Ziua 5: Sfeșnicul

0

„Îmi sunteți martori, zice Domnul, ca Eu sunt Dumnezeu.” Isaia 43:12

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru cine este El (caracterul Său).
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că ne cheamă să fim martorii Săi
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că El este o lumină pe cărarea noastră.

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate păcatele care trebuie mărturisite public și cele pe care trebuie să le mărturisești în taină. Cere biruința asupra acestor păcate.
 • Au fost situații când nu ai fost un bun martor pentru Dumnezeu? Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că te iartă potrivit cu 1 Ioan 1:19.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Roagă-te ca să fii umplut cu Duhul Sfânt și să devii o lumină și un martor pentru Domnul, tot așa cum sfeșnicul (Ex. 40:9) a fost uns cu untdelemn.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să dai pe față caracterul Său celor din jur.
 • Cere-i lui Dumnezeu o inimă smerită pentru a vedea domeniile din viața ta în care nu exerciți o influență bună asupra altora.
 • Exista aspecte din viața ta în care ai nevoie să crești spiritual pentru a-L reflecta pe Hristos? Dă-i voie lui Dumnezeu să lucreze la aceste aspecte.
 • Cere lui Dumnezeu să te umple cu dragostea Sa, astfel încât iubirea Lui să curgă de la tine la ceilalți.
 • Roagă-te ca fiecare membru al bisericii din toată lumea să fie implicat în proclamarea marii strigări. Roagă-te ca pe măsură ce ne supunem Duhului Sfânt, El să ne facă una cu El.
 • Roagă-te ca fiecare conducător al bisericii să aibă o înțelegere spirituală și evanghelistică mai profundă atunci când înalță pe Hristos și misiunea și solia unică a bisericii adventiste de ziua a șaptea. Cere-I lui Dumnezeu să ajute poporului rămășiței, biserica adventistă de ziua a șaptea, să nu uite niciodată identitatea profetică să nu uite cine suntem.
 • Roagă-te ca să se pună accent mai puternic pe lucrarea grupelor mici, toți membrii având posibilitatea să dea mărturie personal despre Isus și frumusețea caracterului Său. Roagă-te ca Isus să fie în centrul fiecărei doctrine și convingere fundamentală pe care o proclamăm.
 • Roagă-te cu seriozitate ca familiile adventiste să dea pe față iubirea lui Dumnezeu acasă și în comunitate, arătând cum Hristos poate aduce armonie în cămine și poate îndepărta abuzul și stresul prin puterea sfințitoare a neprihănirii Sale. Roagă-te să arătăm și altora ocazia binecuvântată de a se alătura familiei cerești pentru veșnicie.
 • Roagă-te pentru mii de pionieri misionari ai Misiunii Mondiale care plantează biserici, mulți dintre ei în condiții periculoase. Roagă-te pentru siguranța lor, pentru ca să aibă înțelepciune și succes.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să pregătească voluntari care să slujească cele 70 de grupe de naționalități din câmpul israelit.
 • Roagă-te pentru ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta de rugăciune să-L vadă pe Hristos în tine și să dorească să-L aibă și ei în sufletele lor,.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale. (Prov. 3:5,6)

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că este dispus să lucreze în tine și să te schimbe.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te poate face o lumină care strălucește în întuneric.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că răspunde rugăciunilor tale după voia Lui.

Imnuri sugerate

O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc – 140; Eu merg zi de zi – 231; Cine pe Isus găsit-a – 895; Mai lângă tronul Tău -309; Să ne iei în stăpânire -145;

Sfeșnicul

„Îmi sunteți martori, zice Domnul, ca Eu sunt Dumnezeu.” Isaia 43:12

Din cei doi măslini, untdelemnul auriu curgea prin ţevile de aur într-un vas de aur, din care erau alimentate sfeşnicele din sanctuar. Untdelemnul auriu reprezintă Duhul Sfânt. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie înzestraţi fără încetare cu untdelemnul acesta, pentru ca, la rândul lor, să-l poată împărtăşi bisericii. „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor.” (Zaharia 4:6)(Mărturii pentru pastori și lucrători ai Evangheliei, p. 188)

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:26)

Toți s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele Apostolilor 4:31)

Dar nimeni nu poate da altora ceea ce el personal n-a primit. În lucrarea lui Dumnezeu, în firea omenească, omul nu poate face nimic…  Untdelemnul de aur, turnat de către solii cereşti în ţevile de aur, pentru a curge în vasele de aur şi apoi în lămpile de la sanctuar, era acela care producea o lumină continuă şi o strălucire vie. Iubirea lui Dumnezeu, transmisă fără întrerupere omului, este ceea ce-l face să dea şi altora lumină. În inimile tuturor acelora care sunt uniți cu Dumnezeu, prin credinţă, untdelemnul de aur al iubirii se revarsă liber, pentru ca să strălucească iarăşi în fapte bune şi într-o slujire reală şi pornită din inimă, pentru Dumnezeu. (To be like Jesus, pag. 261)

Fiecare dintre noi exercită o influență asupra celor cu care venim în contact. Această influență o avem de la Dumnezeu și suntem responsabili de modul în care o folosim. Dumnezeu dorește ca aceasta să fie de partea a ceea ce este drept; dar rămâne la alegerea noastră să decidem dacă influența noastră va fi curată și înălțătoare, sau dacă va acționa ca o malarie otrăvitoare. Cei care sunt părtași ai naturii divine exercită o influență asemenea lui Hristos. Îngeri sfinți îi însoțesc în drumul lor și toți acei cu care vin în contact sunt ajutați și binecuvântați. Dar cei care nu-L primesc pe Hristos ca Mântuitor personal nu pot influența pe alții spre bine… Aceștia pierd orice speranță de viață veșnică și, prin exemplul lor, conduc pe alții pe căi greșite. Ai grijă ce influență ai! ”slujba duhovnicească” este să o pui de partea Domnului. (To be like Jesus, pag. 94)

Influența nestudiată și naturală a unei vieți sfinte este predica cea mai convingătoare ce poate fi rostită în favoarea creștinismului. (My Life Today, pag.122)

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)

Nimeni nu poate fi independent de semenii săi; pentru că bunul mers al unuia afectează pe ceilalţi. Este scopul lui Dumnezeu acela ca fiecare dintre noi să simţim faptul că suntem necesari pentru bunul mers al altora şi, în consecinţă, să urmărim promovarea fericirii lor.

Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă proprie — o atmosferă încărcată poate, cu puterea credinţei dătătoare de viaţă, de curaj, speranţă şi înmiresmată cu parfumul iubirii. Sau, poate fi o atmosferă apăsătoare, rece, datorită nemulţumirii şi egoismului, sau otrăvită de mânjitura aducătoare de moarte a păcatului preferat. Conştient sau nu, fiecare persoană cu care venim în contact este influenţată de atmosfera ce ne înconjoară.

Aceasta este o responsabilitate de care nu ne putem elibera. Cuvintele noastre, îmbrăcămintea noastră, comportamentul nostru, chiar şi expresia înfăţişării noastre, toate au o influenţă. De impresia pe care astfel o facem, depind rezultatele spre bine sau spre rău, pe care nimeni nu le poate aprecia. Fiecare impuls în acest fel este o sămânţă semănată, şi care îşi va aduce roadele ei. Ea este o verigă în lanţul cel lung al evenimentelor omeneşti, fără să ştim până unde se va întinde.

Dacă prin exemplul nostru ajutăm altora la dezvoltarea principiilor cele bune, le dăm puterea de a face binele. La rândul lor, ei exercită aceeaşi influentă asupra altora, iar aceştia, la rându-le, asupra altora, în acest fel, fără să ne dăm seama, prin influenţa noastră mii ajung să fie binecuvântaţi.

Să aruncăm o pietricică într-un lac şi se va forma un mic val concentric şi apoi altul; şi pe măsură ce cresc, cercul se măreşte, până când ajunge la ţărm. Tot aşa stau lucrurile şi cu influenţa noastră. Dincolo de cunoaşterea sau controlul nostru, ea vorbeşte altora fiind o binecuvântare sau un blestem.  (To be like Jesus, pag.96)

Dacă cei care pretind  a fi urmașii lui Hristos neglijează să strălucească ca lumini în lume, puterea vitală îi va părăsi, iar ei vor deveni reci și fără de Hristos. Vraja indiferenței va fi asupra lor, ca o moarte lentă a sufletului, care ii va face mai mult trupuri moarte decât reprezentanți vii ai lui Isus. Toți trebuie să ridice crucea și să împlinească datoriile date de Dumnezeu în modestie, blândețe și umilință, angajându-se într-un efort personal pentru cei din jurul lor care au nevoie de ajutor și lumină.

Toți cei care acceptă aceste datorii vor avea o experiență deosebită și bogată, propriile inimi vor străluci cu înflăcărare, și ei vor fi întăriți și încurajați să lucreze cu eforturi perseverente, reînnoite, cu frică și cutremur la propria lor mântuire. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în ei și le dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea  (To be like Jesus, pag.260)

Traducere: Adriana Gheață

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *