ZIUA 9: CĂDELNIȚA

0

De aceea și poate să mântuiască in chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. (EVREI 7:25)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

Laudă

 • Dumnezeule, Te lăudăm pentru că Isus este Mijlocitorul nostru.
 • Îți mulțumim că, pe măsură ce ne apropiem de Tine prin meritele Domnului Hristos, suntem îmbrăcați cu veșmintele Sale preoțești.

 Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Tată, Te rugăm arată-ne ce păcate trebuie mărturisite în taină. Cerem biruința Ta asupra acestora.
 • Te rugăm să ne ierți pentru momentele in care nu am apreciat îndeajuns mijlocirea Domnului Isus. Vrem să ne bazăm pe harul Său.
 • Îți mulțumim că ne ierți potrivit făgăduinței Tale din 1 Ioan 1:9.

 Cereri și mijlociri

 • Doamne, ajută-ne să înțelegem și să apreciem mijlocirea pe care o face Isus pentru noi.
 • Te rugăm să ne ajuți să simțim povara de a mijloci pentru alții in rugăciune. Arată-ne fiecăruia pentru cine să ne rugăm.
 • Ne rugăm pentru părinții care mijlocesc pentru copii lor care nu Te iubesc. Ne rugăm ca ei să continue să se roage și să nu renunțe.
 • Ne rugăm pentru cei care se simt fără speranță. Fie ca ei să învețe să dea lui Isus poverile lor.
 • Doamne, ne rugăm pentru cei care nu mai frecventează biserica. Ajută-ne să-i întâmpinam cu iubirea Ta atunci când se vor întoarce.
 • Te rugăm întărește departamentele de misiune al fiecărei biserici locale, cum ar fi Misiunea femeii, Școala de Sabat si lucrarea personală, Exploratori și Arată-ne cum să fim mâinile și picioarele Tale pentru alții.
 • Doamne, fă ca o redeșteptare puternică a evlaviei de altă dată să cuprindă biserica Ta în aceste zile de pe urmă. Ajută-ne să stă de partea adevărului chiar de s-ar nărui cerul.
 • Te rugăm să binecuvântezi misiunea mass-media adventistă, inclusiv misiunea pe rețele de socializare. Ajută-ne să tindem spre perfecțiune în timp ce ajungem cu evanghelia veșnică la oamenii secolului 21.
 • Doamne, dă-ne un simțământ de uimire și recunoștință pe măsură ce contemplăm lumea pe care ai creat-o. Fie ca să onorăm cu credincioșie adevărul biblic despre creație și să învățam tinerii să simtă puterea si dragostea Ta când privesc natura
 • Învață-ne să urmăm exemplul altruist al Domnului Hristos, împlinind nevoile zilnice ale oamenilor din jurul nostru. Pregătește-ne să lucrăm ca misionari medicali, voluntari în zona unde suntem și ca prieteni ai celor nevoiași.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să lase pe Duhul Sfânt să lucreze în viețile lor.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici.

Mulțumiri

 • Tată, Îți mulțumim pentru că datorită lucrării de mijlocire a Domnului Hristos pentru noi avem un viitor și o nădejde.
 • Îți mulțumim că „însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8:26).
 • Îți mulțumim că Isus „poate să mântuiască in chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).

SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Hristos-Mare Preot” – 134; ”Izvor de har însângerat” – 167; ”Poți să te-ncrezi în Isus” -249; ”Salvare sigură ne-a dat”- 128;

DEVOȚIONAL : Cădelnița

De aceea și poate să mântuiască in chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. (EVREI 7:25)

Cădelnița si tămâia reprezintă un simbol al mijlocirii lui Hristos pentru noi.

Ca Mijlocitor al nostru, El aduce la îndeplinire lucrarea pe care de bună voie S-a legat s-o înfăptuiască, prezentând înaintea lui Dumnezeu cădelniţa cuprinzând propriile Sale merite fără pată, cum şi rugăciunile, mărturisirile şi mulţumirile poporului Său. (Parabole, p. 156)

Hristos, ca și Mijlocitor al nostru care stă la dreapta Tatălui, ne păstrează mereu în atenția Lui, căci este a fel de necesar ca să ne păzească prin mijlocirea Lui  cum a fost să ne răscumpere prin sângele Său. (Our High Calling, p. 50)

Sunt atât de recunoscător că putem avea încredere în Dumnezeu. Și  Domnul este onorat când ne încredem în El, aducând la El toate nedumeririle noastre… Domnul Dumnezeu nu a considerat principiile mântuirii ca fiind complete în timp ce El a investit doar propria Sa iubire. Prin propria Sa desemnare El așezat la altarul Său un Mediator îmbrăcat în natura noastră. Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea Sa este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu ca fii și fiice ale Sale. Hristos mijlocește pentru cei care L-au primit. Acestora, el le dă putere, în virtutea propriilor Sale merite, să devină membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc. Și Tatăl demonstrează dragostea Sa infinită pentru Hristos, care a plătit răscumpărarea noastră prin  sângele Său, primind și salutând pe prietenii lui Hristos ca pe prietenii Săi. El este mulțumit cu ispășirea făcută.  El este slăvit prin întruparea, viața, moartea și mijlocirea Fiului Său.

Ce bunăvoință! Ce privilegiu e este acordat! Hristos este elementul de legătură dintre Dumnezeu și om… Când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor lui Hristos, suntem îmbrăcați cu hainele Sale preoțești. El ne așază aproape, lângă El, înconjurându-ne cu brațul Său omenesc, în timp ce cu brațul Său divin apucă tronul Celui infinit. El pune meritele Sale ca tămâie frumos mirositoare într-o cădelniță în mâinile noastre ca să încurajeze cererile noastre. El promite să asculte și să răspundă rugăciunilor noastre. Da; Hristos a devenit mijlocul  de rugăciune dintre om și Dumnezeu. El a devenit și mijlocul de  binecuvântare dintre Dumnezeu și om. El a unit divinitatea și omenescul. (In Heavenly Places, p. 77)

Și în timp ce Hristos mijlocește pentru noi, Duhul Sfânt lucrează la inima noastră, aducând rugăciune și căință, laudă și mulțumire. Recunoștința care izvorăște de pe buzele oamenilor este rezultatul Duhului Sfânt care atinge corzile sufletului, creând muzică sacră.

Rugăciunile, mărturisirile și lauda poporului lui Dumnezeu se înalță ca jertfe în sanctuarul din ceruri. Dar ele nu se înalță nepătate. Trecând prin canalele viciate ale caracterului omenesc, ele sunt atât de mânjite încât nu ar putea fi acceptate de Dumnezeu dacă nu ar fi curățate de neprihănirea marelui nostru Mare Preot. Hristos strânge în cădelnița Sa rugăciunile, lauda și jertfele poporului Său și așază lângă acestea meritele neprihănirii Sale fără pată. Apoi, parfumate cu rugăciunea ispășirii Domnului Hristos, rugăciunile noastre întregite și pe deplin acceptabile se înalță la Dumnezeu și se întorc răspunsuri pline de îndurare. (The Youth’s Instructor, April 16, 1903)

Cele rânduite și acordate nouă de Dumnezeu sunt fără limită. Tronul harului este el însuși cea mai înaltă atracție, deoarece este ocupat de Cineva care ne îngăduie să-L numim Tată. Dar Dumnezeu nu a socotit principiul mântuirii ca fiind îndestulător, câtă vreme era investit numai cu propria Sa iubire. Prin hotărârea Sa, a pus la altarul Său un apărător îmbrăcat cu natura noastră. (Mărturii, vol. 6, p. 363)

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătam îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. (Evrei 4:15,16)

De îndată ce copilul lui Dumnezeu se apropie de tronul harului, el și devine clientul marelui Avocat. La cea dintâi rostire a părerii lui de rău si a cererii lui de iertare, Hristos îmbrățișează cauza lui și o face a Lui proprie, prezentând rugămintea înaintea Tatălui ca pe propria Lui cerere.

Când Hristos mijlocește în favoarea noastră, Tatăl deschide comorile harului Său, pentru ca noi să ni le putem însuși, să ne bucurăm de ele și să dăm din ele și altora. ”Cereți în numele Meu”, zice Hristos, ”și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit”. Folosiți-vă de Numele Meu. Aceasta va da izbândă rugăciunilor voastre, iar Tatăl vă va da bogățiile harului Său: ”cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră sa fie deplină.” Ioan 16:24. (Mărturii, vol.6, p. 364)

Traducere: Adriana Gheață

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *