Noapte de rugăciune

0

Noapte de rugăciune opțională pentru întâlnirea  din ziua a zecea

 De ce o noapte de rugăciune?

        Nu este nimic sfânt în a sta treaz și a te ruga toată noaptea sau o parte din noapte. Totuși, noaptea ar putea fi singurul timp când oamenii nu sunt ocupați sau grăbiți. Credem că scopul nu ar trebui să fie să stai treaz toată noaptea, ci să te rogi atât cât  este necesar, până când te-ai rugat pentru tot ceea ce simți că Domnul vrea să te rogi.

        Sugerăm ca mai mulți lideri să conducă pe rând această noapte de rugăciune. Prevedeți să aveți și timp de pauze. Ca lider poți simți care este atmosfera și îți dai seama când este nevoie de o pauză și când este timpul să treceți mai departe la următorul capitol de rugăciune. Sugestia noastră este să luați o pauză de 10 minute la  fiecare o oră și jumătate (90 min). În timpul de rugăciune se pot citi și pasaje biblice. De asemenea, puteți  să abordați toate subiectele de rugăciune propuse de noi sau numai o parte din ele, depinde de cum se adaptează specificului grupului dumneavoastră. Simțiți-va liberi să schimbați ordinea subiectelor de rugăciune sugerate de noi.

Iată câteva sugestii pentru noaptea de rugăciune:

 • Începeți cu momente de laudă. Lăudați pe Dumnezeu prin cântări și rugăciuni.
 • Luați timp pentru mărturisirea păcatelor, asigurați-vă astfel că nimic nu împiedică pe Dumnezeu să vă audă.  Dați oamenilor timp pentru mărturisire în rugăciune tăcută și timp pentru rugăciuni comune de mărturisire. Îndemânați pe oameni să își mărturisească păcatele intime în taină și pe cele publice să le mărturisească în public. În Daniel 9:1-19 citim despre Daniel care a mijlocit și a mărturisit public păcatele poporului lui Dumnezeu. Încurajați pe oameni să mărturisească public păcatele bisericii.
 • Rugați-vă pentru nevoile celor prezenți la întâlnirea de rugăciune. Există atât de mulți oameni răniți sufletește și au nevoie de rugăciune. Puteți de asemenea să vă rugați pentru persoane pe care le cunoașteți și care au nevoie disperată de rugăciune în favoarea lor. Faceți un cerc, puneți un scaun în mijloc și invitați pe cei care au cereri speciale de rugăciune, să vină pe rând pentru a împărtăși nevoile lor. Strângeți-vă în jurul acelei persoane și două sau trei persoane să se roage pentru nevoile lor specifice, pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu. Veți fi surprinși să descoperiți cât de multe persoane sunt rănite și au nevoie disperată de ajutor în rugăciune.
 • Împărțiți grupa în două. Femeile să formeze o grupa separată într-o cameră, iar bărbații să se roage împreună în altă cameră. Numiți un lider pentru fiecare din cele două grupe (o femeie, pentru femei și un bărbat, pentru bărbați). De multe ori sunt unele nevoi speciale care nu pot fi și nu trebuie împărtășite cu toți participanții. Este mult mai ușor să fie împărtășite celor de același gen.
 • După ce vă strângeți din nou împreună (cele două grupe), rugați-vă pentru nevoile  prezentate în rândurile ce urmează.
 • Rugați-vă pentru cele șapte persoane pentru care ați mijlocit în decursul acestor zece zile.
 • Alegeți un pasaj biblic și rugați-vă în contextul mesajului său.
 • Încheiați timpul de rugăciune cu laude și mulțumiri.

          Cereri de rugăciune

 • Rugați-vă ca Dumnezeu să vă învețe cum să împărtășiți altora Pâinea Vieții.
 • Cereți lui Dumnezeu să ii protejeze pe tineri și pe fiecare dintre noi de influențele lumești în timp ce ne concentrăm asupra Bibliei și asupra slujirii altruiste a celor din jurul nostru.
 • Rugați-vă să se pună în toată lumea un accent sporit pe inițiativa ”Redeșteptare și Reformă”. Rugați-vă pentru această redeșteptare în viața voastră, a familiei, a bisericii și a tuturor celor din jurul vostru. Rugați-vă de asemenea pentru implicarea tuturor în activitățile de rugăciune, stăruind astfel împreună pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt și pentru împlinirea celor scrise în Ioel 2, Osea 6 și Faptele Apostolilor 2.
 • Rugați-vă să îi îndreptăm pe oameni către Hristos și îndreptățirea Sa, ca singura cale spre viața veșnică.
 • Rugați-vă să organizăm multe « centre de influență » în marile orașe din lumea întreagă. Rugați-vă ca aceste « centre » să însemne o schimbare reală în viața oamenilor, pe măsură ce aceștia descoperă adevărul lui Dumnezeu prin slujirea creștină.
 • Cereți lui Dumnezeu să aveți conducători ai bisericii care să fie evlavioși, capabili să învețe, umili care să prezinte prin viața lor o conducere centrată pe modelul Domnului Hristos în misiunea bisericii de a proclama întreita solie îngerească. Rugați-vă ca îndreptățirea lui Hristos să fie miezul acestei solii.
 • Rugați-vă ca tinerii din bisericile noastre să nu se teamă să-și răstignească eul personal.
 • Rugați-vă ca să acordăm mai mult timp valorilor veșnice prin studiul Scripturilor și prin rugăciune. Rugați-vă să se facă mai degrabă voia Lui decât voia noastră și cereți ca Duhul Sfânt să ne păzească de influențele și tendințele lumeștii care amenință experiența noastră spirituală zilnică.
 • Rugați-vă pentru cei din Departamentul Adventist al Capelanilor, care mobilizează capelanii și persoanele interesate din biserică în lucrarea cu cei din închisori.
 • Rugați-vă pentru Misiunea Adventistă care coordonează proiectele de plantări de biserici noi în lumea întreagă și caută fondurile necesare pentru a trimite pionerii departamentului Misiunea Globală în « zone albe ».
 • Rugați-vă pentru o redeșteptare spirituală a tinerilor adventiști care învață la școlile și universitățile neadventiste din toată lumea. Rugați-vă ca ei să devină reprezentanți plini de viață pentru Hristos și misionari ai Săi.
 • Rugați-vă ca toți membrii bisericii să simtă o povară pentru suflete în timp ce pășim pe urmele lui Hristos și interacționăm cu cei ce au nevoie de o relație personală cu Domnul.
 • Rugați-vă să Îl înălțăm pe Domnul Hristos și pe El răstignit și revenind a doua oară pe norii cerului – pentru că El este Domnul și Mântuitorul nostru, care ne-a încredințat ultima solie de avertizare către omenire, un mesaj de iubire și  de răscumpărare.
 • Rugați-vă pentru ca să se pună un accent reînnoit pe studiul cărților Daniel și Apocalipsa, subliniind în mod deosebit binecuvântările slujirii Domnului Hristos în Sanctuar.
 • Rugați-vă pentru o participare mai activă în studiul Bibliei la rând in cadrul inițiativei «Crede în proorocii Lui», care pune accentul pe studiul Scripturilor și al Spiritului Profetic.
 • Rugați-vă pentru ca să apreciem mai mult scrierile Spiritului Profetic ca fiind aplicabile în zilele noastre. Rugați-vă ca membri și conducători ai bisericii sa citească în mod regulat învățăturile, sfaturile și încurajările din aceste scrieri.
 • Rugați-vă pentru implicarea fiecărui membru al bisericii din toată lumea în proclamarea «marii strigări». Rugați-vă de asemenea ca, pe măsură ce ne supunem Duhului Sfânt, El să ne facă una în Hristos.
 • Rugați-vă pentru o viziune spirituală și evanghelistică sporită a fiecărui conducător al bisericii din toată lumea,  în timp ce ei Îl înalță pe Hristos și misiunea unică și solia Bisericii Adventiste. Cereți lui Dumnezeu să ajute pe poporul rămășitei, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, să nu-și piardă niciodată identitatea profetică.
 • Rugați-vă pentru o focalizare pe realizarea de grupe mici, dând astfel ocazia tuturor membrilor să participe mărturisind personal despre Isus și caracterul Său frumos. Rugați-vă ca fiecare dintre punctele fundamentale ale credinței  și doctrinei noastre să fie proclamat având pe Isus in centru.
 • Rugați-vă cu toată convingerea ca familiile adventiste să dea pe față iubirea lui Dumnezeu în cămin și în localitatea lor, arătând cum poate aduce Hristos armonie în casele lor, îndepărtând abuzul și stresul prin puterea sfințitoare a îndreptățirii Sale. Rugați-vă să putem să îndreptăm pe alții către ocazia binecuvântată de a se alătura familiei veșnice a lui Dumnezeu în ceruri.
 • Rugați-vă pentru miile de pionieri ai Misiunii Globale care plantează biserici, mulți dintre ei fiind în situații periculoase. Rugați-vă pentru siguranța lor, pentru înțelepciune și succes în misiunea lor.
 • Mijlociți pentru membrii bisericii care locuiesc în zone periculoase ale lumii și care fac față zilnic hărțuirii din pricina practicării cu credincioșie a convingerilor lor. Fie ca Domnul să îi umple cu putere pentru a-și trăi viața ca martori deplini a puterii răscumpărătoare și veșnice a lui dumnezeu.
 • Rugați-vă pentru fiecare membru Adventist de Ziua a Șaptea din toată lumea să fie folosit de Duhul Sfânt în activități misionare și evanghelism, fie că este vorba de grupe mici, de mărturie personală sau de evanghelizare publică.
 • Rugați-vă pentru Centrele Urbane de Influență ale Misiunii Globale din orașele din toată lumea, în timp ce aduc educație, îngrijire medicală, un stil de viață sănătos și alte activități similare celor de acolo. Rugați-vă ca să poată veni în întâmpinarea nevoilor  reale ale oamenilor și să îi pună în legătură cu Domnul Isus.
 • Rugați-vă pentru unitate în fiecare biserică din lumea întreagă, unitate bazată pe respect umil față de Cuvântul lui Dumnezeu, respect unul față de altul, respect pentru deciziile și procedurile bisericii, rugăciune stăruitoare și puterea  Duhului Sfânt. Rugați-vă și pentru implicare totală în misiunea bisericii de a proclama întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 și al celui de al patrulea înger din Apocalipsa 18.
 • Rugați-vă ca iubirea lui Dumnezeu să fie desăvârșită în biserica Sa.
 • Rugați-vă ca activități de cuprinzătoare de evanghelizare să fie organizate în toată lumea, punând accentul pe «Misiunea în orașe» dar și în zonele rurale.
 • Rugați-vă ca Duhul Sfânt să pregătească pe membrii bisericii pentru a ști cum să interacționeze și să instruiască pe oamenii din orașe care ascultă Radio Vocea Speranței.
 • Rugați-vă pentru inițiativa departamentul de tineret «Un An în Misiune», a cărei lucrare este să pregătească generația următoare de lideri misionari în orașe.
 • Rugați-vă pentru o mai mare colaborare între organizația bisericii și instituțiile adiacente în marea lucrare de evanghelizare pe plan local și mondial.
 • Rugați-vă ca membrii bisericii să conștientizeze și să distribuie mai mult literatura adventistă (tipărită sau electronică) și astfel să pună mai mult accent pe evanghelizarea cu literatura.
 • Rugați-vă pentru conducătorii bisericii (pastorul local, liderii de la conferință, uniune, diviziune și Conferința Generală) și pentru familiile lor, pentru ca ei să se hrănească zilnic cu Mana Cerească, Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Rugați-vă pentru credincioșie față de Dumnezeu, față de Cuvântul Său, față de solia adventă și pentru misiunea Sa pentru noi. Rugați-vă ca să avem dorința de a-L urma în toate și cereți ca El să-Și arate puterea Sa în viețile noastre.
 • Rugați-vă pentru creșterea participării la Școala de Sabat, acolo unde membri și invitați se pot concentra asupra părtășiei, misiunii, studiului biblic și activităților pe plan local.
 • Rugați-vă ca o reînviorare puternică a evlaviei ca cea din biserica primară să cuprindă biserica lui Dumnezeu  din zilele sfârșitului. Rugați-vă să stăm de partea adevărului, chiar dacă s-ar prăbuși cerurile.
 • Rugați-vă ca biserica noastră să folosească orice mijloc potrivit de social-media (internet, radio, televiziune), pentru a împărtăși întreita solie îngerească în mod practic, creativ și inovator, oamenilor secolului 21.
 • Rugați-vă o continuă evidențiere a credinței în creațiunea biblică, ce ne arată că lumea noastră a fost creată în șase zile literale, consecutive prin Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Rugați-vă pentru creșterea participării tuturor instituțiilor bisericii la activitățile de evanghelizare, în timp ce susțin activitatea misionară a bisericii.
 • Rugați-vă pentru o largă acceptare a lucrării complexa a departamentului de sănătate (lucrarea misionară medicală), care permite membrilor bisericii să urmeze exemplul altruist al Domnului Hristos, de a veni în întâmpinarea nevoilor zilnice ale celor din jur.
 • Rugați-vă pentru refugiații din lumea întreagă care suferă. Rugați-vă mai ales pentru aceia care provin din țări închise Evangheliei, pentru ca să creadă în Domnul Isus atunci când au ocazia să interacționeze cu creștini..
 • Rugați-vă pentru Școala de Sabat și departamentul slujirii personale din fiecare biserică locală, în timp ce ei caută să împlinească planul lui Dumnezeu  pentru slujirea în folosul localității, prin studii biblice și mărturisire personală.
 • Rugați-vă pentru un simțimânt sporit de urgență în liderii și membrii bisericii. Rugați-vă pentru conștientizarea faptului că trăim la sfârșitul timpului și că Isus revine în curând.
 • Rugați-vă pentru o mărturie puternică a bisericii prin mass-media, în timp ce plănuiesc inițiative evanghelistice integrate, masive în toată lumea..
 • Rugați-vă pentru continuarea distribuirii de cărți minunate cum ar fi: Tragedia Veacurilor,   Hristos, Lumina Lumii, Calea către Hristos, Parabolele Domnului Hristos și altele. Rugați-vă pentru un seceriș bogat de suflete ca rezultat al semințelor semănate prin aceste cărți.
 • Rugați-vă pentru un angajament sporit al educației adventiste la toate nivelele deoarece este foarte important pentru viitorul misiunii bisericii și coordonarea ei.
 • Rugați-vă pentru membrii ASI – Asociația pentru Suport și Inițiativă, în timp ce ajută conferințele și pe conducătorii de misiuni să conceapă planuri misionare pe termen lung în mediul urban, incluzând lucrarea misionară medicală complexă și proiectul ”Implicarea Totală a Membrilor” ca parte a planului ”Misiune în Orașe”.
 • Rugați-vă pentru oamenii care trăiesc în marile orașe ale lumii și care sunt înconjurați de atât de multe lucruri care le distrag atenția de la Domnul Isus. Rugați-vă ca ei să fie în stare să audă șoapta Duhului Sfânt în mijlocul anturajului lor.
 • Rugați-vă pentru numărul tot mai mare de oameni lumești din toată lumea, care nu sunt interesați de nici un fel de religie. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să pătrundă prin zidurile pe care și le-au ridicat în inimile lor.
 • Rugați-vă pentru țările musulmane și grupările din lume care continuă să se împotrivească lui Isus Hristos. Rugați-vă ca să audă și să își deschidă sufletele  la chemarea Evangheliei.
 • Rugați-vă pentru popoarele din Asia, pentru grupările de hinduși și budiști; mulți dintre ei nu au auzit niciodată despre Isus și ce a făcut El pentru noi. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea o înțelepciune specială pentru a ști cum să atingem inimile acestor oameni.
 • Rugați-vă pentru oamenii din «fereastra 10 /40», unde este atât de puțină influență creștină. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă inimile oamenilor pentru a primi vestea cea bună a lui Isus.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice misionari medicali care să meargă și să planteze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cadrul celor 11 țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Est.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice tineri care să planteze biserici pentru cele 750 de grupuri etnice din cele 13 țări ale Diviziunii Euro-Asia.

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *