Ziua 4 – Misiunea lui Dumnezeu și rugăciunea, partea 2

2

Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii  din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,  care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr”  Coloseni 1:3-6

Creștere rapidă

Biserica Noului Testament a explodat în creștere. Ca răspuns la rugăciunea stăruitoare și sinceră, Duhul Sfânt a fost revărsat cu putere. Trei mii de oameni au fost botezați într-un singur loc, într-o singură zi. În Faptele Apostolilor 4, consemnarea afirmă că “mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.” (Faptele Apostolilor 4:4). Dacă includem și femeile și copiii, numărul credincioșilor, la câteva luni scurte după Rusalii, ar fi fost cu siguranță de 15.000-20.000 de persoane. În toată cartea Faptele Apostolilor, biserica a continuat să crească rapid. Faptele Apostolilor 6 declară că mulți preoți sau lideri religioși veneau la credință (versetul 7). Narațiunea ne prezintă istoria predicării lui Filip în Samaria, a călătoriilor misionare ale lui Pavel în toată lumea mediteraneeană, a studierii Scripturilor de către Petru cu Corneliu și a credincioșilor care au fost umpluți de Duhul Sfânt și care vesteau peste tot solia lui Hristos. Impactul Evangheliei a fost atât de mare încât apostolul Pavel a putut declara că Evanghelia a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer (Coloseni 1:23).

Experiența bisericii din Noul Testament este instructivă pentru biserica de astăzi, în așteptarea venirii Domnului nostru. Care a fost cheia succesului lor? De ce a crescut atât de rapid biserica din Noul Testament? Să examinăm doar câteva motive. Biserica Noului Testament satura în rugăciune tot ceea ce făcea. Își trăiau viața în totalitate dedicați și dependenți de Dumnezeu. Recunoșteau că erau neputincioși să îndeplinească misiunea lui Isus fără puterea lui Isus. Ellen White afirmă succint acest lucru:

“Trebuie să privim fără încetare la Isus și să ne dăm seama că puterea Lui este aceea care săvârșește lucrarea. Deși trebuie să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea celor pierduți, trebuie să ne luăm timp și pentru meditație, pentru rugăciune și pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Numai lucrul săvârșit cu multă rugăciune și sfințit prin meritele lui Hristos se va dovedi în cele din urmă a fi folositor spre bine.” (Hristos, Lumina Lumii, p. 362).

Misiunea lui Dumnezeu – Modul de lucru al lui Dumnezeu

Observați cu atenție această instrucțiune. Puterea lui Hristos este cea care Își împlinește lucrarea prin noi. Nu este înțelepciunea noastră, intelectul nostru, carisma noastră sau cunoștințele noastre. Înțelepciunea pentru câștigarea de suflete vine de la Isus. Puterea de a schimba vieți este a lui Hristos și numai a Lui. În ultimă instanță, numai lucrarea realizată cu multă rugăciune și sfințită prin meritele Domnului Hristos se va dovedi a fi fost eficientă pentru bine. Misiunea lui Dumnezeu trebuie să fie îndeplinită în modul de lucru a  lui Dumnezeu.

Există o persoană dragă pe care dorești să o vezi în Împărăția lui Dumnezeu? Există un prieten sau un coleg de serviciu care are nevoie de Isus? Există cineva pe care îl cunoști care a umblat cândva cu poporul lui Dumnezeu, dar care s-a îndepărtat? Scrie numele lor pe o bucată de hârtie simplă și pune hârtia respectivă în Biblie, chiar la 1 Ioan 5:14-17. În fiecare zi, cere împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu pentru cei dragi ție. Chiar acum, haideți să petrecem câteva momente cerându-I lui Dumnezeu să ne aducă în minte oameni cărora El ar vrea să le fim martori, apoi să îngenunchem împreună să ne rugăm pentru ei.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Coloseni 1:3-6

“Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii  din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,  care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr.”

“Rugându-ne neîncetat”

Doamne, mărturisim că nu am petrecut suficient timp în rugăciune. Atât de des ne bazăm pe propria înțelepciune și pe planurile noastre în tot ceea ce facem. Iar când vine vorba de îndeplinirea misiunii Tale, nu căutăm suficient de mult călăuzirea Ta. Te rugăm să ne ierți. Ajută-ne să fim o biserică care se roagă, o biserică care se bazează pe Tine pentru succes și nu pe idei și planuri omenești. Transformă viața noastră de rugăciune și adu redeșteptarea.

 “Credința voastră în Isus Hristos”

Doamne, ne dăm seama că numai lucrarea realizată cu multă rugăciune și sfințită prin meritele lui Hristos se va dovedi în final eficientă pentru bine. Te rugăm să ne ajuți să facem din rugăciunea sinceră și intensă o prioritate mai mare în toate eforturile și activitățile misionare ale bisericii noastre, dar și în viețile și familiile noastre. Crește-ne credința în capacitatea Ta de a împlini promisiunile pe care ni le-ai făcut.

 “Dragostea față de toți sfinții”

Dumnezeule al iubirii, Tu ne-ai creat cu o capacitate veșnică de a crește în iubirea Ta. Îți mulțumim pentru că Îți reverși dragostea Ta în inimile noastre, astfel încât noi, la rândul nostru, să fim capabili să-i iubim pe cei din jurul nostru.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Deschide-mi ochii (#639); Așa cum am fost Eu trimis (#447); Seamănă sămânța (#438); Mergeți la cei pierduți (#430)

2 comentarii

  1. Daniel Cristian

    Mulțumim pentru aceste materiale cu subiectele și metode de rugăciune..Ne sunt de mare folos pentru aceste zile de rugăciune, dar și pentru viitor..

  2. Pasca Emilia

    Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru aceste subiecte atât de constructive care ne învață și ne ajută să creștem în credință, Dumnezeu să fie lăudat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *