ZIUA 6 – Încrederea în judecată și rugăciunea

0

“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.  În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,  ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale” – Efeseni 1:3-5

A venit ceasul judecății

Solia primului înger din Apocalipsa anunță: “a venit ceasul judecății [lui Dumnezeu]” (Apocalipsa 14:7). În lumina puternică a veșniciei, realitatea judecății divine a cerului ne determină să căutăm cu rugăciune o relație mai profundă cu Dumnezeu. Judecata din sanctuarul ceresc a fost prefigurată de Ziua Ispășirii în Israelul antic. În Ziua ispășirii antitipice din sistemul sanctuarului Vechiului Testament, tot Israelul se aduna în jurul sanctuarului, mărturisindu-și păcatele și căutând iertarea lui Dumnezeu. Leviticul 23:29 subliniază: “Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui.” A-și smeri sufletul însemna să-L caute pe Dumnezeu în pocăință și mărturisire, cerându-I puterea de a trăi o viață evlavioasă.

Onoarea și reputația lui Dumnezeu sunt în joc la judecata finală din ceruri. În fața universului au fost ridicate întrebări despre caracterul Său. Este Dumnezeu drept? Sunt poruncile Sale imposibil de respectat? Este El atât iubitor, cât și drept? La judecată, Dumnezeu va arăta că a făcut tot ce a fost posibil pentru a salva întreaga omenire. Nu există nimic mai mult ce ar fi putut face. Harul Său este suficient pentru toți. Este un har care ne salvează atât de pedeapsa, cât și de puterea păcatului. Este un har care ne iartă trecutul și ne împuternicește prezentul.

Caracterul urgent al mesajului despre ceasul judecății ne conduce la o relație profundă cu Hristos. Tânjim să Îi onorăm numele și să nu facem nimic care să Îi păteze reputația. Nu trebuie să ne temem de judecată, pentru că Hristos este Avocatul, Procurorul și Judecătorul nostru (Ioan 5:22). În Hristos suntem fii și fiice ale Regelui universului, parte a familiei regale din ceruri. Profetul Daniel ni-L înfățișează pe Isus în sanctuarul ceresc, înfățișându-se înaintea Tatălui în numele nostru la judecata finală din ceruri. Zeci de mii de ființe cerești se adună în această scenă de tribunal. Marea luptă dintre bine și rău se va încheia în curând. Numele lui Dumnezeu – caracterul Său – va fi înălțat înaintea universului (Daniel 7:9-14). Se va vedea că El este deopotrivă milostiv și drept, că a oferit cel mai prețios dar al cerului în Isus.

În veacurile nesfârșite ale veșniciei, vom exclama: “Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,  ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. ” (Efeseni 1:3-6).

În timpul nostru de rugăciune de astăzi, să ne examinăm propriile inimi și să Îi cerem lui Dumnezeu să ne descopere tot ceea ce nu este în armonie cu voia Sa. Să-I cerem să ne curețe de acele păcate adânci și ascunse și apoi să-I mulțumim pentru harul, iertarea și puterea Sa de a birui. Mai presus de toate, să Îi mulțumim pentru Isus.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Apocalipsa 14:7

“Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui.”

“Temeți-vă de Dumnezeu”

Doamne ne închinăm Ție. Ești vrednic de toată onoarea și slava. Tu, Maiestatea Cerului, Dumnezeul Creator, Tu, Cel Veșnic – suntem în venerație în fața Ta. Nimic nu Te poate cuprinde.

 “Dați-I slavă “

Doamne, este minunat să mă gândesc că Tu dorești să Te descoperi pe Tine însuți, caracterul Tău plin de iubire, prin mine. Te rog umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și adu slava pe care o meriți. Trăiește în și prin mine și dă-mi biruința Ta asupra păcatului. Dă-mi puterea de a trăi în armonie cu voința Ta.

“A sosit ceasul judecății Lui”

Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru judecată. Îți mulțumim că judecata este pentru noi și că Tu vei restabili dreptatea în acest univers. Îți mulțumim că Tu ești Avocatul și Marele nostru Preot și că dreptatea Ta ne oferă asigurarea de care avem nevoie pentru a sta cu capul ridicat în recunoștință plină de bucurie față de Tine. Amintește-ne de urgența vremurilor pe care le trăim și ajută-ne să îndrumăm cât mai mulți oameni să își găsească răscumpărarea veșnică în Tine.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Stau pe adevăr (#221); O, ce nespusă fericire (#398); Când val de durere mă poartă spre cer (#316);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *