ZIUA 10: CLOPOȚEII SI RODIILE

0

Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. (LUCA 21:28)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

 Laudă

 • Doamne, Îți mulțumim că ne-ai descoperit semnele revenirii Tale.
 • Te lăudăm pentru faptul că Domnul Isus vine iar să ne ia ca să fim cu El pentru totdeauna.

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Doamne, Te rugăm arată-ne păcatele pe care trebuie să le mărturisim în taină și cele pe care trebuie să le mărturisim în public. Cerem biruința Ta asupra tuturor acestor păcate.
 • Te rugam să ne ierți pentru că am devenit prea confortabili în această lume și pentru faptul că am eșuat să recunoaștem semnele venirii Tale.
 • Îți mulțumim că ne ierți potrivit făgăduinței Tale din 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, ne rugăm pentru oamenii din jurul nostru care nu realizează că Tu vii curând. Te rugăm să le trezești inimile.
 • Te rugăm arată-ne lucrurile din viața noastră pe care nu Ți le-am predat. Ți le predăm și Îți cerem să ne schimbi inimile.
 • Te rugăm să continui să ne modelezi caracterul și să ne pregătești pentru revenirea Ta.
 • Doamne, apropie-Te de oamenii cărora le este frică de a doua Ta venire. Fie ca aceștia să-și predea viața Ție.
 • Te rugăm să ne folosești pe fiecare în parte pentru a spune altora vestea bună a venirii Tale.
 • Arată-ne cum să întâmpinăm nevoile fizice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută pentru iubirea față de toți oamenii, fără a ține cont cine sunt și de unde vin.
 • Ne rugăm în mod special pentru refugiații din țările unde Evanghelia este interzisă. Pe măsură ce le împlinim nevoile și sunt conduși să Te cunoască, Te rugăm deschide uși ca să se poată întoarce în țara lor și să împărtășească dragostea lui Dumnezeu cu alții.
 • Tată, Te rugăm să ne dai un simțământ sporit de urgență în lucrarea noastră pentru Tine. Ajută-ne să trăim cu speranța zilnică în că Isus vine curând lui Isus pentru a reface toate lucrurile.
 • Doamne, Te rugăm să binecuvântezi lucrarea educatorilor adventiști din lumea întreagă. Întărește profesorii, părinții, liderii de tineret și instructorii Școlii de Sabat, pentru că aceștia pregătesc o generație de tineri pentru serviciul Tău.
 • Cerem ca să binecuvântezi lucrarea departamentului pentru persoane cu nevoi speciale. Te rugăm să ne dai compătimire atunci când lucrăm la împlinirea nevoilor celor care nu aud și nu văd și celor care au nevoi fizice sau mintale.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să lase pe Duhul Sfânt să lucreze în viețile lor.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici.

Mulțumiri

 • Doamne, îți mulțumim pentru făgăduința: ”Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi pană în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6)
 • Îți mulțumim că ai în fiecare oraș oameni care privesc înspre cer cu speranță.
 • Îți mulțumim că lucrezi la inima celor pentru care ne rugăm.

SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Sfârșitul veacului trăim” – 523; ”Deschide-mi ochii” – 639; ”Mai sus de cerul înstelat” – 88; ”Cu Isus, ah față-n față – 479; ”Când  El va veni”- 501;

DEVOȚIONAL: Clopoțeii și Rodiile

Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. (LUCA 21:28)

Clopoțeii de pe haina Marelui Preot dădeau oamenilor un semnal sonor că preotul era în viață și mijlocea pentru ei în Sfânta Sfintelor. Tot astfel când Isus mijlocește pentru noi în Sfânta Sfintelor, chiar dacă nu auzim clopoțeii hainei Sale,  ar trebui să fim atenți la semnele care arată că este pe cale de a încheia lucrarea Sa de Mare Preot și de a reveni ca Judecător și Împărat.

Marele preot putea să intre în Sfânta sfintelor numai o dată pe an, după cea mai atentă şi mai solemnă pregătire. Cu excepţia acestuia, nici un ochi muritor nu putea să privească grandoarea sacră a acelei încăperi, deoarece era locuinţa specială a slavei vizibile a lui Dumnezeu. Marele preot intra întotdeauna acolo tremurând, în timp ce poporul îi aștepta în linişte solemnă întoarcerea. Dorința lor arzătoare era să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. El vorbea cu marele preot în faţa tronului harului. Dacă marele preot rămânea în Sfânta sfintelor mai mult timp decât de obicei, poporul era adesea îngrozit, temându-se că, din cauza păcatelor lor sau a vreunui păcat al preotului, slava Domnului îi provocase moartea. Când auzeau, însă, sunetul clopoțeilor de pe veșmintele lui, erau foarte ușurați. El ieşea atunci şi binecuvânta poporul. (The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 274, 275)

Când Isus a ieșit din Sfânta Sfintelor, am auzit clopoțeii vesmântului Său; și, în acel moment al ieșirii Sale, un nor de întuneric i-a acoperit pe locuitorii pământului. Atunci nu a mai fost nici un mijlocitor între omul vinovat și un Dumnezeu jignit. (Scrieri Timpurii, p. 280)

Hristos îi îndemnase pe copii Săi să fie atenți la semnele revenirii Sale și să se bucure când vor vedea semnele revenirii Regelui lor. ”Când vor începe să se întâmple aceste lucruri”, a spus El, „atunci să vă ridicați capetele, căci mântuirea voastră se apropie”. El a îndreptat privirea urmașilor Săi către pomii care înmugureau primăvara și a zis: „Când înverzesc și îmbobocesc, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape”. (Luca 21:28, 30, 31) (Tragedia veacurilor [1888], p. 308)

Pe Muntele Măslinilor, Domnul Hristos a vorbit ucenicilor Săi despre a doua Sa venire aici, pe pământ. El a enumerat unele semne ce aveau să se arate în apropierea revenirii Sale şi a cerut ucenicilor Săi să vegheze şi să fie gata. El a repetat iarăşi avertizarea: „Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”. Matei 25, 13. Apoi, El a arătat ce înseamnă a veghea în vederea revenirii Sale. Timpul nu trebuie petrecut într-o aşteptare inactivă, leneşă, ci lucrând cu zel, cu sârguinţă. (Parabole, p.325)

Sunt mulți în lumea de azi care își închid ochii fată de dovezile pe care Hristos le-a dat spre a-i avertiza pe oameni cu privire la venirea Sa. Ei caută să liniștească orice simțământ de teamă, în timp ce chiar atunci semnele sfârșitului se împlinesc cu repeziciune și lumea se grăbește spre timpul când Fiul omului Se va arăta pe norii cerului. Pavel învață că este păcat a fi nepăsător fată de semnele care au să preceadă a doua venire a lui Hristos. Pe cei vinovați de această neglijență el îi numește fii ai nopții și ai întunericului. El îndeamnă la vigilența și la veghere prin aceste cuvinte: „Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea sa vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji.” (Faptele apostolilor, p. 260)

Ne simțim profund întristați pentru starea actuală a bisericii, ai cărei membri au deținut de multă vreme o cunoaștere a acelor evenimente care urmează să se întâmple aproape de încheierea timpului ca împlinirea a istoriei  profetice. Hristos revine cu putere și mare slavă, iar cei morți vor fi „judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise in cărțile acelea”. Cel care a stat ca mijlocitor; care aude toate rugăciunile de pocăință și toate mărturisirile; care este înfățișat cu un curcubeu in jurul capului Său, ca simbol al harului și al dragostei, Își va încheia în curând lucrarea în sanctuarul ceresc. Harul și mila vor coborî  de pe tron și dreptatea le va lua locul. Cel pe care L-a așteptat poporul Său Își va intra în drepturi, – cel de Judecător Suprem. „Tatăl … a dat toată judecata Fiului… Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiul omului”. El este cel care a fost rânduit „să judece vii si morții”, spune Petru. „A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit.” (Review and Herald, Jan. 1, 1889, par. 1)

Traducere: Adriana Gheață

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *