Ziua 5 – Ascultarea ca stil de viață și rugăciunea

0

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” – 1 Ioan 5:14, 15

Noi suntem neputincioși, dar El este atotputernic

Întreita solie îngerească ne cheamă la o viață de ascultare. Solia primului înger declară: “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui” (Apocalipsa 14:7). Noul Testament a fost scris în limba greacă, iar cuvântul pentru temere folosit în acest text poate fi tradus și prin respect, reverență sau cinstire. Este o atitudine de loialitate față de Dumnezeu, o înălțare mentală pentru a fi ascultător față de voia Sa. Înțeleptul o afirmă în felul următor: “Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.  Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 12:13, 14).

Când ne gândim la respectarea poruncilor lui Dumnezeu, este foarte ușor să reflectăm la slăbiciunile noastre, la fragilitatea și la incapacitatea noastră de a face ceea ce ne dorim în adâncul sufletului nostru. De prea multe ori ne dorim să facem ceea ce este bine, dar nu reușim să găsim puterea de a duce la îndeplinire aceste dorințe. Împreună cu apostolul Pavel, trebuie să recunoaștem: “Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.” (Romani 7:15). Care a fost soluția apostolului la această dilemă? La sfârșitul capitolului, el pune întrebarea: “Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? “Și el răspunde cu această declarație pozitivă: “Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos!” (Romani 7:24, 25). Există o soluție la problema eșecului constant, a pocăinței și a eșecului repetat. Pavel spune că aceasta este Isus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem slabi, dar El este puternic. Noi suntem fragili, dar El este atotputernic. Noi suntem neputincioși, dar El este atotputernic. Ellen White afirmă acest lucru în mod minunat într-un articol pe care l-a scris în 1897:

“Exemplul lui Hristos ne arată că singura noastră speranță de biruință constă în rezistența continuă la atacurile lui Satana. El, care a triumfat asupra vrăjmașului sufletelor în conflictul cu ispita înțelege puterea lui Satana asupra neamului omenesc și a învins în numele nostru. Ca învingător, El ne-a oferit avantajul biruinței Sale, pentru ca, în eforturile noastre de a ne împotrivi ispitelor lui Satana, să putem uni slăbiciunea noastră cu puterea Sa, lipsa noastră de valoare cu meritele Sale. Și, susținuți de puterea Sa trainică, atunci  când vine ispita puternică, să putem rezista în numele Său atotputernic și să biruim așa cum a biruit El.” (Signs of the Times, 27 mai 1897)...

Cerând biruința Sa

Devenim biruitori în viața creștină atunci când ne concentrăm asupra puterii lui Hristos și nu pe slăbiciunea noastră. În timp ce intrăm în timpul de rugăciune, să cerem împlinirea promisiunii din 1 Ioan 5:14, 15: “Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” Pe măsură ce cerem această făgăduință prin credință, Isus va face lucruri minunate și ne va întări pentru a trăi o viață evlavioasă în timp ce ne pregătim pentru revenirea Sa în curând.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Eclesiastul 12:13, 14

“Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.  Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.”

“Teme-te de Dumnezeu”

Doamne, recunoaștem că Tu ești Dumnezeul Creator, atotputernic, omnipotent și atotștiutor. Ești dincolo de înțelegerea noastră umană limitată și, cu toate acestea, ești mai aproape de noi chiar și decât cei mai dragi ai noștri. Suntem copleșiți de măreția Ta, ne închinăm Ție și dorim să Te onorăm cu viețile noastre.

“Păzește poruncile Lui”

Doamne, nu avem în noi capacitatea de a păzi poruncile Tale, de a fi în armonie cu voința Ta. Numai Isus ne poate ajuta. Dorim să facem voia Ta, să fim credincioși, dar am dat greș de atâtea ori. Îți mulțumim că Isus are puterea de a aduce biruința în viețile noastre. Privim la El și ne predăm în mâinile Sale credincioase. Doamne Isuse, Îți cerem să trăiești viața Ta în noi.

 “Tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”

Tată, îmi dau seama că nimic nu este ascuns de Tine. Tu îmi cunoști inima, îmi cunoști suișurile și coborâșurile. De asemenea, Tu ești pe deplin conștient de tot ceea ce se întâmplă în întreaga lume. Îți mulțumesc că, în ciuda a ceea ce aș putea simți, gândurile Tale față de mine sunt pline de iubire și de har, iar eu nu trebuie să mă tem de judecată, deoarece rămân în Isus.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Voia Ta, Doamne (# 361); Îți predau întreaga viață (# 335); Domnul mi-este călăuza (# 235); Urcă sus, pe munte (# 193); Mai mult  să Te iubesc (# 370)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *