Ziua 2: Dinăuntru în afară

0

“Adevărat, adevărat iți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

DEVOȚIONAL

Am fost un copil bun încă din copilărie. Nu eram răzvrătit împotriva mamei mele; eram atent la școală și respectam profesorii. Nu am participat la petreceri nebunești, nu am băut alcool, nici nu am experimentat droguri, ca alți tineri din liceu.

După ce am devenit creștin, mă mândream ca sunt o persoană bună. Mâncam mâncarea potrivită, am înlocuit muzica rock cu muzică creștină, mă îmbrăcam modest, predam la Școala de Sabat, organizam evanghelizări, și chiar îmi împărtășeam experiența personală. Mi-am predat inima lui Isus, m-am botezat, credeam cu adevărat în Cuvântul Său și așteptam cu nerăbdare viața veșnică în Împărăția Sa. Lumea mea se învârtea în jurul bisericii și  a activităților de acolo și a facerii de bine. În aparență, duceam o viață neprihănită. Curând am aflat cât de superficială era experiența mea creștină – și cât de mult aveam nevoie de Isus.

Într-o seară am participat la biserică, la un seminar despre trăirea creștină. Vorbitorul a spus dacă o persoană nu se naște din nou, nu se află într-o relație salvatoare cu Isus. A citat acest paragraf de Ellen G. White: „Viața unui creștin nu este o modificare sau îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea față de eu și față de păcat și o viață cu totul nouă.”(Hristos, Lumina Lumii, p. 172). Adevărata realitate m-a lovit: viața creștină implică mai mult decât am crezut în realitate, viața mea era diferită decât înainte să-L primesc pe Isus, dar era doar îmbunătățită, modificată. Eram creștin, dar eul încă trăia. Încă eram temperamental si mă supăram repede. Eram mândru și așteptam ca lucrurile să fie făcute cum ziceam eu. Nu m-am predat lui Hristos. Am crezut că salvarea mea era sigură prin toate lucrurile pe care le făceam, dar am pierdut bucuria mântuirii. Îl mărturiseam pe Isus dar nu aveam dragostea Lui; nu mă predasem Lui. Aveam nevoie ca Isus să ia chip în mine.

Cum se predă o persoană lui Isus? Mai întâi este imperativ să recunoști nevoia unui Salvator – și să-L alegi pe El.

„Educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești: toate acestea au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioara, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curăți izvoarele vieții. …  dacă el nu primește o inimă nouă, dorințe noi, scopuri și motive noi, care să ducă la o viață nouă, el „nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu”.  (Calea către Hristos, p. 18). Nu puteam să-mi schimb inima, dar puteam alege să-i dau Lui voința. Am răspuns la darul pocăinței și mi-am mărturisit păcatul îndreptățirii de sine, îngăduinței de sine, și autocompătimirii, apoi mi-am pus voința de partea lui Hristos, sub controlul Său.

În al doilea rând, petrece timp de calitate pentru a-L cunoaște pe Cel ce este Viața Veșnică. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu”. (Ioan 17:3). Pe măsură ce am petrecut timp în rugăciune și citirea Scripturii, cunoscând mai bine pe Mântuitorul meu, viața mea începea să capete un nou sens. Isus a început să creeze ceva frumos în viața mea. Mintea mea a fost înnoită – atitudini și calități noi s-au dezvoltat. Dorința mea de a sluji lui Dumnezeu s-a adâncit.

Poți spune: „M-am născut in această biserică. Am fost creștin toată viața mea!” „Nu am fost niciodată în lume!” „Am lucrat pentru Dumnezeu toată viața”. Aceste lucruri pot fi adevărate, Domnul fie lăudat! Totuși, le poți avea pe toate acestea și totuși să nu-L ai pe Fiul.

Poate că și tu ai fost convins de Duhul Sfânt de faptul că experiența ta creștină este superficială. Ce poți face? Te poți ruga această rugăciune: „Cercetează-mă Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei!” (Psalmi 139:23,24). Predă-ți inima și viața Lui și El îți va descoperi  pe rând, lucruri din viața ta care trebuie schimbate. Pe măsură ce cooperezi cu El, viața ta nu va mai fi niciodată la fel!

Sugestii pentru timpul de rugăciune

Laudă

 • Tată, Te lăudăm pentru că Tu ne-ai curățat de orice păcat și nelegiuire.
 • Doamne, Te lăudăm pentru că ne poți păzi de orice cădere și ne înfățișezi fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale (Iuda 24).
 • Te lăudăm pentru nemărginita Ta milă și pentru că ne convingi de păcat.

 Mărturisire

 • Doamne, Te rugăm să ne arăți acele lucruri din viața noastră în care eul încă trăiește.
 • Te rugăm să ne ierți pentru acele momente când ne-am auto-îndreptățit și am manifestat îngăduință de sine, practicând auto-compătimirea.
 • Te rugăm să ne descoperi lucruri din viața noastră care trebuie să fie schimbate [câteva minute de liniște].

Cereri și mijlociri

 • Doamne, Te rugăm să ne umpli cu cunoștința voii Tale, și fă ca să umblăm vrednici de Tine.
 • Ne rugăm ca acei care sunt în închisoare spirituală și mentală să fie eliberați de sentimentul de vinovăție.
 • Te rugăm să ne umpli cu roada neprihănirii.
 • Te rugăm pentru o creștere puternică a adventiștilor care vor sluji lui Dumnezeu iubindu-i pe alții și împărtășind  credința lor oamenilor din alte culturi si religii.
 • Te rugăm să ridici studenți valdenzi moderni care doresc să Te slujească în locuri dificile.
 • Ne rugăm pentru cele 62 de milioane de oameni din cele 28 de orașe din fosta Uniune Sovietică la care s-a ajuns cel mai puțin (Diviziunea Euro-Asia).
 • Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice misionari curajoși doritori să lucreze printre cele 746 grupuri etnice din cele 20 de țări din Orientul Mijlociu.
 • Ne rugăm pentru cei 1000 de misionari din Diviziunile Nord și Sud Asia-Pacific. Pe măsură ce acești tineri slujesc în țări precum Taiwan, China, Rusia si Burma, să fie botezați cu Duhul Sfânt și împuterniciți să facă lucrarea lui Dumnezeu.
 • Ne rugăm de asemenea pentru cele șapte sau mai multe persoane din lista noastră personală [spuneți numele dacă este potrivit].

Mulțumiri

 • Doamne, Îți mulțumim pentru acele persoane care ne-au călăuzit pentru a lua o decizie pentru Tine.
 • Îți mulțumim că nu ne-ai părăsit din cauza greșelilor și căderilor din trecut.
 • Îți mulțumim pentru darul pocăinței și pentru că ne descoperi că avem nevoie de Tine.
 • Îți mulțumim pentru că știi sfârșitul de la început și pentru că ne răspunzi la rugăciune când și cum vrei Tu.

Imnuri sugerate

Tot mai aproape – 347; Al meu ești Isuse -91;  Eu vreau pe Isus și iubirea Sa -372; Pretutindeni cu Isus – 253

Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune

 • Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17
 • Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, indurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este atât de mare! Plângerile lui Ieremia 3:22, 23
 • Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Tit 3:4-6
 • Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36:26
 • Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

 

Traducere: Adriana Gheață

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *