Ziua 6: Altarul Tămâierii

0

Vă indemn dar, fraților, înainte de toate sa faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. 1 Timotei 2:1

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru cine este El (caracterul Său).
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru Isus, care ne-a arătat că trebuie să mijlocim pentru alții.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că ne-a dăruit minunatul privilegiu al mijlocirii.

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate este nevoie să le mărturisești deschis și pe care este nevoie să le mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere iertare pentru clipele în care nu te-ai rugat pentru alții.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că îți iartă păcatele așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Roagă-te ca rugăciunile tale să fie inspirate și călăuzite de Duhul Sfânt tot așa după cum altarul tămâierii a fost uns cu ulei (Exod 40:9)
 • Ti-a pus Dumnezeu o povară în suflet pentru cineva? Roagă-te pentru ei.
 • Există persoane în viața ta pe care cu greu le accepți? Roagă-te pentru aceste persoane și cere lui Dumnezeu să-ți dea dragoste pentru ele.
 • Mijlocește pentru cei care s-au consacrat predicării Cuvântului.
 • Înalță rugăciuni pentru conducătorii bisericii tale, conferință, uniune și Conferința Generală.
 • Știi pe cineva care a ales să se îndepărteze de Dumnezeu? Roagă-te pentru ei.
 • Roagă-te pentru cei care sunt descurajați și apăsați.
 • Mijlocește pentru membrii bisericii care trăiesc în zone primejdioase și trebuie să înfrunte, hărțuiri zilnice pentru că își trăiesc convingerile religioase cu credincioșie. Fie ca Domnul să-i întărească pentru ca viața lor să fie o mărturisire deplină a puterii răscumpărătoare a lui Dumnezeu.
 • Roagă-te ca Duhul Sfânt să folosească fiecare adventist de ziua a șaptea din întreaga lume în împărtășirea Evangheliei, fie prin grupe mici, mărturisire personala sau evanghelizări publice.
 • Roagă-te pentru Centrele de Influență Urbane ale Misiunii Globale din orașele din întreaga lume deoarece acestea aduc educație, sănătate, stil de viață sănătos și alte domenii conectate în zonele în care se află.  Roagă-te ca aceste centre să împlinească nevoile reale ale oamenilor după care să-i îndrepte către Hristos.
 • Roagă-te ca liderii de afaceri adventiști să mărturisească iubirea lui Hristos celor 691 grupări de oameni din cele 8 țări ale Diviziunii Asia-Pacificul de Nord.
 • Roagă-te pentru unitate în fiecare biserică din întreaga lume, unitate bazată pe respect umil față de Cuvântul lui Dumnezeu, respect unii pentru alții, pentru modul de lucru acceptat al bisericii, pe rugăciune stăruitoare și pe puterea Duhului Sfânt. Roagă-te și pentru implicarea totală în misiunea bisericii de a proclama întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 și al îngerului al patrulea din Apocalipsa 18.
 • Roagă-te ca dragostea lui Dumnezeu să fie desăvârșită în biserica Sa.
 • Roagă-te pentru ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta de rugăciune să vadă nevoia lor și să-și deschidă inimile lucrării Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că El iubește persoanele pentru care te-ai rugat mai mult decât le iubești tu.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că Duhul Sfânt „mijlocește pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8:26).
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că Domnul Hristos mijlocește pentru noi în Sanctuarul ceresc.

Imnuri Sugerate

Stau pe Adevăr – 221; Liber în Domnul -743; Din cer cu raza Ta -741;Sigur la Domnu-n brațe – 206

  Altarul Tămâierii

Va indemn dar, fraților, înainte de toate sa faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. 1 Timotei 2:1

Când preoţii intrau în locul sfânt dimineaţa şi seara, la timpul când se aducea tămâia pe altar, jertfa zilnică era gata să fie adusă pe altarul din curtea de afară. Acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinătorii care se adunau la tabernacol. Înainte de a intra în prezenţa lui Dumnezeu prin slujirea preotului, ei trebuiau să-şi ia timp să-şi cerceteze în mod stăruitor inima şi să-şi mărturisească păcatele. Ei se uneau în rugăciune tăcută, cu feţele îndreptate spre sfântul locaş. În felul acesta, cererile lor se înălţau o dată cu norul de tămâie, în timp ce credinţa se prindea puternic de meritele Mântuitorului făgăduit, preînchipuit prin jertfa de ispăşire. Orele rânduite pentru jertfele de dimineaţa şi seara erau socotite ca sfinte şi au ajuns să fie privite de toată naţiunea iudaică asemenea unui timp hotărât pentru închinare. Iar când, mai târziu, iudeii au fost împrăştiaţi ca nişte captivi în ţări îndepărtate, la orele rânduite ei încă îşi întorceau feţele spre Ierusalim şi îşi înălţau rugăciunile către Dumnezeul lui Israel. În practica aceasta, creştinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineaţa şi seara. În timp ce condamnă un simplu şir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu priveşte cu multă plăcere asupra acelora care-L iubesc şi care se pleacă dimineaţa şi seara în rugăciune pentru a căuta iertare pentru păcatele făptuite şi pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântările trebuincioase.  (Patriarhi și Profeți, pag. 353, 354)

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:14-16)

Fraţilor, rugaţi-vă în cămin, în familia voastră, zi şi noapte; rugaţi-vă cu stăruinţă în cămăruţa voastră; chiar şi în timpul zilei, când sunteţi la lucru, înălţaţi sufletul în rugăciune către Dumnezeu. În acest fel a umblat Enoh cu Dumnezeu. Rugăciunea tăcută, arzătoare, a sufletului se va înălţa precum tămâia cea sfântă la tronul harului şi va fi primită de Dumnezeu, ca şi când ar fi înălţată în sanctuar. Pentru toţi cei care Îl caută astfel, Domnul Hristos devine un ajutor prezent la vreme de nevoie. Ei vor fi plini de tărie în ceasul încercării. (Caminul Adventist p. 212, 213)

Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu mult mai mult decât o facem. Există mare putere şi binecuvântare în rugăciunea împreună în familiile noastre, cu şi pentru copiii noştri. (Îndrumarea copilului, p. 525)

Rugăciunile noastre nu trebuie să fie egoiste, cerând numai pentru folosul nostru. Noi trebuie să cerem, ca să putem da. Principiile vieţii Domnului Hristos trebuie să ajungă a fi şi principiile vieţii noastre. „Eu însumi”, spunea El adresându-se ucenicilor săi, „Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.” Ioan 17, 19. Aceeaşi devoţiune, acelaşi sacrificiu de sine, aceeaşi supunere faţă de cerinţele Cuvântului lui Dumnezeu, care s-au manifestat în Domnul Hristos, ar trebui văzute şi în slujitorii Săi. Lucrarea noastră pe pământ nu este aceea de a ne sluji sau de a ne plăcea nouă înşine, noi trebuie să slăvim pe Dumnezeu, cooperând cu El la salvarea celor păcătoşi. Noi trebuie să cerem binecuvântări de la Dumnezeu, pe care apoi să le putem da şi altora. Capacitatea de a primi este păstrată numai dând şi altora. Noi nu putem continua să primim mereu din bunurile cerului, fără să dăm din ele şi celor din jurul nostru. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 142, 143)

Sunt suflete care și-au pierdut curajul. Vorbiți-le și rugați-vă pentru ei. Sunt cei care au nevoie de pâinea vieții. Citiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Există o boală a sufletului la care nu poate ajunge nici un balsam și pe care nu o poate vindeca nici un medicament. Rugați-vă pentru aceștia și aduceți-i la Isus Hristos. Și în toată lucrarea voastră Hristos va fi prezent pentru a impresiona inima omenească. (Welfare Ministry, pag. 71)

Căutând să câştigăm pe alţii pentru Hristos, prezentând în rugăciune povara pentru suflete, propriile noastre inimi vor bate atunci sub influenta înviorătoare a harului lui Dumnezeu; simţămintele noastre vor străluci atunci de o mai mare ardoare divină şi întreaga noastră viaţă creştină va fi atunci mult mai reală, mai plină de zel, şi mult mai bogată în rugăciuni. (Parabolele Domnului Hristos, p.354)

Când eul va muri, va fi stârnită o dorinţă puternică pentru mântuirea altora, o dorinţă care va duce la eforturi perseverente în vederea săvârşirii binelui. Seminţele vor fi semănate de-a lungul tuturor apelor, iar cererile stăruitoare, rugăciunile insistente, făcute pentru sufletele care pier, vor ajunge la cer. (Slujitorii Evangheliei, pag. 470)

Oh, dacă rugăciunea sinceră a credinţei ar putea apărea oriunde: Dă-mi sufletele îngropate acum, în gunoiul rătăcirii, sau voi muri! Aduceţi-le la cunoştinţa adevărului aşa cum este el în Isus. (Astăzi cu Dumnezeu, pag. 171)

Sufletele să fie căutate, să se înalţe rugăciuni pentru ele şi să se lucreze pentru ele. Trebuie să se facă apeluri pline de râvnă. Trebuie să se înalţe rugăciuni fierbinţi. Cererile noastre lipsite de viaţă trebuie să fie transformate în cereri de un zel intens. (Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p.12)

Începeţi să vă rugaţi pentru suflete; apropiaţi-vă de Hristos, de coasta Sa sângerândă. Fie ca un spirit blând şi smerit să vă împodobească vieţile, iar cererile voastre arzătoare, fierbinţi, unite, să se înalţe către El pentru înţelepciune, ca să puteţi avea succes în salvarea nu numai a sufletului vostru, dar şi al altora.. (Marturii pentru comunitate, vol.1, p. 513)

Traducere: Adriana Gheață

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *