ZIUA 4–Masa cu pâinile pentru punerea înainte

0

Isus le-a zis: «Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată».” Ioan 6:35

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începeți timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru Cine este El
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru că Isus este Pâinea Vieții.
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru că te invită să mănânci din această pâine a vieții/

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cereți lui Dumnezeu să vă arate dacă există ceva ce vă împiedică să-I predați totul. Mărturisiți în taină acest lucru. Cereți biruința asupra acestor păcate.
 • Cereți lui Dumnezeu să vă ierte pentru ocaziile în care nu ați ales să mâncați din Pâinea Vieții.
 • Mulțumiți lui Dumnezeu că vă iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Cere Domnului ca în același fel în care se făcea ungerea cu untdelemn a mesei cu pâinile pentru punerea înainte (Exod 40:9), Duhul Sfânt să te călăuzească și să te învețe în timp ce studiezi Sfânta Scriptură.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să mănânci din Pâinea Vieții în fiecare zi și să petreci zilnic timp în studierea Cuvântului.
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul comunității tale, cei de la Conferință, Uniune, Diviziune și liderii Conferinței Generale) să petreacă zilnic un timp de calitate studiind Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să împarți Pâinea Vieții altora.
 • Roagă-te pentru interes reînnoit pentru studierea cărților lui Daniel și Apocalipsa, punând un accent deosebit asupra serviciilor din Sanctuar.
 • Roagă-te pentru o participare mai mare la citirea Bibliei și a materialului din “ Credeți în prorocii Lui”, care pune accent pe studiul Bibliei și al Spiritului Profetic.
 • Ai prieteni sau cunoștințe care nu se hrănesc cu Pâinea Vieții, ci cu lucrurile vremelnice pe care le oferă această lume? Roaga-te pentru ei. Întreabă pe Dumnezeu cum îi poți ajuta să înțeleagă cat de important este ca să îți iei timp să mănânci pâinea cerească.
 • Roaga-te pentru grupuri de oameni din Asia, grupuri care includ pe budiști și hinduși, dintre care mulți nu au auzit niciodată despre Isus și despre ceea ce a făcut El. Roagă-te ca Dumnezeu să iți dea o înțelepciune specială pentru a ști cum să ajungi la inimile lor.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să ridice o armată de lucrători, care să planteze biserici în cele 948 de grupuri din cele 38 de țări din Diviziunea Inter-America.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să ridice martiri care doresc să lucreze pentru cele 746 de grupuri de oameni din cele 20 de țări ale Uniunii Orientului Mijlociu și Africii de Nord Est.
 • Roagă-te pentru oamenii din fereastra 10/40, unde există atât de puțină influență creștină. Roagă-te ca Dumnezeu să deschidă inimile oamenilor pentru a primi vestea cea buna a lui Isus.
 • Roagă-te pentru o apreciere crescândă a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile în Roagă-te ca liderii bisericii și membrii să citească instrucțiunile, sfaturile și încurajările de acolo în mod regulat.
 • Roagă-te ca cele 7 (sau mai multe) persoane de pe lista ta să înțeleagă nevoia de a citi Cuvântul lui Dumnezeu și a se hrăni cu Pâinea Vieții.
 • Roagă-te pentru orice nevoie personală pe care o ai.

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că ”omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (2 Corinteni 4:16).
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că dorește să vină și să locuiască în inima ta.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că a trimis îngeri ca răspuns la rugăciunile pe care le-ai înălțat în această săptămână.

Imnuri Sugerate

”Tot mai aproape”-347; ”Îți predau întreaga viață” -335; ”Zi de zi” -230; ”Doresc a Ta prezență” -192.

 Masa cu pâinile pentru punerea înainte

Isus le-a zis: «Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată».” Ioan 6:35

Pâinea pentru punerea înainte era ţinută în permanenţă înaintea Domnului, ca o jertfă perpetuă. Astfel, ea era o parte a jertfei zilnice. Era numită pâinea punerii înainte sau „pâinea prezenţei”, pentru că era continuu înaintea feţei Domnului. Era o recunoaştere a dependenţei omului de Dumnezeu atât pentru hrana temporară, cât şi pentru cea spirituală, care erau primite numai prin mijlocirea Domnului Hristos. Dumnezeu îl hrănise pe Israel în pustie cu pâine din cer, iar ei erau încă dependenţi de belşugul dat de El atât pentru hrana corporală, cât şi pentru binecuvântările spirituale. Atât mana, cât şi pâinea punerii înainte arătau spre Hristos, Pâinea cea vie, care stă pururea în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. El Însuşi spunea: „Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer” Ioan 6, 51. (Patriarhi și Profeți, pag. 354)

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră spirituală. “Eu sunt Pâinea Vieții”, a spus  Hristos. ”Cel ce vine la Mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în Mine nu va înseta niciodată”. Lumea piere din lipsa adevărului curat, nealterat. Hristos este adevărul. Cuvintele Lui sunt adevăr și au o valoare mai mare și o însemnătate mult mai profundă decât pare la prima vedere. Mințile care sunt însuflețite de Duhul Sfânt, vor discerne însemnătatea acestor cuvinte…. (Lift Him Up, pag. 106)

Dar citirea în fugă a Sfintelor Scripturi nu aduce decât foarte puţin folos. Cineva poate să citească întreaga Biblie şi totuşi să nu vadă frumuseţea ei şi nici să nu înţeleagă profunzimea şi adânca ei însemnătate. Studierea unui pasaj până când însemnătatea lui este pe deplin lămurită, iar legătura lui cu Planul de Mântuire devine evidentă, este de o mai mare valoare decât citirea mai multor capitole fără urmărirea unui anumit scop şi fără a învăţa din aceasta. Să ai totdeauna Biblia cu tine. Ori de câte ori ai ocazia, citeşte în ea; caută să-ţi fixezi bine textele ei în minte. Chiar şi atunci când mergi pe stradă poţi citi un pasaj şi medita asupra lui, fixându-l astfel bine în minte.

Viaţa lui Hristos, care dă viaţă lumii, este în Cuvântul Său. Prin Cuvântul Său, Hristos a vindecat bolile şi a alungat demonii; prin Cuvântul Său, a liniştit marea şi a înviat morții; iar oamenii mărturiseau că în Cuvântul Său era putere. El a rostit Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum a vorbit prin toţi proorocii şi prin învăţătorii din Vechiul Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos şi Mântuitorul dorea să lege de Cuvânt credinţa urmaşilor Săi. Atunci când prezenţa Sa vizibilă urma să se retragă, Cuvântul avea să fie izvorul puterii lor. Asemenea Domnului lor, ei trebuiau să trăiască „prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4, 4.)

După cum viaţa fizică este susţinută prin hrană, tot aşa şi viaţa spirituală este susţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu. şi orice om trebuie să primească viaţă din Cuvântul lui Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înşine ca să fim hrăniţi, tot astfel trebuie să primim şi Cuvântul pentru noi înşine. Noi nu trebuie să-l primim numai prin mijlocirea altei minţi.

Da, Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții. Cei ce mănâncă și asimilează Cuvântul Lui, făcând din aceasta un mod de viață , implementându-l în fiecare acțiune și în fiecare aspect al caracterului, vor crește în tăria lui Dumnezeu. El dă vigoare nemuritoare sufletului, perfecționându-i experiența și aducând bucurii care rămân pentru totdeauna. (Lift Him Up pag.261)

”Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.” (Ioan 6:47-50)

 Mulți sunt înfometați și fără putere pentru că în loc să mănânce Pâinea care se pogoară din cer, ei își umplu mintea cu lucruri de puțină importanță. Dar dacă păcătosul s-ar împărtăși din Pâinea vieții, el ar fi regenerat și restaurat, ar deveni un suflet viu. Pâinea trimisă din cer va insufla o viață noua în energiile lui slăbite. Duhul lui Dumnezeu va lua din lucrurile lui Dumnezeu și i le va descoperi, iar dacă el le va primi, caracterul lui va fi curățit de tot egoismul, va fi rafinat și purificat pentru cer. (That I May Know Him, pag. 106)

Nu este suficient să cunoaștem și să respectăm cuvintele Scripturii. Noi trebuie să pătrundem în înțelegerea lor, studiindu-le cu seriozitate. Creștinii vor dezvălui în ce măsură fac acest lucru prin prosperitatea caracterului lor spiritual. Noi trebuie să cunoaștem aplicarea practică a Cuvântului în zidirea propriului nostru caracter. Trebuie să fim temple sfinte în care Dumnezeu să poată locui, umbla și lucra. Niciodată nu trebuie să ne străduim să ne ridicăm deasupra slujitorilor pe care Dumnezeu i-a ales să Își facă lucrarea și să onoreze numele Lui Cel Sfânt. “Voi toți sunteți frați!” Să aplicăm acest Cuvânt nouă înșine, comparând text cu text.

În viața noastră de zi cu zi, înaintea fraților noștri și înaintea lumii noi trebuie să fim epistole vii, onorând pe Domnul Hristos dând pe față smerenia inimii și blândețea Sa. Pe măsură ce mâncăm și asimilăm Pâinea vieții, vom da pe față un caracter simetric. Prin unitatea noastră, privind pe ceilalți mai presus de noi înșine, trebuie să dăm lumii o pildă vie cu privire la puterea adevărului…. (Lift Him Up, pag.105)

Duhul Sfânt va veni la toți cei care cer fierbinte Pâinea vieții pentru a o împărtăși celor din jur. (The Faith I Live By, pag. 334)

Traducere: Gabriela Banici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *