunt un apel de trâmbiță la închinare față de Creatorul nostru. Noi nu am evoluat. Nu suntem un accident genetic. Dumnezeu ne-a creat, iar viața este un dar prețios care vine de la Isus. Apostolul Ioan afirmă: “Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” (Apocalipsa 4:11). Este un gând impresionant să recunoaștem că existăm prin voia lui Dumnezeu. Sabatul ne amintește că am fost creați cu un scop. Ne duce înapoi la casa noastră din grădina Edenului și ne amintește de un Creator iubitor care dorește doar binele pentru viețile noastre. Într-o lume a suferinței, a bolii și a maladiei, Dumnezeul Creației promite “Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). Chiar și numai acest fapt ar trebui să ne împingă să îngenunchem în laudă în fața lui Dumnezeu pentru darul vieții și să descoperim planurile specifice pe care El le are pentru viața noastră.

Sabatul – O chemare la rugăciune, laudă și proclamare

Sabatul ne amintește și de darul mântuirii. Când ne odihnim în Sabat, ne odihnim în lucrarea pe care a terminat-o Domnul Hristos în favoarea noastră (Evrei 4:9, 10). Ne odihnim în harul Său. Sabatul nu este o cerință legalistă dată națiunii lui Israel. Este o zi plină de har pentru întreaga omenire, care ne determină să depindem numai și numai de Hristos pentru răscumpărarea noastră (Isaia 56:6, 7). Isus a încheiat săptămâna Creațiunii cu cuvintele: “Astfel au fost sfârșite cerurile şi pământul şi toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu Şi-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.” (Geneza 2:1, 2). De asemenea, punctul culminant al lucrării Sale pe cruce este exprimat prin cuvintele: “S-a sfârșit”. Noi nu am avut nimic de-a face cu lucrarea creatoare a lui Hristos la început. El a început lucrarea și El a sfârșit-o. La fel, nu am avut nimic de-a face cu lucrarea de răscumpărare a lui Hristos pe cruce. El a început lucrarea de mântuire și El a terminat-o. Sabatul ne amintește să ne bucurăm în dragostea Sa, să ne odihnim în grija Sa și să slăvim pe Hristos care a plătit un preț atât de mare pentru mântuirea noastră. Sabatul este o chemare la rugăciune, la laudă, la proclamarea bunătății Sale.

Sabatul ne amintește, de asemenea, că nu suntem singuri într-o lume pustie de tristețe. Frumusețile naturii încă vorbesc despre Dumnezeul nostru Creator în timpul suferinței acestei lumi. Sabatul ne trimite înapoi la Creațiune, dar ne îndreaptă și spre cerurile noi și spre pământul nou, unde Dumnezeu va re-crea această lume în splendoarea edenică.

Sabatul este o zi de mulțumire. Suntem recunoscători că Dumnezeu ne-a creat și are planuri pentru viața noastră. Suntem recunoscători că ne-a răscumpărat și a plătit un preț infinit pentru noi. Suntem recunoscători că El va veni din nou pentru noi și va crea un cer nou și un pământ nou. Să-L căutăm cu inimi recunoscătoare în timp ce ne rugăm.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Isaia 56:5-7

“[ Chiar și lor] le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bun decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.  Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,  îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”

“Chiar și lor”

 Doamne, Tu ne-ai creat pe toți. Tu ai vrut să existăm și dorești să ai părtășie veșnică cu noi. Da, Tu dorești mântuirea întregii omeniri. Fiecare națiune, trib și grup de oameni. Noi Te lăudăm! Îți mulțumim pentru Sabatul săptămânal care ne amintește despre această realitate.

 Toți cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească

 Doamne, de prea multe ori am încălcat Sabatul sau nu l-am păstrat sfânt. Te rugăm să ne ierți. Te rugăm să ne ajuți să păzim orele de Sabat și în mod special în timpul Sabatului să Te recunoaștem și să Te înălțăm. Deschide-ne ochii și urechile pentru a cunoaște și a face voia Ta în fiecare zi, astfel încât în Sabat să putem sărbători și mărturisi credincioșia Ta pe parcursul săptămânii.

 “Și vor stărui în legământul Meu”

 Isuse, Îți mulțumim că Sabatul nu este doar un semn și o ocazie de a ne aminti de Tine ca fiind Creatorul nostru, ci și un semn al mântuirii. Îți mulțumim că ne putem odihni în asigurarea neprihănirii Tale, care ne acoperă și ne umple pe măsură ce ne prindem strâns de promisiunile legământului Tău. Fie ca păzirea Sabatului să fie o reflectare a unei experiențe zilnice a credincioșiei Tale față de noi.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

O, zi de bucurie (# 580); Aripi dă-mi, Isus iubit (# 326); Vești de sfântă speranță (# 484); Zi de Sabat, zi de har (# 589); O zi de Sabat (# 766).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *