ZIUA 5: EFODUL

0

Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (ISAIA 46:4)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

 Laudă

 • Doamne, Te lăudăm pentru cine ești – Tu ești puternic, răbdător și în stare să ne mântuiești.
 • Te lăudăm pentru ca ne porți în vremuri grele.
 • Îți mulțumim că putem avea pace și bucurie permanentă în Tine.

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Doamne, arată-ne, Te rugăm, care păcate trebuie să le mărturisim deschis (în public) și care trebuie să le mărturisim în taină. Cerem biruința Ta asupra tuturor acestor păcate.
 • Iartă-ne pentru ocaziile în care am încercat să izbutim prin puterea noastră în loc de a Te lăsa pe Tine să ne porți.
 • Îți mulțumim că ne ierți potrivit făgăduinței Tale din 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, Te rugăm să ne porți când suntem slabi, neputincioși.
 • Fie ca puterea Ta să fie făcută desăvârșită în slăbiciunile noastre (1 Corinteni 12:9).
 • Tată, Te rugăm ajută inimile noastre să nu se tulbure (Ioan 14:1).
 • Ajută-ne să avem încredere în făgăduințele pe care le-ai făcut în Isaia 41:10 – că ne vei întări și ne vei ajuta, ne vei sprijini cu dreapta Ta biruitoare.
 • Te rugăm să porți pe tinerii din bisericile și familiile noastre în aceste vremuri provocatoare.
 • Arată-ne pe cei din jurul nostru care poate sunt răniți. Te rugăm, poartă-i Tu prin situațiile dificile prin care trec.
 • Doamne, arată-ne cum să ne predăm viețile în totalitate Ție. Fă-ne una în Hristos. Unește-ne în proclamarea marei strigări către lume.
 • Doamne, Tu ai binecuvântat biserica noastră cu o înțelegere extraordinară a adevărului biblic. Ajută-ne să-l împărtășim celor din jur, cu umilință și plini de bucurie.
 • Tată, Te rog, binecuvântează eforturile grupelor mici și ale bisericilor din casele celor credincioși din lumea întreagă. Îți cerem să ridici și mai mulți membri credincioși care să mărturisească despre Domnul Isus și despre caracterul Lui minunat, în propriile lor cartiere.
 • Doamne, învață-ne cum să proclamăm ceea ce credem cu claritate, creativitate și autenticitate biblică. Fie ca iubirea lui Isus să fie centrul a tot ceea ce credem.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să își deschidă inimile pentru ca Tu să îi poți sfinți.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici

Mulțumiri

 • Doamne, Îți mulțumim că ”cei ce se încred in Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc” ( Isaia 40:31).
 • Îți mulțumim că ”toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” (Romani 8:28).
 • Îți mulțumim că răspunzi rugăciunilor noastre potrivit voinței Tale.

IMNURI SUGERATE

”Isus și eu” – 232; ”O, condu-mă Tu, Isuse”- 217;  ”Mai mult să te iubesc”- 370; ”Deschide-mi ochii!” – 639.

DEVOȚIONAL: Efodul

Până la bătrânețea voastră Eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc. (ISAIA 46:4)

Așa cum marele preot a purtat efodul pe umeri, tot așa, Marele nostru Preot poartă poverile noastre, ne întărește în încercări și ne face în stare să fim martori pentru El chiar și în împrejurări dificile.

Scumpul nostru Mântuitor ne-a invitat să ne unim cu El, să unim slăbiciunea noastră cu puterea Lui, ignoranța noastră cu înțelepciunea Lui, nevrednicia noastră cu meritul Lui.  (The Faith I Live By,  p. 96)

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. (1 Petru 5:7)

Pentru cel descurajat, există un remediu sigur — credinţă, rugăciune, lucrare. Credinţa şi activitatea vor aduce asigurare şi satisfacţii care vor creşte zi de zi. Eşti ispitit să faci loc simţămintelor de presimţiri sumbre sau de descurajare profundă? În zilele cele mai întunecoase, când aparenţele se arată mai ameninţătoare, nu te teme. Ai credinţă în Dumnezeu. El cunoaşte nevoile tale.  El are toată puterea. Dragostea şi mila Lui nemărginită nu obosesc niciodată. Nu te teme că El nu-şi va îndeplini făgăduinţa. El este Adevărul cel veşnic. Niciodată nu-şi va schimba legământul pe care l-a făcut cu aceia care-L iubesc. şi El va revărsa asupra slujitorilor Săi credincioşi măsura priceperii pe care nevoia lor o cere. Apostolul Pavel a mărturisit: „El mi-a zis: «Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită». Deci mă voi lăuda mult mai mult cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab atunci sunt tare” 2 Corinteni 12, 9.10. (Profeți și regi, p. 164, 165)

Puterea acelora care Îl iubesc şi-L servesc va fi reînnoită în fiecare zi. Priceperea Lui va fi pusă în slujba lor, pentru ca ei să nu greşească în aducerea la îndeplinire a planurilor Lui. Nu trebuie să se dea pe faţă deznădejde în serviciul lui Dumnezeu. Credinţa noastră trebuie să suporte presiunea îndreptată asupra ei. Dumnezeu este în stare şi binevoitor să reverse asupra servilor Săi toată puterea de care ei au nevoie. El va împlini peste măsură cele mai înalte aşteptări ale acelora care îşi pun încrederea în El. El le va da înţelepciunea pe care o cer feluritele lor nevoi.  (Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p.10, 11)

Prin noi înșine nu putem nici să obținem, nici să practicăm religia lui Hristos; căci inimile noastre sunt nespus de înșelătoare, dar Isus Hristos, Marele Medic al sufletelor, care cu o pricepere ce nu dă greș, poate citi inima omului mai bine decât el însuși, ne-a arătat cum putem fi curățiți de păcat. ”Harul Meu iți este de ajuns”, spune El celor ce își deplâng ineficiența. ”Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă.” Înainte de a fi pusă pe umerii noștri. fiecare povară este luată în considerare de Cel care ne cheamă să-L urmăm. Fiecărui suflet încercat și ispitit, Hristos îi spune: ”Eu sunt în stare să te întăresc pentru îndatoririle vieții de creștin. Privind la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre, vom capta lumina aprobării Sale, vom reflecta chipul Său și vom crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. Religia noastră va fi atrăgătoare pentru că va avea mireasma neprihănirii lui Hristos. Vom fi fericiți pentru că mâncarea și băutura noastră spirituală va fi pentru noi neprihănire, pace și bucurie. (Review and Herald, 4 mai 1897, par.11)

Este un lucru minunat să fii într- o relație bună cu Dumnezeu, sufletul în armonie cu Făcătorul Lui. În mijlocul influențelor contagioase ale răului, care prin aparențele  sale înșelătoare ne-ar ademeni sufletele de la datorie, îngeri vor fi trimiși să ne salveze. Dar dacă invităm ispita, nu putem avea ajutor divin ca să obținem biruința. Cei trei eroi au îndurat cuptorul de foc pentru că Isus a umblat cu ei în mijlocul flăcărilor. Dacă ei ar fi intrat în foc, fără prezența Lui, ar fi fost consumați. Tot așa va fi și cu noi. Dacă nu ne mergem în mod deliberat în ispită, Dumnezeu ne va susține atunci când va veni ispita. (Signs of the  Times, 2 Septembrie 1897, par . 11)

Domnul va ridica oameni și va pune Duhul Sfânt peste ei și îi va pregăti pentru lucrarea care trebuie făcută. El însuși, Dumnezeul adevărului, îi va califica să dea o mărturie proaspătă și vie pentru El. Ei vor fi martori pentru Dumnezeu. Ei nu vor ieși din proprie inițiativă, ci vor fi constrânși de Duhul lui Dumnezeu să se ofere ca voluntari pentru a susține adevărul. Dumnezeu îi va susține. El vede ce este nevoie, și an de an El Își pregătește planul de acțiune. El nu va îngădui oamenilor să meargă după  propria alegere, Dacă oamenii vor fi oameni, Dumnezeu va lucra în și prin ei. (Review and Herald, 25 mai 1897, par.11)

Traducere: Gabriela Banici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *