ZIUA 3: PICIOARELE GOALE

0

Scoate-ţi încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. (EXOD 3:5)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

Laudă

 • Doamne, începem cu laude la adresa Ta, pentru Cine ce ești – pentru caracterul Tău fără egal și dragostea divină.
 • Te lăudăm pentru exemplul lui Isus, care S-a îmbrăcat cu smerenie
 • Te lăudăm pentru că Tu locuiești ”în locuri înalte şi în sfințenie, dar ești cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorezi duhurile smerite şi să îmbărbătezi inimile zdrobite” (Isaia 57:15).

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Tată, Te rugăm arată-ne toate păcatele pe care trebuie să le mărturisim în taină. Cerem biruința Ta asupra acestor păcate.
 • Iartă-ne pentru acele dăți când nu am avut inimi smerite.
 • Iartă-ne pentru acele dăți când mândria nu ne-a permis să ne acceptăm vina și nevoia de Tine.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, învață-ne Te rugăm ce înseamnă ”Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe” (1 Petru 5:6).
 • Te rugăm să ne arăți cum să luăm jugul Tău asupra noastră și să învățăm de la Tine, căci Tu ești blând și smerit cu inima (Matei 11:29).
 • Cerem să ne arăți acele domenii din viața noastră în care avem nevoie să învățăm umilința.
 • Doamne, Te rugăm să ridici conducători evlavioși și smeriți care să dea pe față un caracter asemenea lui Hristos în cuvintele si faptele lor. Și arată-ne cum să sprijinim pe liderii noștri prin rugăciune, încurajare și dispoziție de slujire.
 • Fie ca biserica noastră să proclame cu credincioșie și întru totul solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14. Dă-ne înțelepciunea să punem îndreptățirea Domnului Hristos în centrul mesajului nostru către lume.
 • Te rugăm să binecuvântezi eforturile noastre de a stabili ”centre de influență” în orașele mari ale lumii. Dă-ne ochi să vedem nevoile reale ale fiecărui oraș. Dă-ne creativitate pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi. Arată-ne cum să-i conducem pe oameni cu dragoste la Tine.
 • Doamne, Te rugăm pentru redeșteptare și reformă în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica noastre și în localitatea noastră. Începe prin a schimba inimile noastre, astfel încât harul Tău să poată curge prin noi spre ceilalți.
 • Dumnezeul nostru, Te rugăm să inspiri pe adventiștii de ziua a șaptea din lumea întreagă să se roage cum nu s-au mai rugat vreodată. Să cerem împreună Ploaia Târzie a Duhului Sfânt. Te rugăm pentru împlinirea făgăduințelor din Ioel 2, Osea 6 și Faptele Apostolilor 2
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să își smerească inimile și să permită Duhului Sfânt să-i învețe.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici.

Mulțumiri

 • Doamne, Îți mulțumim pentru această făgăduință: ”El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa” (Psalmii 25:9).
 • Îți mulțumim pentru Domnul Isus, care ”S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8).
 • Mulțumim pentru că ”smerenia merge înaintea slavei” (Proverbe 15:33).

SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Zi de zi și-n fiecare clipă” – 230; ”Îți predau întreaga viață”- 335; ”Tot mai aproape” – 347; ”Voia Ta, Doamne”- 361.

DEVOȚIONAL

Picioarele goale

Scoate-ţi încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. (EXOD 3:5)

Dumnezeu l-a avertizat pe Moise să nu se apropie de El în mod nerespectuos. Scoaterea încălțămintei simboliza atitudinea respectuoasă necesară adevăratei închinări.

Umilința şi respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor acelora care vin în prezența lui Dumnezeu. (Patriarhi și Profeți, p. 252)

În Numele lui Isus, noi putem veni înaintea Sa cu încredere, dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneală şi încumetare, ca şi când El ar fi pe aceeași treaptă cu noi. Sunt unii oameni care se adresează marelui, atotputernicului şi sfântului Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, ca şi când s-ar adresa cuiva care este deopotrivă cu ei sau chiar unuia mai prejos decât ei. Sunt unii oameni care se poartă în casa Lui cum nu s-ar încumeta să se poarte în camera de audiență a unui conducător pământesc… Dumnezeu trebuie să fie foarte mult onorat; toți aceia care își dau într-adevăr seama de prezența Lui se vor pleca în umilință înaintea Lui. (Patriarhi și Profeți, p. 252)

A fi înveșmântați în umilință, aceasta nu înseamnă că noi trebuie să fim nedezvoltați, piperniciți din punct de vedere intelectual, să fim deficitari în aspirațiile, idealurile noastre şi lași în viața noastră, ocolind poverile, sarcinile, de teama că nu vom putea să le facem față cu succes. Adevărata umilință aduce la îndeplinire planurile lui Dumnezeu, sprijinindu-ne şi depinzând de puterea Sa. (God’s Amazing Grace, p. 270)

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: ”Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.” Iacov 4:6

Dumnezeu lucrează prin cine vrea El. Adesea, El alege cel mai umil instrument, pentru a îndeplini cea mai mare lucrare, pentru că puterea Lui se manifestă prin slăbiciunea oamenilor. Noi avem măsura noastră, după care ne pronunțăm şi spunem că un lucru este mare, sau altul mic; dar Dumnezeu nu prețuiește ceva după legile sau măsurile noastre. Noi nu trebuie să considerăm că ceea ce este mare pentru noi, trebuie să fie mare şi pentru Dumnezeu, şi ceea ce este mic în ochii noștri, trebuie să fie mic şi pentru El.

Orice laudă cu privire la meritele noastre, este nelalocul ei… Răsplata nu se dă după faptele noastre, ca nimeni să nu se îngâmfe; ci ea ne este dată numai prin har.

Nu există nici un fel de religie acolo unde tronează eul. Acela care face din proslăvirea de sine ținta vieții sale, se va vedea lipsit de harul care-l poate face un lucrător cu succes în serviciul Domnului Hristos. Acolo unde sunt nutrite mândria şi mulțumirea de sine, lucrarea are de suferit.

Creștinul însă, care se dovedește a fi creștin în viaţa lui personală în predarea zilnică a eului său, în sinceritatea scopului şi puritatea gândului, în blândețe atunci când este provocat, în credință şi evlavie, în credincioșie în cele mai neînsemnate lucruri, unul care în viaţa de cămin reprezintă caracterul Domnului Hristos — unul ca acesta poate fi mult mai prețios înaintea lui Dumnezeu, decât poate cel mai renumit misionar sau martir… (God’s Amazing Grace, p. 270)

”Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. ” Întregul Cer intră în colaborare cu aceia care vin la Hristos pentru viața veșnică și se supun Lui ca unii care au făcut o predare totală lui Dumnezeu. Dumnezeu cere slujitorilor Săi să stea sub steagul pătat cu sânge al Prințului Emanuel, luptând prin puterea Lui să țină principiile adevărului curate și nealterate. Ei nu trebuie să se abată de pe  calea jertfirii de sine și a umilinței, pe care fiecare creștin adevărat trebuie să călătorească. În timp ce colaborează astfel cu Dumnezeu, Hristos, ”nădejdea slavei”   ia chip în ei,  Învesmântați în blândețea și umilința Lui, ei găsesc cea mai înaltă bucurie în a face lucrarea Lui . Ambițiile pământești fac loc dorinței de a sluji pe Domnul. (Review and Herald, 11 mai, 1897).

Avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu și să vedem dacă nu sunt suspiciuni și bănuieli rele care Îl țin pe Mântuitorul departe.. Egoismul și  încrederea în sine, închid ușa inimii înaintea lui Isus, zicând: ” Nu vreau cum vrei Tu, ci cum vreau eu.” Smeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu și El vă va înălța. Mărturisirea simplă, sinceră că ai o inimă lumească, împietrită, care are dragoste de afișare și de plăceri, va fi auzită de Dumnezeu și toate aceste păcate vor fi văzute așa cum apar ele în fața unui Dumnezeu sfânt. (Testimonies to Southern Africa, p. 78).

Domnul are oameni  pe care i-a desemnat și pe care îi va folosi în lucrarea Sa, atâta timp cât ei se lasă să fie folosiți după buna Lui plăcere. El nu poate folosi niciodată pe cineva care caută să umilească pe alții. Smeriți-vă pe voi înșivă, fraților. Atunci când faceți aceasta îngerii sfinți pot comunica cu voi și vă pot pune într-o poziție avantajoasă. Atunci, experiența  voastră, în loc să fie greșită, va fi plină de fericire. Căutați să vă puneți în armonie cu îndrumările lui Dumnezeu și atunci veți fi sensibili la lucrarea Duhului Sfânt. (North Pacific Union Gleaner, March 23, 1910, par. 5)

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *