Ziua 10: Perdeaua de in

0

      ”Și iată Numele pe care i-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră!” Ieremia 23:6

    Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru îndreptățirea Sa împărtășită cu noi
 • Laudă pe Domnul fiindcă îndreptățirea Sa este un dar fără plată
 • Laudă pe Dumnezeu deoarece prin sacrificiul lui Isus și prin lucrarea Sa de mijlocire pentru noi, putem veni la tronul lui Dumnezeu și putem cere haina îndreptățirii Sale.

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate este nevoie să le mărturisești deschis și pe care este nevoie să le mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Roagă-te să fii iertat pentru acele momente când te-ai încrezut în propria-ți putere.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru acele momente când ai avut un spirit de îndreptățire de sine.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că îți iartă păcatele așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Știi pe cineva care are nevoie de haina îndreptățirii lui Hristos? Roagă-te pentru acea persoană.
 • Cere Domnului să-ți dea dorința de a birui păcatul și de a obține un caracter asemenea lui Hristos
 • Roagă-te ca Dumnezeu să pună în inima ta dorința de a avea neprihănirea Domnului Hristos.
 • Roagă-te ca Duhul Sfânt să te învețe cum să accepți îndreptățirea Domnului Hristos
 • Cere lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să Îl reprezentam pe Domnul Hristos și haina îndreptățirii Sale în viața noastră de zi cu zi, în stilul de viață și în modul în care ne îmbrăcăm.
 • Roagă-te pentru un sentiment sporit de urgență în sufletele conducătorilor și membrilor bisericii. Roagă-te pentru conștientizarea faptului că trăim la sfârșitul timpului și că Isus revine în curând.
 • Roagă-te pentru o mărturie puternică mass-media adventistă. Se fac planuri pentru inițiative evanghelistice integrate, de mari proporții în toată lumea. .
 • Roagă-te pentru continuarea lucrării de distribuire a cărților extraordinare cum ar fi: Tragedia Veacurilor, Hristos, lumina Lumii, Calea către Hristos, Parabolele Domnului Hristos și altele. Roagă-te ca  să rezulte un seceriș bogat de suflete ca urmare a semințelor semănate prin aceste cărți.
 • Roagă-te pentru o dedicare sporită a educației adventiste de ziua a șaptea la toate nivelele, deoarece este foarte important pentru a avea lucrători și conducători ai misiunii bisericii în viitor.
 • Roagă pe Domnul să ridice luptători ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 893 grupări etnice din cele 25 de țări ce fac parte din Diviziunea Trans-Europeană.
 • Cere lui Dumnezeu să trimită asistenții medicali și medici care să planteze noi biserici printre cele 1.978 grupări etnice din cele 22 de țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Vest
 • Roagă-te pentru membrii ASI (Asociația pentru Suport şi Inițiativă), întrucât  ei ajută conferințele sau conducătorii de acțiuni misionare să conceapă planuri misionare pe termen lung în mediul urban, incluzând  dezvoltarea lucrării medicale și proiectul «Implicarea Totală a Membrilor» ca parte a planului evanghelistic «Misiune în Orașe»
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta de rugăciune să simtă nevoia de a avea neprihănirea Domnului Hristos.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru ca El este la lucru în viața familiei tale, a prietenilor și vecinilor tăi
 • Mulțumește lui Dumnezeu deoarece El are oameni care tânjesc să devină tot mai mult asemenea Lui.
 • Mulțumește lui Dumnezeu fiindcă lucrează în inimile tuturor acelora pentru care te-ai rugat.

Imnuri Sugerate

Ca  roua din zori- 69; Cât va trăi Hristos- 97; Cu sufletul prea plin de dor- 185; O poartă-n ceruri s-a deschis -207

Perdeaua de in

      ”Și iată Numele pe care i-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră!” Ieremia 23:6

        Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3:5)

        Toţi aceia care s-au îmbrăcat cu haina neprihănirii Domnului Hristos vor sta înaintea Lui ca aleşi, credincioşi, devotaţi şi sinceri. Satana nu are nici o putere pentru a-i smulge din mâna Domnului Hristos. Nici unui suflet, care în pocăinţă şi credinţă a cerut protecţia Lui, Domnul Hristos nu-i va îngădui să ajungă sub puterea vrăjmaşului. Cuvântul Lui este garanţie: „dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine” Isaia 27:5. Făgăduinţa făcută lui Iosua este valabilă pentru toţi: „Dacă vei păzi poruncile Mele … te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici”. Îngerii lui Dumnezeu vor merge într-o parte şi alta a lor, chiar în lumea aceasta, şi vor sta în final printre îngerii ce înconjoară tronul lui Dumnezeu. » (E. G. White- Marturii vol. 5, pag. 470)

        Numai veşmântul pe care Domnul Hristos ni l-a dat, numai acela ne face în stare să putem sta în prezenta lui Dumnezeu. Acest acoperământ, haina îndreptățirii Sale, Domnul Hristos îl va aşeza asupra fiecărui suflet credincios, pocăit. Această haină, ţesută în războiul cerului, nu are în ea nici chiar un singur fir făcut după părerea omului. În natura Sa omenească, Domnul Hristos a lucrat un caracter desăvârşit, iar acest caracter Se oferă să ni-l dea şi nouă. „Toate faptele noastre bune (toată neprihănirea noastră, tr. engl.) sunt ca o haină mânjită”. Isaia 64, 6. Tot ceea ce putem face noi, este mânjit de păcat. Dar Fiul lui Dumnezeu „S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat”.1 Ioan 3:5  (Parabolele Domnului Hristos, pag.311)

        Când suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, nu vom găsi plăcere în păcat, pentru că Hristos va lucra cu noi. S-ar putea să facem greşeli, dar vom urî păcatul, care a provocat suferinţa Fiului lui Dumnezeu. (Solii către tineret, pag.338)

        Domnul vine, iar acum avem nevoie de uleiul harului în candele noastre….Noi suntem nişte străini şi călători pe acest pământ. Trebuie să aşteptăm, să veghem, să ne rugăm şi să lucrăm. Fiinţa noastră întreagă, inima, mintea, sufletul şi toată puterea noastră sunt răscumpărate cu preţul sângelui Fiului lui Dumnezeu. Nu trebuie să credem că datoria noastră este doar aceea de a îmbrăca o haină de peregrin, de aceeaşi culoare, acelaşi model ca aceea pe care Cuvântul Inspiraţiei ne învaţă că trebuie să o purtăm. Dacă inimile noastre sunt unite cu inima lui Hristos, vom avea cea mai arzătoare dorinţă de a fi îmbrăcaţi în neprihănirea Sa. Nu vom purta nimic care să atragă atenţia sau să creeze controverse. (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag.130)

        În timp ce aceia care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu își umilesc sufletele înaintea Lui, cerând curățirea inimilor lor, se dă porunca: „Dezbrăcați-i de hainele murdare” și se rostesc cuvintele încurajatoare: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac în haine de sărbătoare”. Haina fără pată a neprihănirii lui Hristos este așezată asupra copiilor încercați, ispitiți și totuși credincioși ai lui Dumnezeu. Rămășița disprețuită este îmbrăcată în veșminte de slavă, spre a nu mai fi niciodată întinată de stricăciunile lumii. Numele lor rămân scrise în cartea vieții Mielului, alături de credincioșii din toate veacurile. Ei au rezistat împotriva vicleniilor înșelătorului; ei n-au putut fi clintiți de la credincioșia lor de urletele balaurului. Acum, ei sunt pentru veșnicie la adăpost de planurile ispititorului. Păcatele lor sunt transferate asupra celui ce a generat păcatul. (Sfaturi pentru Biserică, pag.353)

       Copilul lui Dumnezeu nu se va odihni mulțumit până când nu va fi îmbrăcat cu haina neprihănirii  Domnului Hristos și va fi susținut de puterea Sa dătătoare de viață. Când el vede o slăbiciune în caracterul său, nu este destul să o mărturisească iar și iar; ci trebuie să lucreze cu hotărâre și energie pentru a birui defectele, clădind  trăsături de caracter opuse. El nu va evita această lucrare pentru că este dificilă. O energie neobosită este cerută  creștinului. Dar el nu este obligat să acționeze în propria putere; puterea divină așteaptă să fie cerută. Oricine se luptă cu sinceritate să obțină biruința asupra eului, își va însuși făgăduința: ”Harul Meu îți este de ajuns” 2 Corinteni 12:9 (Gospel Workers 1892, pag. 420)

        Fiecare va avea o luptă strânsă pentru ca să biruiască păcatul din propria sa inimă. Aceasta este uneori o lucrare foarte dureroasă şi descurajatoare, deoarece, când vedem diformităţile din caracterul nostru, stăruim să privim la ele când, de fapt, ar trebui să privim la Isus şi să ne îmbrăcăm cu veşmântul neprihănirii Sale. Oricine intră pe porţile de mărgăritar ale cetăţii lui Dumnezeu va intra acolo ca un biruitor, şi cea mai mare biruinţă a sa a fost biruinţa asupra eului. (Mărturii, vol.9, pag.182)

        Nici un păcat nu poate fi tolerat în aceia care vor umbla cu Domnul Hristos în veșminte albe. Hainele mânjite trebuie să fie îndepărtate şi haina neprihănirii Domnului Hristos trebuie să fie pusă asupra noastră. Prin pocăinţă şi credinţă, noi suntem făcuţi în stare să dăm ascultare tuturor poruncilor lui Dumnezeu şi astfel să fim găsiţi fără pată în faţa Lui. Aceia care vor obţine aprobarea lui Dumnezeu îşi chinuiesc acum sufletele, mărturisindu-şi păcatele şi cerând cu stăruinţă iertare prin Domnul Isus, Apărătorul lor. Atenţia este fixată asupra Lui, speranţele lor, credinţa lor sunt concentrate asupra Lui şi atunci când se dă porunca: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el şi îmbrăcaţi-l cu haine de sărbătoare şi puneţi-i o mitră curată pe cap”, ei sunt pregătiţi să-I dea toată slava mântuirii lor.  (Mărturii, vol.5, pag.472)

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *