ZIUA 6: BRÂUL

1

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă. (1 PETRU 3:15)

 

 SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

Laudă

 • Doamne, Te lăudăm pentru Cine ești Tu – Protectorul și Apărătorul nostru.
 • Îți mulțumim pentru marele privilegiu de a fi martori pentru Tine.
 • Îți mulțumim că atunci când ne chemi să slujim, ne dai și puterea și calitățile necesare.

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Tată, Te rugăm arată-ne păcatele pe care trebuie să le mărturisim în taină. Cerem biruința Ta asupra tuturor acestor păcate.
 • Iartă-ne pentru ocaziile în care nu am fost dispuși să Îți slujim.
 • Iartă-ne pentru ocaziile în care am refuzat să fim martori pentru Tine.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, Te rugăm să ne dai o inimă dornice să Îți slujească.
 • Învață-ne cum să lăsăm ”să lumineze şi lumina noastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele noastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” ( Matei 5:16).
 • Ajută-ne, Te rugăm, să vedem ocaziile de slujire pe care ni le oferi.
 • Te rugăm să ne dai cuvintele potrivite pentru a Te mărturisi ori de câte ori avem ocazia să o facem.
 • Doamne, ajută-ne să slujim unui singur Stăpân (Matei 6:24).
 • Fă, Te rugăm, ca familiile și comunitățile noastre să dea pe față dragostea Ta. Te rugăm să aduci armonie în cămine, să vindeci relațiile rupte, să protejezi persoanele vulnerabile de abuz și să-Ți descoperi puterea sfințitoare în situațiile aparent fără speranță.
 • Doamne, Te rugăm pentru miile de pionieri ai Misiunii Globale, care plantează biserici în zonele albe. Mulți dintre ei lucrează singuri sau în situații dificile, așa că ne rugăm pentru siguranța lor, pentru ca Tu să le dai înțelepciune și succes.
 • Binecuvântează eforturile rețelei de profesioniști adventiști. Dă-le ocazii divine  de a învăța pe cei educați și elita societății din zonele urbane ale lumii.
 • Cerem o protecție specială pentru membrii bisericii care sunt hărțuiți zilnic sau se confruntă cu amenințări la adresa libertății lor din cauza convingerilor religioase. Ne rugam să le dai înțelepciune și curaj.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să își deschidă viețile la șoapta Duhului Tău cel Sfânt și să devină martorii Tăi.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici

Mulțumiri

 • Îți mulțumim, Doamne, pentru modelarea caracterelor noastre prin lucrarea pe care o facem pentru Tine.
 • Îți mulțumim pentru bucuria pe care ne-o dai când mărturisim despre Tine.
 • Îți mulțumim că Hristos ne-a dat deja un exemplu despre cum să slujim.

 SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Eu vin zi de zi” – 231; ”Luminezi tu oare?”- 526; ”Să ne iei în stăpânire”- 145; ”Eu sunt un sol trimis” -471; ”Suntem una-n iuirea Lui”- 570.

DEVOȚIONAL: Brâul

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă. (1 PETRU 3:15)

Pentru ca marele preot să fie încins cu brâul,  aceasta însemna ca era îmbrăcat în hainele lui și gata să slujească. La fel și noi, ar trebui să fim întotdeauna pregătiți să slujim și să dăm mărturie.

Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie deosebit ca un popor care-I servește Lui pe deplin, din toată inima, neînsușindu-și vreo onoare şi amintindu-și că, printr-un legământ cât se poate de solemn, s-a angajat să-I servească Domnului şi numai Lui. (Servicii creștine, p. 236)

Ce înseamnă să  slujiți lui Dumnezeu? Înseamnă să ne asemănam Lui în caracter, să Îl imităm. A sluji lui Dumnezeu înseamnă să-L ascultăm, să păzim poruncile Lui, să mărturisim deschis unde stăm, nu sub steagul negru al marelui apostat, ci sub steagul însângerat al Prințului Emanuel. Cei care slujesc lui Dumnezeu se străduiesc cu seriozitate să împlinească voia Sa. Astfel ei arată din care armată fac parte. ( Signs of the Times, 1 februarie 1899, par. 3)

În orice ramură de activitate ne-am angaja. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să fim „în sârguinţă … fără preget. Fiţi plini de râvnă; cu duhul slujiţi Domnului”. „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fa cu toată puterea ta!”. „Ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos”. Romani 12, 11; Eclesiastul 9, 10; Coloseni 3, 24. (Parabolele Domnului Hristos, p. 346)

Fiți gata oricând să dați altora lumina pe care ați primit-o. Declarați fățiș principiile de acțiune. Urâți să vă ascundeți! Desfășurați-vă în toată splendoarea. Căci sunteți un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Nu fugiți de responsabilitate! Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Baal. Dumnezeu dorește ca fiii și fiicele Sale să stea cu curaj pentru ceea ce este drept, ca lumea să știe unde vor fi găsiți  la vreme de nevoie. (Signs of the Times, 1 august 1900, par.4)

Domnul dorește ca voi să fiți câștigători de suflete. Prin urmare, în timp ce nu ar trebui să vă impuneți punctele de doctrină, ar trebui  să ”fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă” 1 Petru 3:15. De ce să vă temeți? Temeți-vă ca nu cumva cuvintele voastre să trădeze importanța de sine, ca nu cumva să fie rostite cuvinte nepotrivite, ca nu cumva felul de a fi și cuvintele că nu fie după asemănarea cu Hristos. Uniți-vă strâns cu Hristos și prezentați adevărul  așa cum este în El. (Manual for Canvassers, p. 34)

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)

Dumnezeu dorește ca fiecare credincios să fie un câștigător de suflete. El va binecuvânta pe toți cei care privesc la El cu încredere pentru călăuzire și înțelepciune. Pe măsură ce înaintează  prudent, umblând pe cărările înțelepciunii și rămânând credincioși Domnului Dumnezeului lui Israel, curăția și simplitatea lui Hristos, descoperite în viață, vor mărturisi despre  existența unei evlavii autentice. În tot ce spun și fac, ei vor slăvi numele Celui pe care Îl servesc.

Credinciosul care este umplut cu un adevărat spirit misionar este o epistolă vie, cunoscută și citită de către toți oamenii. Adevărul iese de pe buzele lui fără prefăcătorie. Evlavia, zelul și judecata sa consacrată cresc în fiecare zi iar lumea necredincioasă vede că el este în comuniune vie cu Dumnezeu și că învață de la El. Cuvintele rostite de buze convertite sunt însoțite de o putere care atinge inimile reci ale necredincioșilor: căci chiar ți cei care nu cunosc pe Dumnezeu, sunt capabili să facă distincție între uman și divin.

Frații și surorile mele, simțiți puterea sfințitoare a adevărului sacru în inima voastră, în viață și  în caracter?  Aveți asigurarea că Dumnezeu, de dragul scumpului Său Fiu, v-a iertat păcatele? Vă străduiți să trăiți cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Vă rugați adesea pentru prieteni și vecini? Dacă v-ați împăcat cu Dumnezeu și ați depus totul pe altar, puteți să vă angajați cu încredere în lucrarea de câștigare de suflete. (Manuscript Releases, vol. 8, p. 212, 213)

Trebuie să dăm dovadă de cuvinte pline de blândețe dacă încercăm să câștigăm suflete. Dumnezeu va fi înțelepciune pentru cel ce caută înțelepciunea dintr-o sursă divină. Noi trebuie să căutăm ocazii pretutindeni. Trebuie să veghem în vederea rugăciunii şi să fim totdeauna gata să arătăm temeiul nădejdii care este în noi, dar cu blândețe şi temere. Pentru ca nu cumva să impresionăm în chip nefavorabil vreun suflet pentru care a murit Hristos, noi trebuie să avem inima înălţată la Dumnezeu, aşa ca atunci când se prezintă ocazia să putem avea de spus cuvântul potrivit la timpul potrivit. Dacă începeţi astfel lucrarea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va fi ajutorul vostru. Duhul Sfânt va aplica cuvântul rostit cu iubire pentru suflet. Adevărul va avea putere înviorătoare atunci când e rostit sub influenţa harului lui Hristos. (The Publishing Ministry, p. 307)

Traducere: Gabriela Banici

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *