Ziua 10 – Poporul lui Dumnezeu, rămășița și rugăciunea

0

“Aici este răbdarea sfinților, care păzesc  poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus.” – Apocalipsa 14:12

Scopul final

Mesajele celor trei îngeri au un singur scop principal, un singur obiectiv: să pregătească un popor pentru venirea lui Isus. Aceste mesaje de inspirație divină ajung la un punct culminant în Apocalipsa 14:12, când Ioan explică rezultatul final al înțelegerii și acceptării mesajului Cerului din timpul sfârșitului. Apostolul afirmă că aceste solii vor produce un popor despre care se poate scrie: “Aici este răbdarea sfinților, care păzesc  poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12).

Cuvântul răbdare ar putea fi mai bine tradus prin anduranță. Prin harul Său, poporul lui Dumnezeu va îndura încercările din zilele din urmă și va ieși biruitor. Ei vor înfrunta furia fiarei și nu vor renunța la convingerile conștiinței. Deși nu pot cumpăra sau vinde și se confruntă cu persecuția, închisoarea și moartea însăși de dragul lui Hristos, ei sunt ascultători față de poruncile Sale. Ei nu pot fi constrânși să renunțe la loialitatea lor față de Hristos. În ultima oră a Pământului, ei trăiesc vieți pline de har și ascultare, care Îl preamăresc pe Hristos, în mijlocul unei lumi păcătoase, răzvrătite și neascultătoare.

Credința lui Isus

Mai este ceva fascinant în Apocalipsa 14:12. Acești credincioși din timpul sfârșitului nu numai că au credință în Isus, ci au credința lui Isus. Ce este credința lui Isus? Credința lui Isus este aceeași calitate a credinței în Dumnezeu pe care a avut-o Isus pe cruce. Când Isus a atârnat pe cruce purtând vina, rușinea și condamnarea păcatelor omenirii, El S-a simțit abandonat de Dumnezeu. Enormitatea păcatului era atât de mare încât Isus s-a simțit părăsit de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care a strigat în agonie: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”. (Matei 27:46). Îl părăsise Dumnezeu? Cu siguranță că nu! Ochii Săi părintești erau tot timpul ațintiți asupra crucii. Inima Sa plină de dragoste era zdrobită de agonia prin care trecea Fiul Său. Isus a avut încredere atunci când nu putea vedea. Credința Lui s-a ridicat deasupra a ceea ce se întâmpla în jurul Lui. De aceea, ultimele Sale cuvinte au fost: “Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez Duhul ” (Luca 23:46).

Chiar înainte de revenirea lui Isus, conform profețiilor din Apocalipsa, poporul lui Dumnezeu va trebui să aibă din nou încredere atunci când totul în jurul lor pare a fi împotriva lor. Ce anume îi va ajuta să treacă prin această perioadă de încercare? Este “credința lui Isus”. Cum dezvoltăm această credință a lui Isus? În primul rând, la fel cum mântuirea este un dar, credința este, de asemenea, un dar pe care Dumnezeu îl pune în inimile noastre și care crește pe măsură ce îl exersăm (Romani 12:3-8). Atunci când trecem prin circumstanțe dificile și ne agățăm cu disperare de promisiunile lui Dumnezeu, credința noastră crește. Atunci când saturăm mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu, credința noastră crește (Romani 10:17). Când ne recunoaștem lipsa de credință și ne rugăm stăruitor ca Dumnezeu să ne mărească credința, aceasta crește (Luca 17:5).

În rugăciunile noastre de astăzi, să Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea rezistență în fața încercărilor vieții. Să ne rugăm ca El să ne dea puterea de a fi ascultători față de voia Sa în fiecare domeniu al vieții noastre și să cerem Cerului să ne acorde o creștere a credinței, astfel încât “credința lui Isus” să ne umple viața și să ne pregătească pentru criza finală a Pământului. Apoi, într-o zi, vom trăi cu Isus pentru toată veșnicia!

Timp de rugăciune (30-45 minute)

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Apocalipsa 14:12

” Aici este răbdarea sfinților, care păzesc  poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus.

 “Aici este răbdarea sfinților”

Doamne, de mult timp așteptăm întoarcerea Ta. Știm, de asemenea, că sincronizarea Ta nu este niciodată greșită și că Tu știi ce este mai bine pentru noi. Îți mulțumim că, pe măsură ce Duhul Sfânt locuiește în noi, El va produce în noi răbdare și anduranță. Arată-ne cum să folosim cel mai bine timpul pe care îl mai avem pentru a Te onora. Când ne  confruntăm cu încercări și necazuri, găsim alinare știind că Tu ne oferi putere și răbdare divină.

“Cei care păzesc poruncile”

Voința Ta, Doamne, este iubirea. Dragostea pentru Tine și dragostea pentru ceilalți. Iubirea așa cum este descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu și în viața lui Isus. Mă bucur de faptul că Tu poți și vrei să transformi inimile noastre răzvrătite în inimi care să fie în armonie cu marea lege a iubirii.

“Credința lui Isus

Sunt uimit, Doamne, de credința și credincioșia de care a dat dovadă Isus aici pe pământ, mai ales când a murit pe cruce. Întrucât măsura în care încrederea Lui în Tatăl a fost un exemplu pentru noi, El nu a lăsat-o acolo, ci  oferă tuturor celor care cred oportunitățile de a dezvolta aceeași calitate a credinței. Doamne Isuse, Te rog să ne maturizezi credința, în fiecare zi un pic mai mult. Ne predăm Ție, Mântuitorul nostru prețios și credincios.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Atâta har! (#161); Glas de slavă (#544); A curaj, tresaltă! (#496);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *