Ziua 7: Chivotul – Toiagul lui Aaron

0

“Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi si v-am rânduit sa mergeți si sa aduceți roada, si roada voastră sa rămână.” Ioan 15:16

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudându-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este (caracterul Său).
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că ne-a chemat să aducem roadă.
 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru faptul că putem aduce roadă când rămânem în Hristos și că roada noastră rămâne

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate este nevoie să le mărturisești deschis și pe care este nevoie să le mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru acele momente când nu ai dat rod.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru acele momente când ai încercat să dai rod prin puterile proprii.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că îți iartă păcatele așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Roagă-te ca alții să fie binecuvântați de roada Duhului (Galateni 5:22, 23) în viată ta, tot așa cum toiagul lui Aaron a înmugurit și a făcut fructe (Numeri 17:8).
 • Roagă-l pe Dumnezeu să te învețe cum sa trăiești o viață ascunsă în Hristos.
 • Cere-i lui Dumnezeu să te ajute ca Domnul Hristos să fie în centrul vieții tale astfel încât să poți aduce rod.
 • Cere ajutorul lui Dumnezeu să poți creste în har.
 • La ce ești conectat în timpul zilei? Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să rămâi conectat cu El, astfel încât să Îl poți reflecta celor din jur.
 • Care este sursa puterii tale? Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să găsești putere în El.
 • Roagă-te ca evanghelizări de amploare să fie organizate în toată lumea, concentrate atât pe „Misiunea în Orașe”, cât și în zonele rurale.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să pregătească tineri profesioniști care să planteze biserici pentru cel 789 grupuri de oameni în cele 9 tari ale Diviziunii Nord Americane.
 • Cere-i lui Dumnezeu sa deschidă căi prin care să fie pregătiți misionari plantatori de biserici pentru cele 676 grupe de oameni din cele 9 țări ale Diviziunii Sud Americane.
 • Roagă-te pentru cele 541 grupe de oameni din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud – Oceanul Indian.
 • Roagă-te ca Duhul Sfânt să pregătească membrii bisericii să urmărească îndeaproape ascultătorii radioului Adventist World Radio din orașe.
 • Roagă-te pentru inițiativa departamentului de tineret „One Year in Mission” – OYIM (Un An in Misiune) de a pregăti generația următoare de lideri pentru misiunea din orașe.
 • Roagă-te pentru o mai mare colaborare între organizația bisericii și celelalte instituții în marea lucrare de evanghelizare pe plan local și mondial.
 • Roagă-te pentru un interes sporit in lucrarea de distribuire a literaturii adventiste (tipărită si electronica) de către membrii bisericii și pentru un accent sporit pe evanghelizarea prin literatura.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane din lista ta de rugăciune să simtă nevoia de a rămâne în Hristos și de a aduce roadă.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că pentru a aduce rod nu trebuie decât să rămâi in El.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că Domnul Hristos este puterea ta.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că El vrea ca tu să fii o binecuvântare pentru alții.

Imnuri Sugerate

Domnul e bun-13; Eu zi de zi – 231; Voia Ta, Doamne- 361; Frumos e s-ascult -237; Viața noastră -339.

Chivotul: Toiagul lui Aaron

“Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi si v-am rânduit sa mergeți si sa aduceți roada, si roada voastră sa rămână.” Ioan 15:16

        Fiecare creștin va avea un spirit misionar. Pentru a da rod, trebuie să lucreze așa cum a lucrat Domnul Hristos, să iubească oamenii așa cum El ne-a iubit pe noi. Primul impuls al unei inimi reînnoite este să aducă  pe alții la Mântuitorul: și de îndată ce o persoană este convertită la adevăr, el sau ea simte o dorință arzătoare ca  cei care trăiesc în întuneric sa vadă lumina prețioasa care strălucește din Cuvântul lui Dumnezeu… (To Be Like Jesus, p. 281)

        Domnul Hristos doreşte să reproducă chipul Său în inimile oamenilor; şi El face acest lucru în şi prin aceia care cred în El. Ținta vieţii de creştin este aducerea de roade — reproducerea caracterului lui Hristos în cel credincios, pentru ca apoi să poată fi reprodus şi în alţii.

        Planta nu încolţeşte, nu creşte şi nici nu aduce roadă pentru sine, ci „ca să dea sămânţă semănătorului, şi pâine celui ce mănâncă.” Isaia 55, 10. Tot astfel, nici un om nu trebuie să trăiască numai pentru sine. Creştinul trebuie să fie în lume ca un reprezentant al Domnului Hristos, pentru mântuirea altora.

  Nu poate exista creştere sau rodire în viaţa celui care se ocupă numai de el. Dacă acceptaţi pe Hristos ca Mântuitor personal, atunci trebuie să vă uitaţi pe voi înşivă şi să vă străduiţi a fi de ajutor altora. Vorbiţi despre iubirea Domnului Hristos, despre bunătatea Lui. Îndepliniţi orice datorie ce vi se prezintă. Purtaţi în inimile voastre poverile altora si, prin orice mijloace care vă sunt la îndemână, căutaţi să salvaţi pe cei pierduţi. Primind Spiritul lui Hristos — spiritul iubirii neegoiste şi al lucrării pentru alţii — veţi creşte şi veţi aduce roade. Roadele Duhului se vor coace atunci în caracterul vostru. Credinţa aceasta va creşte, convingerile se vor întări, iar iubirea voastră va fi făcută desăvârşită. Atunci veţi reflecta din ce în ce mai mult chipul Domnului Hristos în tot ceea ce este curat, nobil şi plăcut. (Lift Him Up, p. 274)

        Ia hotărârea de a fi parte roditoare a Viței. Vlăstarul poate crește doar atunci când primește viată și putere de la tulpină. Folosește-te de fiecare ocazie de a fi mai în legătură tot mai strânsă cu Domnul Hristos. Crezând în El, iubindu-L, imitându-L și depinzând cu totul de El – așa devii una cu El;  și astfel, prin tine, viața și caracterul Său vor fi descoperite lumii . (Our High Calling, p. 145)

        Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.  (Ioan 15:8)

        Poate ai un spirit zelos, inima ta radiază dragostea lui Isus. Rămâi în Hristos așa cum mlădița rămâne în viță; hrănindu-te din viță vei înflori și vei aduce rod mult pentru slava lui Dumnezeu. Oh, cât de mult este nevoie să-ți fixezi privirea asupra Domnului Hristos! Privește mereu farmecul Său. Pe măsură ce privești, acesta va străluci și va crește până când vei fi umplut cu plinătatea lui Dumnezeu și vei aduce rod pentru slava Sa. Mlădița puternic conectată la tulpină nu poate fi purtată într-o parte și alta de orice adiere de vânt. Puterea și creșterea  viguroasă vor spune  lumii că rădăcina ta este în Isus,  că stai pe o temelie sigură. (Our High Calling, p. 216)

        Fiecare mlădiță care aduce rod este o reprezentare vie a viței, pentru că aduce același rod ca și vița… Fiecare mlădiță va arăta dacă are sau nu viață; pentru că acolo unde este viață, este și creștere. Este o transmitere continuă a proprietăților vitale ale viței, iar aceasta este demonstrată de fructele aduse de mlădițe. (From The Heart, p. 119)

        Ci creșteți în harul şi în cunoștința Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veșniciei. Amin. (2 Petru 3:18)

        Harul lui Hristos trebuie întrețesut în fiecare fibră a caracterului….  Creșterea zilnică în viața iui Hristos creează în suflet atmosfera cerului, plină de pace; și în această viață se vor aduce continuu roade… Bunătatea și neprihănirea vor fi văzute. Experiența lăuntrică, liniștită, va face viața plină de evlavie, credință, blândețe și răbdare. Aceasta trebuie să fie experiența noastră zilnică. Noi trebuie să ne formăm caractere fără păcat — caractere neprihănite, în și prin harul lui Hristos.  (God’s Amazing Grace, p. 320)

        Dorința Domnului Hristos este ca urmașii Săi să crească în har, ca dragostea lor să crească tot mai mult, să fie umpluți cu roadele neprihănirii… Acolo unde este viață, va fi și creștere și va fi și rod; dar dacă nu creștem în har, spiritualitatea noastră se va micșora, va slăbi si va fi neroditoare. Planul lui Dumnezeu pentru noi poate fi adus la îndeplinire doar dacă creștem și aducem rod. „Dacă aduceți multă roadă,” spune Domnul, „prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit.” (Ioan 15:8). Ca să aducem multă roadă, trebuie să profitam de orice privilegiu. Trebuie să folosim fiecare ocazie care ne este acordată pentru a dobândi putere. (That I May Know Him, p. 164)

Traducere: Adriana Gheață

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *