INTRODUCERE

0

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2018! Suntem atât de recunoscători că putem începe anul cu rugăciune. Dumnezeu  a lucrat multe minuni  în anii trecuți atunci când L-am căutat cu post și rugăciune. Duhul Sfânt a lucrat redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și a vindecat relații. Cu adevărat, rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!

Credem că viața voastră și viețile acelora pentru care vă rugați vor fi schimbate în timp ce vă alăturați membrilor bisericii în rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt, pe care Tatăl a promis să-L dea celor ce Îl cer. Citește răspunsurile primite de cei care au participat la cele Zece Zile de rugăciune 2017:

SHADRECK CHARRUBIRA

”Mulțumim! Adunarea noastră a fost redeșteptată și am fost martorii unei mari unități acolo unde înainte era divizare. Am văzut pe Hristos în Sanctuarul Ceresc iar rugăciunea noastră este să continuăm să rămânem în El. Unitatea este răspunsul semnificativ al lui Dumnezeu la rugăciunile noastre și vă voi trimite și alte mărturii personale pe măsură ce ele vor fi împărtășite.”

GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, WEST NEW BRITAIN, PAPUA NOUA GUINEE

”Mulțumim pentru acest program minunat. Am fost ales ca ajutor de responsabil cu rugăciunea în micuța noastră biserică. Am început programul cu  un Sabat de post și rugăciune, apoi cele Zece Zile de Rugăciune au început miercuri. Au participat un mare număr de membri ai bisericii. Ca răspuns la rugăciunile noastre, misiunea locală a desemnat un pastor pentru adunarea noastră, după câțiva ani în care nu am avut nici unul. Vă rog să vă rugați pentru mine și pentru mica noastră biserică!”

DANNY MOONIE, DES BARRAS, ST. LUCIA

”Biserica noastră a aranjat ca un autobuz să ia de acasă membrii bisericii în fiecare seară în timpul celor  Zece Zile de Rugăciune. Șoferul autobuzului adusese deseori membri la întâlnirile de rugăciune de duminică seara și miercuri seara, după care se întorcea să îi ia la terminare. În prima seară a programului nostru, cineva a invitat șoferul să rămână și să participe. Și a rămas ! În seara aceea s-a dus acasă și a împărtășit experiența cu logodnica sa, și a încurajat-o să participe și ea în seara următoare. Amândoi au fost prezenți în fiecare seară, până la sfârșit. Către finalul celor Zece Zile de Rugăciune au discutat cu prezbiterul bisericii despre planul lor de a se căsători în curând și de a-L urma pe Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei! Fiecare seară din aceste zece zile a fost o binecuvântare. Am parcurs seară de seară materialul furnizat și în plus am citit din Sfânta Scriptură pasaje din viața lui Hristos, de la Ultima Cină până la Înviere. În fiecare seară am fost plini de Duhul Sfânt. Uneori erau 40 de participanți, din care 20 erau vizitatori din împrejurimi. Am simțit prezența lui Dumnezeu și știu că mulți s-au rugat pentru noi în tot acest timp. Fie ca Dumnezeu să continue să toarne Duhul Său în biserica Sa.”

DORIS JOHNSON, RICHMOND, VIRGINIA, USA

”Cele Zece Zile de Rugăciune  au fost o binecuvântare. Am experimentat revărsarea Duhului Sfânt peste vorbitori, participanți și peste cei din lucrarea de rugăciune prin telefon. Au sunat oameni din cinci state (USA) și din diferite denominațiuni. Îi mulțumim Domnului pentru folosirea acestei lucrări de rugăciune prin care se câștigă multe suflete pentru Împărăția Sa.”

BEAULITY DUBE

”Ce experiență minunată am avut pe parcursul celor Zece Zile de Rugăciune. M-am rugat Domnului ca El să se îngrijească de plătirea taxelor mele școlare – nu aveam nici o idee de unde și cum aveam să le am. Slujim unui Dumnezeu viu! Cererea mea a fost împlinită în  ziua următoare și voi lăuda totdeauna pe Domnul pentru credincioșia Sa față de poporul Său!”

Tema noastră de rugăciune: Marele  nostru Preot

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune 2018 vom examina îmbrăcămintea marelui preot din Vechiul Testament pentru a vedea ce putem învăța pentru viețile noastre.

În cartea Hristos Lumina Lumii, citim: ”Tot ceea ce purta preotul trebuia să fie întreg şi fără cusur. Prin acele frumoase veşminte era reprezentat caracterul marelui antitip, Isus Hristos. Nimic altceva, decât desăvârşirea în îmbrăcăminte şi purtare, în cuvânt şi spirit, nu putea să fie primit de către Dumnezeu. El este sfânt, şi slava şi desăvârşirea Sa trebuie să fie reprezentate în serviciile de pe pământ. Numai desăvârșirea putea să reprezinte în mod cuvenit sfințenia serviciilor cerești.” (Hristos, Lumina lumii, p.709).

Tot  ceea ce purta sau făcea preotul era cu intenția de a impresiona într-o anumită măsură poporul. ”Tot ce era legat de îmbrăcămintea şi purtarea preoților trebuia să fie astfel încât să imprime, în cei ce-i priveau, un simțământ al sfințeniei lui Dumnezeu, al sfințeniei închinării şi adorării Sale şi al curăției ce se cerea acelora care veneau în prezența Sa.” (Patriarhi și Profeți, p. 381). În decursul acestor zile de rugăciune vom descoperi câteva lecții spirituale simbolizate prin veșmintele marelui preot.

ÎNDRUMĂRI PENTRU MOMENTELE DE RUGĂCIUNE

  • Menține rugăciunile scurte – o propoziție sau două pe un subiect. Apoi lasă-i și pe alții. Te poți ruga de câte ori dorești, la fel ca într-o conversație.
  • Tăcerea este bună, deoarece ea dă timp tuturor să-L asculte pe Duhul Sfânt.
  • Cântatul împreună în timp ce Duhul vă conduce este o mare binecuvântare. Nu aveți nevoie de pian; puteți cânta acapella.
  • Decât să pierzi timp valoros vorbind despre cererile tale de rugăciune, mai bine spune-le în rugă. Apoi, și alții se pot ruga pentru cererile tale de rugăciune și Îi pot cere lui Dumnezeu împlinirea făgăduințelor pentru nevoia ta.

Cere împlinirea făgăduințelor

Dumnezeu ne-a dat multe făgăduințe în Cuvântul Său. Este privilegiul nostru să cerem împlinirea lor în rugăciune. Toate poruncile și sfaturile Lui sunt de asemenea promisiuni. El nu ar cere niciodată de la noi ceva ce nu am putea face cu ajutorul Lui.

Când ne rugăm este așa de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, dificultăților și problemelor noastre, să ne plângem și să ne văităm de situația noastră. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea are menirea să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în timpul rugăciunii.  Aceasta vă va ajuta să nu vă mai uitați la voi și la slăbiciunile voastre, ci să  priviți la Isus. Privind la El vom deveni schimbați după Chipul Său.

”Fiecare promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile voastre prezentați Cuvântul făgăduit al lui Iehova și cereți prin credință împlinirea promisiunilor Lui. Cuvântul Lui este garanția că dacă ceri cu credință vei primi toate binecuvântările spirituale. Continuați să cereți și veți primi cu mult mai mult decât cereți sau credeți că veți primi” (In Heavenly Places, p.71).

Cum poți cere împlinirea promisiunilor Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea din Ioan 14:27 și spune: ”Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: ‘Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.’  Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.” Mulțumește Domnului fiindcă îți dă pace, chiar dacă nu o simți în suflet pe loc și imediat.

Am creat un material ”Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune”, ce conține diferite promisiuni ce le putem cere.. Ține făgăduințele în apropiere când te rogi. Cere împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în rugăciunile tale personale și în cele publice.

Postul

Te încurajăm să ții Postul lui Daniel în timpul acestor zece zile. Începerea anului cu post și rugăciune este modul ideal pentru consacrarea vieților noastre lui Dumnezeu pentru anul ce vine.. Ellen White ne spune: ”Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă” (Dietă și hrană, p.188)

Știm despre Daniel că a mâncat fructe și legume timp de 10 zile. Te încurajăm să adopți și tu o dietă foarte simplă în timpul acestor zece zile. O dietă simplă care să excludă zahărul, mâncarea procesată și rafinată, băuturi carbogazoase,  poate să ne fie foarte benefică din multe puncte de vedere. În primul rând, a mânca simplu înseamnă a petrece mai puțin timp cu prepararea hranei și mai mult timp disponibil pentru a petrece cu Domnul. În al doilea rând, cu cât dieta noastră este mai simplă, cu atât îi este mai ușor stomacului să o digere. Prin urmare și mintea noastră va fi mai limpede. Cu toții știm că zahărul întunecă lobul frontal, centrul gândirii noastre. Dacă vrem o minte mai limpede care să audă vocea lui Dumnezeu și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să ne asigurăm ca dieta noastră nu ne împiedică.

A posti nu înseamnă numai să te abții de la mâncare. Te încurajăm să postești de la emisiunile de televiziune, de la filme, jocuri pe computer, chiar și Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele prin ele însele, cum ar fi Facebook și YouTube, ne pot lua atât de mult din timpul nostru. Renunță la tot ce se poate renunța, pentru ca în felul acesta să petreci mai mult timp cu Domnul.

A posti nu este o metodă rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul înseamnă să ne smerim  astfel încât Dumnezeu să poată lucra în noi ți prin noi. ”Pentru anumite lucruri, postul şi rugăciunea sunt recomandate şi potrivite. În mâna lui Dumnezeu, ele constituie mijloace de curățire a inimii şi de a face ca mintea să fie mai receptivă. Noi căpătăm răspunsuri la rugăciunile noastre pentru că ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu. » (Lucrarea misionară medicală, p.283)

Haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să-L căutăm cu toată inima, mintea și puterea. Să ne apropiem de El prin rugăciune și post și El Se va apropia de noi.

Duhul Sfânt

Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel ce mijlocește pentru noi.

”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ Efeseni 3, 20” (Parabole, p.147).

Credința

Citim în Spiritul Profetic că ”rugăciunea și credința vor face ceea ce nici o putere din lume nu poate împlini” (Divina vindecare, p. 509). De asemenea, suntem încurajați să ne rugăm și să avem credință că Dumnezeu aude și va răspunde rugăciunii noastre.

”Hristos spune: ‘Cereți și vi se va da’. În aceste cuvinte, Hristos ne dă îndrumări cu privire la modul în care ar trebui să ne rugăm. Trebuie să venim la Tatăl nostru ceresc cu simplitatea unui copil, cerându-I darul Duhului Sfânt. Isus mai spune: ‘orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea’. Trebuie să veniți la Tatăl cu părere de rău și mărturisindu-vă păcatele, golind sufletul de orice păcat și orice murdărie și este privilegiul vostru să dovediți că promisiunile Domnului sunt adevărate… Trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că testul caracterului se găsește în faptul că vă întăriți în cea mai sfântă credință. Ești încercat de Dumnezeu prin Cuvântul Său. Nu trebuie să aștepți să ai emoții minunate înainte de a crede că Dumnezeu te-a auzit; sentimentele nu trebuie să fie criteriul tău, pentru că emoțiile sunt la fel de schimbătoare ca norii… În timp ce trăim pe pământ putem avea ajutor din cer … căci eu L-am pus la încercare pe Dumnezeu de o mie de ori. Voi merge prin credință; nu-L voi dezonora pe Mântuitorul meu prin necredință”  (Review and Herald, 11 octombrie 1892).

Ni se spune de asemenea că ”Putem cere orice dar pe care El l-a făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit” (Educație, p. 258). Să ne facem deci obiceiul de a mulțumi lui Dumnezeu dinainte prin credință, pentru ceea ce va face  și pentru modul în care va răspunde rugăciunilor noastre.

Roagă-te pentru șapte persoane

În timpul acestor zece zile, vă încurajăm să vă rugați în mod special pentru șapte persoane pe care ați dori să le  vedeți experimentând ”o viață mai îmbelșugată”. Pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau simple cunoștințe. Ia-ți timp și întreabă-L pe Dumnezeu pentru cine ar dori să te rogi. Mai roagă-L să-ți pună și o reală povară pe suflet pentru aceste persoane.

Traducere: Alina Dica

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *