ZIUA 7: PIEPTARUL

0

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. (1 CORINTENI 1:10)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

 Laudă

 • Doamne, Te lăudăm pentru Cine ești Tu – Tu ești un Dumnezeu al dragostei, păcii și unității.
 • Te lăudăm pentru modelul de unitate care a existat între ucenici după Cincizecime.
 • Îți mulțumim că Tu poți aduce unitate în bisericile și familiile noastre și astăzi.

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Tată, Te rugăm arată-ne păcatele pe care trebuie să le mărturisim în taină și cele pe care trebuie să le mărturisim în public. Cerem biruința Ta asupra tuturor acestor păcate.
 • Te rugăm să ne ierți pentru ocaziile în care am încurajat dezbinarea în trupul lui Hristos, prin cuvinte sau fapte.
 • Îți mulțumim că ne ierți potrivit făgăduinței Tale din 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, Te rugăm să aduci pe poporul Tău ”la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13).
 • Ajută-ne să nu facem ”nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși” (Filipeni 2:3).
 • Doamne Te rugăm să ne dai inimi smerite și iubire față de oamenii cu care este greu să trăiești sau să lucrezi..
 • Doamne arată, Te rugăm, fiecăruia dintre noi, dacă împiedecăm unitatea în biserica sau în familia noastră. Te rugăm să ne înmoi inimile și să ne aduci în unire potrivit cu planul Tău.
 • Ne rugăm pentru unire între conducătorii din biserica locală, dar și din biserica mondială.
 • Fie ca fiecare adventist din toată lumea să înțeleagă viziunea implicării totale a fiecărui membru. Fie ca fiecare să devină activ în lucrarea de mărturie personală, grupuri mici de misiune, sau de evanghelizare publică.
 • Te rugăm, trimite Duhul Tău Cel Sfânt ca să pregătească inimile ascultătorilor posturilor de radio mai ales în orașele mari. Fă ca membrii adventiști să fie credincioși, să continue această lucrare și să instruiască pe cei ce Te caută.
 • Binecuvântează colaborarea dintre organizația bisericii și instituțiile bisericii în marea lucrare de evanghelizare. Fie ca servii Tăi să lucreze împreună cu dragoste unii pentru alții și pentru Tine.
 • Doamne, Te rugăm să ne arăți cum să trimitem în localitățile noastre mai multă literatură (atât tipărită cât și în format electronic) care să conțină adevărul. Ridică evangheliști cu literatura, studenți voluntari, autori, specialiști media și sponsori care să susțină nevoile financiare, pentru a răspândi cuvinte de speranță și de viață.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să lase pe Duhul Sfânt să lucreze în viețile lor.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici.

Mulțumiri

 • Doamne, Îți mulțumim pentru Isus, care s-a rugat pentru unitatea noastră în Ioan 17.
 • Îți mulțumim că unitatea în biserică ii ajuta pe oameni să creadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 17:21).

 SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Domnul e bun” – 13; ”Stau pe adevăr”- 221; ”Cine ca Isus mai poate” – 74;  ”Frumos e s-ascult” – 237; ”Se așterne frumos”- 528

DEVOȚIONAL: Pieptarul

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. (1 CORINTENI 1:10)

Cele 12 pietre, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel, erau prinse în pieptar, aproape de inima Marelui Preot. Acest fapt ne învață cât de important este să înaintăm împreună, să fim uniți în iubirea lui Hristos și să dezvăluim  această iubire oamenilor din biserică și din afara ei.

Secretul succesului în lucrarea lui Dumnezeu se va găsi în activitatea armonioasă a poporului nostru. Trebuie să aibă loc acţiuni concentrate. Fiecare membru al trupului lui Hristos să-şi îndeplinească partea în lucrarea lui Dumnezeu, în conformitate cu capacitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Trebuie să luptăm împreună împotriva piedicilor şi a dificultăţilor, umăr la umăr şi inimă lângă inimă.

Dacă creștinii ar lucra în bună înțelegere, înaintând ca unul singur, sub îndrumarea unei singure Puteri, pentru aducerea la îndeplinire a unui singur scop, ei ar mișca lumea. (Servicii Creștine, p. 75)

Nu există o lucrare mai înaltă ca aceea de colportaj evanghelistic, deoarece ea cuprinde în sine îndeplinirea celor mai înalte datorii morale. Aceia care se angajează în lucrarea aceasta au totdeauna nevoie să fie sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Nu trebuie să aibă loc o înălţare a eului. Ce are oricare dintre voi fără ca să fi primit de la Hristos? Noi trebuie să tragem împreună cu funiile la fel de întinse. Numai aceia care trăiesc rugăciunea lui Hristos, punând-o în viaţa practică, vor trece cu bine prin încercarea ce are să vină peste lumea întreagă. Aceia care se înalţă pe sine se aşează sub puterea lui Satana, pregătindu-se să primească înşelăciunile lui. Cuvântul Domnului pentru poporul Său este ca noi să înălţăm stindardul din ce în ce mai sus. Dacă ascultăm de glasul Lui, El va lucra împreună cu noi, şi eforturile noastre vor fi încoronate cu succes. În lucrarea noastră, noi vom primi bogate binecuvântări de sus şi ne vom strânge o comoară lângă tronul lui Dumnezeu. (The Colporteur Evangelist, p. 25)

Faceți-mi bucuria deplină şi aveți o simțire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. (Filipeni 2:2-3)

Solii Săi îşi îngăduie prea multă independenţă a spiritului. Aceasta trebuie dată la o parte şi trebuie să existe unitate între slujitorii lui Dumnezeu. Spiritul a fost scăpat de sub control şi s-a ajuns la întrebarea: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” Îngerul a spus: „Da, tu eşti păzitorul fratelui tău. Trebuie să veghezi asupra lui, să fii interesat să-i meargă bine şi să nutreşti sentimente de bunătate şi iubire faţă de el. Fiţi uniţi, fiţi uniţi.” Dumnezeu a lăsat ca omul să fie cu inima deschisă şi cinstit, fără prefăcătorie, blând, umil, modest. Acesta este principiul cerului; Dumnezeu a rânduit să fie aşa. (Gospel Workers [1892], p. 259)

Există prea multă răceală și indiferență – prea mult din spiritul “Nu-mi pasă“ exercitat între pretinșii urmași ai lui Hristos. Toți ar trebui să aibă grijă unul de celălalt, cu păzind cu grijă unul altuia. ”Iubiți-vă unii pe alții.” Atunci ar trebui să ridicăm un zid puternic împotriva șiretlicurilor lui Satan. Pe fondul opoziției și al persecuției, nu ar trebui să ne alăturăm celor răzbunători, nu ar trebui să ne unim cu adepții marelui răzvrătit, a cărui lucrare specială este să acuze pe frați, să defăimeze și să le păteze caracterele.

Fie ca restul acestui an să fie îmbunătățit prin distrugerea oricărei rădăcini de amărăciune, îngropându-le în mormânt odată  cu vechiul an. Începeți noul an cu o privire mai atentă, cu o iubire mai profundă pentru fiecare membru al familiei Domnului. Fiți uniți. ”Uniți, stăm; divizați, cădem.” Puneți-vă un standard mai înalt și mai nobil decât ați avut vreodată  înainte. (Our High Calling, p. 370)

Dacă Satana poate stârni critici în oricare grup din poporul care se declară a fi poporul Domnului, acestea cresc asemenea aluatului  și se răspândesc de la unul la altul. Nu lăsați nici un locșor pentru spiritul  de critică, caci aceasta este știința lui Satana. Dacă îl  acceptați vor urma invidia, gelozia și bănuielile rele.

Strângeți rândurile!  Aceasta este porunca  pe care o aud de la Căpetenia mântuirii noastre. Strângeți rândurile! Acolo unde  este unitate, este putere. Toți cei care sunt de partea Domnului vor strânge rândurile. Între cei ce sunt credincioși adevărului este nevoie de dragoste și de unitate desăvârșită, dar orice duce la  neînțelegere vine de la diavolul. Domnul  plănuiește ca aceia care alcătuiesc poporul Său să fie una cu El, așa cum mlădițele sun una cu vița. Atunci vor ajunge să fie ei înșiși uniți.  (Solii  alese, vol.3, p.293)

Fiecare să caute să răspundă rugăciunii Domnului Hristos: „Ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine”. O, ce unitate este aceasta! „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Mărturii, vol. 5, p. 488)

Traducere: Gabriela Banici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *