Ziua 3: Ligheanul

0

Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite şi curățate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.” Evrei 10:22

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începeți timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru Ceea ce este El (caracterul Lui).
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru că El vrea să ne spele toate păcatele
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru că El ne chemă să trăim o viață sfântă și curată.

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cereți lui Dumnezeu să vă arate dacă există vreun păcat pe care să-l mărturisiți în taină. Cereți biruința Lui Isus asupra acestor păcate.
 • Cereți lui Dumnezeu să vă ierte pentru ocaziile în care cuvintele și faptele voastre nu au demonstrat curăție de caracter.
 • Mulțumiți lui Dumnezeu că vă iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Rugați-vă ca după cum ligheanul a fost sfințit prin ungerea cu undelemniul sfânt ( Exod 40:11), tot așa Duhul Sfânt să ne curățească și să ne sfințească inimile.
 • Există vreun lucru în viața ta care nu reflectă curăția și puritatea pe care o dorește Isus pentru tine? Predă-l lui Dumnezeu.
 • Este casa ta un loc curat și pur? Cere lui Dumnezeu să facă din casa ta un loc în care îngerilor să le fie drag să locuiască.
 • Ai vreodată dificultăți în a-ți păstra gândurile pozitive și pure? Predă-ți gândurile lui Dumnezeu și cere-I să le sfințească.
 • Roagă-te ca tinerii și copiii din biserica ta să înțeleagă importanța curățeniei și purității în cămin, în conversații și gânduri.
 • Cunoști pe cineva care se luptă cu ispita de a-și păstra trupul și sufletul curat? Adu aceste nume înaintea Domnului în rugăciune
 • Rugați-vă ca Domnul să ne dea înțelepciune pentru a ști cum să-i conducem pe oameni la Hristos ș lai neprihănirea Sa, singura cale de a obține viața veșnică.
 • Rugați-vă să se pună mai mult accent pe ”Redeșteptare și reformă” în întreaga lume. Roagă-te ca redeșteptarea să înceapă cu tine, cu familia ta, cu biserica din care faci parte și comunitatea în care locuiești. Rugați-vă, de asemenea, pentru angajarea în rugăciune la nivel mondial, mijlocind împreună pentru ploaia târzie, prin revărsarea Duhului Sfânt și împlinirea făgăduințelor din Ioel 2, Osea 6 și Fapte 2.
 • Cere Domnului să ocrotească pe tineretul poporului Său și pe fiecare dintre noi de influențele lumești, dedicându-ne studiului Sfintelor Scripturi și slujirii semenilor noștri.
 • Rugați-vă pentru oamenii din jurul nostru care nu au nici un interes față de nici un fel de religie. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să doboare zidurile pe care le-au ridicat în inimile lor.
 • Rugați-vă pentru națiunile și grupările musulmane care opun rezistență în a-L cunoaște pe Isus Hristos. Rugați-vă ca să audă și să răspundă chemării Evangheliei.
 • Rugați-vă ca Domnul să ridice misionari în orașe pentru a planta biserici pentru cele 806 etnii din cele 20 de țări din Diviziunea Est Europeană.
 • Rugați-vă ca cele 7 (sau mai multe) persoane de pe lista voastră să permită lui Dumnezeu să trezească o dorință după puritate în inimile lor.
 • Rugați-vă pentru orice nevoie personală pe care o aveți.

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că ”omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (2 Corinteni 4:16).
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că dorește să vină și să locuiască în inima ta.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că a trimis îngeri ca răspuns la rugăciunile pe care le-ai înălțat în această săptămână.

Imnuri Sugerate

”Tot mai aproape”-347; ”Îți predau întreaga viață” -335; ”Zi de zi” -230; ”Doresc a Ta prezență” -192.

 Ligheanul

Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite şi curățate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.” Evrei 10:22

Între altar și ușa cortului întâlnirii se afla ligheanul, făcut din oglinzile de aramă care fuseseră darul de bună voie al femeilor lui Israel. La lighean preoții trebuiau să își spele mâinile și picioarele de fiecare dată când aveau să intre în locașurile sfinte sau se apropiau de altar pentru a oferi o ardere de tot Domnului. (Hristos în sanctuar, pag.26)

Ce impresie trebuia să facă acest ritual asupra poporului? El era menit să arate că fiecare particulă de praf trebuia să fie îndepărtată înainte de a putea merge în prezența lui  Dumnezeu; pentru că El este atât de mare și sfânt încât le-ar fi pricinuit moartea dacă aceste condiții nu ar fi fost îndeplinite. (Lucrătorii Evangheliei 1892, pag.162,163)

 Domnul cere tuturor pastorilor să fie curați și sfinți, să reprezinte corect principiile adevărului în viețile lor, așa încât prin exemplul lor să aducă și pe alții la un nivel ridicat. Dumnezeu cere ca toți aceia care mărturisesc că sunt poporul Lui ales, chiar dacă nu sunt învățători ai adevărului, să fie atenți și să păstreze curățenia și puritatea personală, precum și curățenia și ordinea în locuințele și sediile lor. Noi suntem exemple pentru lume, epistole vii, cunoscute și citite de toți oamenii. Dumnezeu cere ca toți cei care pretind că sunt evlavioși, în special aceia care învață pe alții adevărul, să se ferească de orice aparență rea. (Mărturii pentru comunitate, vol.2, pag.614, 615)

Adevărul nu-și va pune niciodată picioarele delicate pe o cărare întinată sau necurată… Cel care a explicat atât de amănunțit poporului Israel să prețuiască obiceiurile privind curățenia va sancționa orice necurățenie în casele poporului Său astăzi. Dumnezeu privește cu dezaprobare la lipsa de curățenie de orice fel.

Ungherele murdare, neglijate din casă, vor tinde să creeze unghere murdare și neglijate în suflet. (My Life Today , pag.129)

Creştinii vor fi judecaţi după roada pe care o poartă în lucrarea reformatoare. Fiecare creştin adevărat va arăta ce a făcut adevărul Evangheliei pentru el. Cel care a fost făcut fiu al lui Dumnezeu trebuie practice obiceiuri de îngrijire şi curățenie. Fiecare acțiune, oricât de mică, are o influenţă. Domnul doreşte să facă din fiecare fiinţă umană un agent prin care Hristos Să-şi poată manifesta Duhul Său Sfânt. Creştinii să nu fie în niciun caz nepăsători sau indiferenţi cu privire la înfățișarea lor exterioară. Ei trebuie să fie curați și îngrijiți, fără a se împodobi, curaţi în interior şi exterior. (Ye Shall Receive Power pag. 92)

Toate filozofiile naturii umane au condus la confuzie și rușine ori de câte ori Hristos nu a fost recunoscut ca fiind totul în tot. Dar credința scumpă, inspirată de Dumnezeu, dă tărie și noblețe de caracter. În timp ce bunătatea, harul și dragostea Lui locuiesc în noi, percepția adevărului va deveni din ce în ce mai clară, dorința de puritate a inimii și limpezime a gândului va fi tot mai înaltă și mai sfântă. Sufletul care locuiește în atmosfera curată a gândurilor sfinte este transformat prin relația strânsă cu Dumnezeu prin studiul Cuvântului Său. Adevărul este atât de larg, de cuprinzător, de profund, încât eul este pierdut din vedere. Inima este înmuiată și supusă în umilință, bunătate și iubire. (The Faith I Live By, pag.223)

Dumnezeu iubește puritatea, curățenia, ordinea și sfințenia. Dumnezeu cere copiilor Lui cărora le lipsesc aceste atribute, să le caute și să nu dea odihna sufletelor lor, până nu le vor obține. Ei trebuie să înceapă lucrarea de reformă și să își înnobileze viețile așa încât conversația, comportamentul, fiecare faptă a vieții lor să fie o recomandare continuă a credinței lor, și să aibă o așa putere de convingere asupra necredincioșilor, încât aceștia să fie nevoiți să recunoască că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Adevărul, așa cum este el în Isus, nu va degrada, ci va ridica pe primitor, curățindu-i viața, rafinându-i gusturile, sfințindu-i judecata. (Our High Calling, pag.230)

Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Matei 5:48)

În timp ce Dumnezeu lucrează asupra inimii prin Duhul Lui cel Sfânt, omul trebuie să coopereze cu El. Gândurile trebuie stăpânite, supuse, redirecționate de la contemplarea lucrurilor care doar slăbesc și întinează sufletul. Gândurile trebuie să fie curate, meditația inimii trebuie să fie pură, dacă vrem ca vorbele care ne ies de pe buze, să poată fi cuvinte acceptate de cer, și de folos celor cu care ne asociem. (Ye Shall Receive Power pag. 52)

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Cerul este curat și sfânt și cei care intră pe porțile cetății lui Dumnezeu trebuie să fie aici îmbrăcați în puritate interioară și exterioară. (Heaven, pag. 97)

Traducere: Gabriela Banici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *