Ziua 8 – Mana

0

Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” Ioan 6:51

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudându-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este (caracterul Său).
 • Adu laude lui Dumnezeu fiindcă Isus este Mana care a coborât din Cer
 • Laudă pe Domnul pentru Cuvântul Său cu care ne putem hrăni spiritual

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate este nevoie să le mărturisești deschis și pe care este nevoie să le mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru acele momente în care ai ales să nu te hrănești cu Mana Cerească.
 • Cere iertare lui Dumnezeu pentru acele momente în care ai ales să-ți satisfaci foamea sufletului cu lucruri trecătoare
 • Mulțumește lui Dumnezeu că îți iartă păcatele așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Roagă-te ca să căutăm să avem fiecare personal o noua experiență cu Domnul în fiecare zi, mâncând trupul Său și bând sângele Său, supunându-ne complet Lui în ascultare, tot așa cum Israeliții culegeau mana devreme în fiecare dimineață.
 • Roagă-te ca să ne dăm seama fiecare în parte că ne apropiem de sfârșitul timpului de probă.. Fie ca fiecare dintre noi să permitem Duhului Sfânt să facă tot ce este nevoie de făcut în viețile noastre pentru dezvoltarea caracterelor noastre.
 • Cere lui Dumnezeu să te învețe cum să te hrănești cu Mana Cerească.
 • Cere lui Dumnezeu să-ți dea Duhul Său Cel Sfânt, astfel încât să poți înțelege Cuvântul Său și adevărul.
 • Cere ca Dumnezeu să-ți dea o viață nouă pe măsură ce citești Cuvântul Său și meditezi la Domnul Hristos și la viața Sa.
 • Cere lui Dumnezeu să te ajute să meditezi (să te gândești) doar la acele lucruri are te zidesc spiritual
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul local, responsabilii de la Conferință, Uniune, Diviziune și Conferința Generală) și familiile lor să se hrănească zilnic cu Mana Cerească.
 • Roagă-te pentru miile de misionari implicați în lucrarea de plantare de noi biserici, mulți dintre ei aflați în situații periculoase. Roagă-te pentru siguranța lor, pentru înțelepciune și pentru ca lucrarea lor să aibă succes.
 • Roagă-te pentru loialitate față de Dumnezeu, față de Cuvântul Său, față de mesajul advent al revenirii lui Hristos și față de misiunea încredințată nouă. Roagă-te să avem dorința de a-L urma în totul lui tot, și cere-I să-Și arate puterea în viețile noastre.
 • Roagă-te pentru o participare mai mare la Școala de Sabat, unde membrii și vizitatorii pot să se concentreze asupra părtășiei frățești, misiunii, studiului Bibliei și activităților misionare pe plan local.
 • Roagă-te ca o redeșteptare puternică a evlaviei dintâi să cuprindă biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Roagă-te să putem sta cu toți de partea adevărului, chiar dacă s-ar prăbuși cerurile.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să ridice tinerii care să facă ucenici în cele 1.459 grupuri etnice din cele 20 de țări ale Diviziunii Pacificul de Sud.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta de rugăciune să simtă nevoia de a mânca din Mana Cerească.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale. (Prov. 3:5,6)

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că atunci când te hrănești cu hrana Sa, nu flămânzești niciodată.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că Domnul Isus ne-a arătat cum să ne hrănim cu Mana Cerească.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru puterea Cuvântului Său.

Imnuri Sugerate

Dați-ne-n mână Biblia cea sfântă-151; Deschide-mi ochii- 639; Eu vreau pe Isus și iubirea Sa-372;  O, ce nespusă fericire- 398;

Mana

Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” Ioan 6:51

”Au fost sfătuiţi (poporul lui Israel) ca pentru fiecare persoană să strângă zilnic un omer şi nu trebuia să rămână nimic din ea până a doua zi. Unii au încercat să păstreze ceva pentru ziua următoare, dar a doua zi nu mai era bună de mâncat. Provizia pentru ziua respectivă trebuia strânsă dimineaţa; căci tot ceea ce mai rămânea pe pământ se topea de razele soarelui… În ziua a şasea, poporul a adunat câte doi omeri de fiecare persoană. Căpeteniile s-au grăbit să-i aducă la cunoştinţă lui Moise cele ce avuseseră loc. Răspunsul său a fost: „Domnul a poruncit aşa: Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămânea!” (E. G. White – Patriarhi și Profeți, pag. 295)

”Mana căzută din cer pentru hrănirea poporului Israel a fost un tip al Aceluia care a venit de la Dumnezeu ca să-şi dea viaţa pentru lume. Isus spunea: „Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, şi au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea, şi să nu moară. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 6, 48-51). şi printre făgăduinţele binecuvântării făcute poporului lui Dumnezeu în viaţa veşnică este şi aceasta: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă” (Apocalipsa 2, 17). » (E. G. White – Patriarhi și Profeți, pag”.297)

”Mântuitorul nostru este Pâinea vieţii şi, când contemplăm iubirea Lui şi o primim în suflet, ne hrănim cu Pâinea care S-a coborât din cer. Noi Îl primim pe Hristos prin intermediul Cuvântului Său, iar Duhul Sfânt ne este dat, pentru a ne ajuta să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru a sădi adevărurile Lui în inima noastră. în fiecare zi, trebuie să ne rugăm ca, atunci când citim Cuvântul Său, Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt, ca să ne descopere acele adevăruri care vor întări sufletul nostru pentru a face faţă nevoilor zilei. » (E. G. White, Rugăciunea, pag. 297)

” Privind necontenit la Isus cu ochii credinţei, vom fi întăriţi. Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioşilor Săi care flămânzesc şi însetează. Ei vor simţi că Hristos e un Mântuitor personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată că este duh şi viaţă. Cuvântul distruge natura firească, pământească, şi dă o nouă viaţă în Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici; ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii şi inima este refăcută după modelul divin. Aceasta înseamnă a trăi „prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Aceasta înseamnă a mânca pâinea care se coboară din cer. » (Hristos, Lumina Lumii, pag. 391)

”Umple-ţi inima cu Cuvântul lui Dumnezeu! El este apa vie care stinge setea ta arzătoare. El este pâinea vie venită din cer. Domnul Hristos declară: „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţă în voi înşivă”. Şi El se explică spunând: „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6, 53.63). Corpurile noastre sunt hrănite prin ceea ce mâncăm şi bem; şi aşa cum stau lucrurile în domeniul natural, tot aşa este şi în cel spiritual. Lucrurile la care medităm vor da tonul şi puterea vieţii noastre spirituale.” (Calea către Hristos, pag. 88)

”Voi aveţi Cuvântul viului Dumnezeu, şi, la cerere, puteţi avea Duhul Sfânt pentru a face din Cuvânt o putere pentru cei care cred şi ascultă. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a călăuzi în tot adevărul. Când depindeţi de Cuvântul viului Dumnezeu cu inima, mintea şi sufletul, canalul de comunicare va fi liber. Studierea profundă şi serioasă a Cuvântului, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vă va da mană proaspătă şi acelaşi Spirit va face efectivă folosirea lui. Osteneala depusă de tineret pentru disciplinarea minţii în vederea unor aspiraţii înalte şi sfinte va fi răsplătită. Aceia care depun eforturi stăruitoare în direcţia aceasta, punându-şi mintea la contribuţie spre a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, sunt pregătiţi pentru a fi împreună lucrători cu Dumnezeu.” (Mărturii, vol.6, pag. 163)

”Acei cu care creștinul vine in contact, au dreptul să știe ce a fost descoperit urmașului lui Hristos și el (creștinul) trebuie să facă acest lucru cunoscut  atât prin învățătură cât și prin exemplu personal. Creștinul trebuie să proclame vestea cea bună a mântuirii și să nu se sature niciodată povestind  bunătatea Domnului. El trebuie să lucreze continuu cu Hristos și să primească continuu de la Hristos, mâncând trupul și bând sângele Fiului omului, despre care Isus spune că sunt cuvintele Sale, care sunt duh și viață. Astfel el va avea totdeauna o provizie proaspătă de mană cerească. Orice creștin, de condiție înaltă sau joasă, bogat sau sărac, învățat sau ignorant, trebuie să spună despre împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vorbească despre Hristos și despre El răstignit, tuturor acelora care sunt în ignoranță și păcat. Trebuie să vorbiți păcătoșilor; căci chiar voi nu știți, dar Dumnezeu mișcă inimile lor. Nu uitați niciodată  că fiecare cuvânt pe care îl rostiți în prezența lor implică o mare responsabilitate ….” (The Publishing Ministry, pag. 285)

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *