Ziua 4: Valoarea predării

1

”Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă” Luca 15:7.

DEVOȚIONAL

A crescut într-o familie de oameni simpli. Era cel mai tânăr din cei 4 copii. Frații săi, erau mult mai în vârstă decât el și își vedeau de viața lor. Tatăl și mama sa erau proprietarii unei cârciumi în orășelul în care locuiau și asta îi ținea ocupați. Eddie era lăsat adesea să-și poarte singur de grijă. Cinematograful local era bona lui în weekenduri și de multe ori după ce vedea mai multe filme, se întorcea la o casă goală. Uneori stătea în mașina familiei mult după ora la care alți copii de șapte ani dormeau în paturile lor și dorea ca mama lui să iasă din cârciumă și să-l ia acasă.

Pe când Eddie avea 14 ani, mama sa a devenit adventistă de ziua a șaptea, născută din nou și lucrurile s-au schimbat dramatic. În loc să se ocupe de cârciumă, mama lui a început să participe la orele de rugăciune și  la serviciile divine ale bisericii. Eddie s-a alăturat bisericii adventiste împreună cu mama sa și s-a înscris la școala bisericii. Cu toate acestea, pe la 17 ani și-a pierdut interesul pentru biserică. Doi ani mai târziu a fost recrutat în serviciul militar. Pastorul l-a încurajat să se reboteze înainte de a înfrunta pericolele luptei. Părea un plan grozav și Eddie a fost de acord să facă așa când a venit acasă în permisie. A studiat doctrina bisericii adventiste pentru a doua oară. Aceasta l-a ajutat să cunoască bine teoria,  dar încă nu Îl cunoștea pe Isus.

Eddie a descoperit că a încerca să atingi standardele bisericii prin propria putere este o provocare. Obosise tot încercând să fie creștin, jucându-se de-a biserica, încercând să asculte. Nu avea puterea de a duce o viață creștină și a revenit la vechiul stil de viață. Unde greșise? ”Sunt unii care mărturisesc că slujesc lui Dumnezeu, în timp ce se bazează numai pe eforturile lor de ascultare a legii lui Dumnezeu de a-și forma un caracter drept și a-și obține astfel mântuirea. Inimile lor nu sunt mișcate de vreun simțământ profund de iubire față de Domnul Hristos, ci el caută să-și îndeplinească îndatoririle vieții de creștin ca fiind cerute de Dumnezeu pentru obținerea vieții veșnice. O astfel de religie nu valorează nimic… O simplă mărturisire a credinței noastre în Hristos, fără a avea o profundă iubire pentru El, nu este decât vorbărie, un formalism rece și o goană după vânt ” (Calea către Hristos, p. 44).

Mama și sora lui Eddie au participat la o noapte de rugăciune la biserică în noaptea de Anul Nou. Ele s-au rugat în mod special pentru Eddie. Au văzut răspunsul la rugăciunile lor în următoarele săptămâni când lucrurile au început să meargă rău pentru el. Și-a pierdut prietena, locul de muncă și mașina. De ce lumea mea se prăbușește? S-a întrebat. După o noapte de chef cu prietenii a venit acasă beat criță. Atunci a  exclamat: ”Doamne, dacă exiști, am nevoie de Tine!  Știu multe despre Tine, dar vreau să Te cunosc!” O șoaptă, dulce, liniștită și-a croit drum prin ceața minții sale: ”Exist si te iubesc!” Aceasta i-a frânt inima. ”Cum ai putea să mă iubești când am dus o astfel de viață?” a întrebat el. ”M-am săturat de viața pe care o duc. Te rog, fă-mă un creștin adevărat. Vreau să-Ți slujesc pentru tot restul vieții mele, dar singur nu pot.”

In noaptea aceea, Eddie și-a predat viața lui Isus și L-a acceptat ca Domn și Mântuitor.  A primit încredințarea că păcatele sale au fost iertate prin credință și că de acum era o făptură nouă în Isus Hristos; cele vechi s-au dus. Prin  simplul fapt de a crede făgăduințele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a  început o lucrare în inima sa. Astfel a început o viață nouă și Eddie nu s-a mai întors niciodată la viața veche.

”Acum, pentru că te-ai predat astfel Domnului Hristos, să nu te dai înapoi, să nu te îndepărtezi de El, ci zi de zi să spui: „Eu sunt al lui Hristos; m-am consacrat în totul Lui”. Roagă-L să-ți dea Duhul Său Sfânt și să te păstreze în harul Său. Consacrându-te în totul lui Dumnezeu și crezând în El, vei putea deveni copilul Lui, trăind prin și în El. Apostolul Pavel spune: „Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El. (Coloseni 2, 6.)” (Calea către Hristos, p. 52)

Eddie a început să citească Biblia și a învățat să se roage. Pe măsură ce studia Scripturile și afla tot mai mult despre dragostea lui Dumnezeu prin viața lui Isus, propria sa viață era transformată. Băutura, fumatul și alte alegeri de stil de viață care odinioară il  făceau fericit nu mai făceau parte acum din viața sa.

Mama lui Eddie i-a sugerat să citească micuța carte  intitulată Calea către Hristos  spre a-i fi de ajutor pe noul său drum. La început i s-a părut greu de citit – mintea îi hoinărea de multe ori  –  dar a perseverat,  citind câte o pagină, încât cartea i-a devenit dragă. A găsit în paginile ei iubirea lui Dumnezeu și prin credință a acceptat  faptul că făgăduințele lui Dumnezeu erau pentru el. În sfârșit, găsise pacea!

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

Laudă

 • Doamne, Te lăudăm fiindcă Tu nu renunți niciodată la nimeni.
 • Îți aducem laudă pentru minunata Ta lucrare pentru fii oamenilor.
 • Doamne, Te lăudăm pentru bucuria pe care o găsim în prezenta Ta și pentru că ne dai un viitor și o nădejde.

Mărturisire

 • Te rugăm, Doamne, să ne ierți pentru că ținem la lucruri care ne separă de Tine.
 • Iartă-ne pentru că încercăm de atâtea ori să trăim viața de creștin în propriile noastre puteri.
 • Mărturisim că avem nevoie de o experiență personală cu Tine, nu doar de o cunoaștere teoretică despre Tine.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, Îți cerem să ne dai inimi predate cu totul Ție pentru a trăi în ascultare de Cuvântul Tău.
 • Te rugăm să ne botezi zilnic cu Duhul Sfânt și fă-ne mai sârguincioși în eforturile noastre de a câștiga suflete.
 • Ne rugam ca cei dragi ai noștri care au părăsit credința, să-și aducă aminte cum era pe timpul când erau în legătură cu Tine și să tânjească să reia relația cu Tine. Ajută-i să simtă și să accepte iubirea și iertarea Ta.
 • Te rugăm să împlinești făgăduința din Ioel 2:25: refă anii mâncați de lăcustele păcatului, anii din viața noastră și din viața celor dragi. Dă-ne credința de a avea încredere că Îți vei împlini Cuvântul.
 • Ne rugăm pentru cele 16 milioane de oameni din cele 6 orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în Diviziunea Pacificului de Sud. Ne rugăm să botezi zilnic cu Duhul Sfânt pe membri în timp ce ei caută cu iubire pe cei greu de găsit.
 • Ne rugam ca Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la cele 406 milioane de persoane din cele 105 orașe la care s-a ajuns cel mai puțin în cadrul Diviziunii Asia-Pacificul de Nord
 • Te rugăm să binecuvântezi lucrarea Departamentului Capelanilor de a pregăti capelani și membri interesați să slujească celor din închisori.
 • Ne rugăm și pentru cele șapte sau mai multe persoane din lista noastră personală de rugăciune ( Dacă vi se pare potrivit le puteți spune și numele).

Mulțumiri

 • Mulțumim Doamne, că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt care să ne conducă mereu în tot adevărul.
 • Mulțumim că lucrezi ca să răspunzi rugăciunilor noastre în moduri pe care noi nu le putem înțelege.
 • Doamne, mulțumim anticipat pentru vei răspunde rugăciunilor noastre, nu pentru că noi merităm, ci prin meritele lui Isus.

Imnuri sugerate

Suflete în praf te pleacă – 214; Voia Ta Doamne – 361; O, condu-mă Tu, Isuse – 217; Deschide-mi ochii – 639; Numele Tău minunat – 10; Izvor de har însângerat- 167.

Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune

 • ”Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut” 1 Ioan 15:14, 15.
 • ”Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei!” Osea 14:4.
 • ”N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” Luca 5:32.
 • ”Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite” Ioel 2:13.

Traducere: Alina Dica

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *