Ziua 3 – Misiunea lui Dumnezeu și rugăciunea, partea 1

1

“Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi; și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” – Fapte 1:8.

Făgăduința pentru o misiune imposibilă

Soliile celor trei îngeri sunt un apel urgent la misiune. Sarcina aparent imposibilă de a vesti Evanghelia în toată lumea este posibilă doar prin puterea Duhului Sfânt. Provocarea misiunii din timpul sfârșitului este similară cu provocarea cu care s-a confruntat biserica Noului Testament în cartea Faptele Apostolilor. Promisiunea Duhului Sfânt ne este dată nouă, așa cum le-a fost dată lor de către Isus în Fapte 1:8: “Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi; și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” Prin puterea Duhului Sfânt, Biserica Noului Testament a avut un impact asupra lumii. Zeci de mii de oameni L-au acceptat pe Hristos ca Mesia și au fost botezați.

Cartea Faptele Apostolilor dezvăluie relația intimă dintre o biserică care se roagă și o biserică plină de Duhul Sfânt care dă mărturie. Faptele Apostolilor 1:14 afirmă: “toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri”. În Faptele Apostolilor 2:42, ei “stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” Faptele Apostolilor 4:31 adaugă: ”  După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. ” Observați trei lucruri în acest ultim pasaj. Credincioșii s-au rugat, au fost umpluți de Duhul Sfânt, iar rezultatul a fost că au rostit Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală sau – mai bine zis, – cu încredere. Rugăciunea, Duhul Sfânt și misiunea sunt un tot unitar.

Trebuie să o avem

Comentând experiența ucenicilor, Ellen White observă: “Noi trebuie să ne rugăm tot atât de zelos pentru revărsarea Duhului Sfânt, cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Dacă ei aveau nevoie de el atunci, cu atât mai mult avem noi nevoie de el astăzi.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 158). Ce perspectivă divină! Dacă ucenicii au avut nevoie de revărsarea Duhului Sfânt pentru a duce Evanghelia în lumea lor, noi avem mult mai multă nevoie de puterea Duhului Sfânt. Lumea este mai mare, mai complexă și mai lipsită de evlavie astăzi.

Acum este timpul în care să Îl căutăm pe Dumnezeu în rugăciune pentru ca puterea nelimitată a Duhului Sfânt să realizeze ceea ce altfel ar fi imposibil. Ellen White scrie: “Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este așteptată ca fiind un eveniment viitor, dar este privilegiul bisericii să o primească acum. Căutați-o, rugați-vă pentru ea și credeți. Noi trebuie să avem revărsarea Duhului, iar cerul așteaptă să ne-o ofere.” (Evanghelizare, p. 701).

Fie ca noi toți să căutăm puterea Duhului Sfânt pentru a vesti întreita solie îngerească în această generație. Haideți să-L căutăm împreună pe Dumnezeu în rugăciune pentru această revărsare puternică a Duhului Său.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Mărturii din cele Zece Zile de Rugăciune 2021

“Mi-am petrecut o mare parte din viața mea de adult încercând să găsesc bucurie în lucrurile din această lume. Îmi tot spuneam că, dacă aș putea găsi bărbatul potrivit, serviciul potrivit, dacă aș slăbi, mi-aș găsi în sfârșit fericirea. Nu mi-am dat seama că, cu cât mă ofeream mai mult pe altarele acestei lumi, cu atât mă simțeam mai mult epuizată și golită. am primit întotdeauna materialele celor Zece Zile de Rugăciune prin e-mail, dar, sincer, nu am parcurs niciodată toate cele zece zile. Eram prea ocupată să-mi sap propriile cisterne sparte, în timp ce Fântâna de Apă Vie era în apropiere! De data aceasta am hotărât să pun la încercare pe Isus și să Îl cred pe cuvânt. Ce zece zile incredibile au fost acestea! La fel ca Maria la mormântul lui Iosif din Arimateea, L-am văzut pe Isus și vă spun că este viu! Hristos mi-a dat o nouă perspectivă asupra rugăciunii, ascultării și credinței. Mi-am predat din nou inima Domnului după ce mi-am mărturisit păcatele și I-am cerut să rămână cu mine. Acum am atât de multe motive să trăiesc!” (Thuto)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Faptele Apostolilor 1:8

“Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi; și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”

“Veți primi o putere”

Doamne, știu că sunt incapabil și fără putere când vine vorba de îndeplinirea misiunii celor trei îngeri pe care ne-ai încredințat-o. Este prea mare și imposibil din punct de vedere omenesc. Îți mulțumesc pentru promisiunea puterii Duhului Sfânt. Recunosc marea mea nevoie pentru un botez zilnic al Duhului Sfânt și mă încred în promisiunea Ta de a-i împuternici pe cei care își pun încrederea în Tine.

“Îmi veți fi martori”

Isuse, Îți mulțumesc că m-ai făcut martor al iubirii, adevărului și puterii Tale de transformare. Te rog să-mi dai curajul de a împărtăși ceea ce ai făcut pentru mine cu cei din jurul meu în aceste ultime zile din istoria pământului. Dă-mi și mai multe ocazii de a da mărturie pentru Tine și de a le spune celorlalți cât de măreț ești.

“Până la marginile pământului”

Tată, recunosc că acasă începe câmpul meu de misiune și se extinde în cartierul și vecinătatea mea, în satul și orașul meu și în întreaga lume. Arată-mi cum mă pot alătura misiunii Tale acolo unde mă aflu astăzi și cum pot sprijini lucrarea Evangheliei în întreaga lume.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Tată, azi Te rugăm  (#362); Spre crucea Ta (#114); Doamne, ia Tu viața mea (#360); Zor deci că vine noaptea (#450)

Un comentariu

  1. Viorel

    Noi nu suntem îndeajuns de dispuși să-L deranjăm pe Domnul cu cererile noastre, rugându-L să ne acorde darul Duhului Sfânt. Domnul dorește să fie deranjat în această privință. El dorește să trimitem cât mai multe cereri înaintea tronului Său. — Fundamentals of Christian Education, 537 (1909). (Evenimentele ultimelor zile, pag. 188)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *