Introducere

0

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2017! În Zece ani de când biserica a început să se roage in cadrul programului « Zece Zile de Rugăciune »,  la începutul fiecărui an, L-am văzut pe Dumnezeu făcând multe minuni. Duhul Sfânt a lucrat redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și a vindecat relații. Cu adevărat, rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!

Credem că viața ta și a acelora pentru care te rogi va fi schimbată, atunci când te alături membrilor bisericii în rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt, pe care Tatăl a promis că Îl va da acelora care Îl cer. Iată câteva răspunsuri la rugăciunile celor care au participat la cele « Zece Zile de Rugăciune »  anul trecut :

”Ca biserică, am început să ne rugăm pentru ploaie deoarece era mare  secetă în țara noastră.  Totul în jur era fierbinte și oamenii erau panicați, dar mulțumim lui Dumnezeu că după trei zile El a răspuns rugăciunilor noastre. Acum plouă în fiecare zi și pentru aceasta aș dori să-I mulțumesc Domnului că ne-a ascultat rugăciunea.” Lee Moyo

”Laud pe Dumnezeu pentru felul în care a lucrat în biserica noastră Nijro SDA din Arusha, Tanzania. O femeie musulmană a participat în Sabat la « Cele Zece zile de Rugăciune », și s-a întors luni și a mărturisit că  depindea de leacurile magicienilor și vrăjitorilor ca să obțină o slujbă, dar acum după ce a participat la predica din Sabat, s-a hotărât să renunțe la toate acestea și să depindă doar de Isus. La două zile după ce a renunțat la leacurile vrăjitorilor, a fost solicitată să ocupe un post de manager de logistică într-o societate foarte mare de transport în orașul Dar es Salaam și acum se pregătește să se boteze în Sabatul următor.” Alexis Nzitonda, Tanzania

”Am început cele «Zece Zile de Rugăciune »  pe data de Zece ale acestei luni (ianuarie) și am experimentat pacea pe care a dat-o Isus in inimile noastre în ciuda provocărilor cu care ne confruntam. Unul din membrii grupului nostru a văzut binecuvântarea Domnului în viața sa prin faptul că i s-a oferit un nou loc de muncă în capitală. Dumnezeu a binecuvântat o alta soră care își crește singură cei doi copilași și care după ce a vorbit cu soția unui profesor aceasta i-a cumpărat alimente. Dumnezeu a răspuns și rugăciunilor unei bunici pentru nepoțica ei  bolnavă, într-un spital. Pe data de 14 ianuarie acest copil a fost vindecat. Noi continuăm întâlnirile de rugăciune în fiecare dimineață la ora 4:00, în micuța noastră biserică din satul Tanoliu, în partea de nord a insulei Efate din Vanuatu. Suntem cu toții binecuvântați cu atingerea Duhului Sfânt prin participarea la cele « Zece Zile de Rugaciune » Sharon Timothy, Vanuatu

”M-am rugat pentru fiul meu în timpul celor « Zece Zile de Rugăciune » și a fost binecuvântat cu un nou loc de muncă care îi place foarte mult. » Marianne McFeeters

”M-am rugat pentru ajutor deoarece pierdeam foarte mult timp cu televizorul, radio-ul, internetul, dar mai ales televizorul, și în timpul  primei zile de rugăciune am fost îndrumat să «postesc», să mă abțin de la orice transmisie televizată în tot timpul celor « Zece Zile de Rugăciune » și mi-au fost arătate căi de a-mi umple mintea cu hrană spirituală în locul unei mass-media corupte. Cele « Zece Zile de Rugăciune » au fost o așa mare binecuvântare încât intenționăm să organizăm întâlniri mai lungi de rugăciune in mod regulat.”  John Weston

Tema rugăciunii noastre : Un sanctuar viu

În timpul celor « Zece Zile de Rugăciune » 2017, vom face o călătorie în Sanctuar și vom încerca să vedem ce lecții învățăm pentru viața noastră. Subiectul Sanctuarului trebuie studiat cu atenție deoarece este unul dintre stâlpii credinței și speranței noastre. El ne arată lucrarea pe care Hristos o face pentru noi. Ne dezvăluie caracterul Său. Ne spune de asemenea ce așteaptă Hristos de la noi și cum ar trebui să trăim pe acest pământ. Ne reamintește că ar trebui să trăim cu  viziunea veșniciei și că nu putem face nimic prin propria noastră putere. Doar de dragul lui Isus Hristos și a jertfei Sale pentru noi, de aceea păcatele noastre pot fi iertate și ne poate fi dăruită îndreptățirea Sa.

”Subiectul sanctuarului… ar trebui bine înțeles de către poporul lui Dumnezeu” (Credința prin care trăiesc, p. 203). Toți avem nevoie să păstrăm în mintea noastră subiectul sanctuarului. Dumnezeu interzice ca vorbăria ieșită de pe buzele omenești să diminueze credința poporului Său cu privire la adevărul că există un Sanctuar în Ceruri și că un model al acestui sanctuar a fost construit  odată pe pământ. Dumnezeu dorește ca poporul Său să se familiarizeze cu acest model, păstrând mai mult decât oricând în mintea lor Sanctuarul Ceresc, unde Dumnezeu este totul în tot. Trebuie să păstrăm mintea noastră întărită prin rugăciune și studiu al Cuvântului lui Dumnezeu pentru ca să putem înțelege aceste adevăruri” (E.G.White-Scrisoare 233, 1904, sublinierea autorului).

Îndrumări pentru momentele de rugăciune

  • Menține rugăciunile scurte – o propoziție sau două pe un subiect. Apoi lasă-i și pe alții. Te poți ruga de câte ori dorești, la fel ca într-o conversație.
  • Nu-ți fie frică de momentele de tăcere, deoarece este un timp dat tuturor să-L asculte pe Duhul Sfânt.
  • Cântând împreună în timp ce Duhul vă conduce este o binecuvântare deosebită. Nu este neapărată nevoie de pian; se poate cânta foarte bine acapella.
  • Decât să pierdeți timp valoros vorbind despre cererile tale de rugăciune, mai bine cere direct în rugă. Apoi și alții se pot ruga pentru cererile tale de rugăciune și Îi pot cere lui Dumnezeu împlinirea făgăduințelor pentru nevoia ta.

Cererea împlinirii făgăduințelor

Când ne rugăm este așa de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, dificultăților și provocărilor, să ne plângem și să ne văităm de situația noastră. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea are menirea să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în timpul rugăciunii. Ele vă vor ajuta să nu vă mai uitați la voi și la slăbiciunile voastre, ci la Isus.

„Fiecare promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile voastre prezentați Cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cereți împlinirea promisiunilor Lui.” (E.G.W.- În locurile cerești, p.71). Cum poți cere împlinirea acestor făgăduințe? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea din Ioan 14:27 și spune: «Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.» Mulțumește lui Dumnezeu pentru că îți dă pace, chiar dacă nu o simți pe moment, chiar atunci și acolo.

Am pregătit un material intitulat ”Făgăduințe  pentru care să ne rugăm” cu diferite făgăduințe a căror împlinire poate fi cerută în rugăciune.  Păstrează făgăduințele aproape atunci când te rogi. Cere împlinirea făgăduințelor în rugăciunile tale personale și în cele publice.

Postul

Te încurajam să ții «Postul lui Daniel» în timpul acestor Zece zile. Să începi un nou an cu rugăciune și post este un mod minunat de a ne consacra viețile lui Dumnezeu pentru anul care ne stă în față. Ellen White ne spune : ”Acum şi de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă.” (Dieta și hrană, p. 188)

Știm despre Daniel că a mâncat fructe și legume timp de zece zile. Te încurajăm ca asemenea lui, să adopți o dieta foarte simplă în perioada celor Zece Zile. O dieta simplă, în care să excludem folosirea zahărului, a hranei procesate și rafinate, a băuturilor carbo-gazoase, poate fi benefică în mai multe feluri. În primul rând, a mânca simplu înseamnă mai puțin timp folosit în prepararea hranei și mai mult timp petrecut cu Dumnezeu. În al doilea rând, cu cât dieta noastră este mai simplă, cu atât îi este mai ușor stomacului să o digere. Prin urmare și mintea noastră va fi mai limpede. Dar a posti nu înseamnă numai a te abține de la mâncare. Te încurajăm să postești de la emisiunile televizorului, de la filme, jocuri pe computer, chiar și Facebook si You Tube. Uneori, lucruri care nu sunt rele prin ele însele, cum ar fi Facebook și You Tube, dar ne pot lua atât de mult din timpul nostru. Renunță la tot ce se poate renunța, pentru ca în felul acesta să petreci mai mult timp cu Dumnezeu . 

Duhul Sfânt

Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum  și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. ”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci şi prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.’ Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură şi stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‚nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.’ Efeseni 3, 20” (Parabole, p. 147).

Credința

Spiritul Profetic ne spune că ”rugăciunea și credința pot face ceea ce nici o putere din lume nu poate împlini » (Divina vindecare, p. 509) «Luaţi-vă timp să vă rugaţi şi, în timp ce vă rugaţi, să credeţi că Dumnezeu vă ascultă. Amestecaţi credinţa cu rugăciunile voastre. S-ar putea să nu simţiţi întotdeauna răspunsul imediat; însă, în acel timp credinţa este pusă la încercare. Voi sunteţi încercaţi pentru a vedea dacă vă veţi încrede în Dumnezeu, dacă aveţi o credinţă vie, de durată. „Credincios este Cel ce v-a chemat şi El va face lucrul acesta.” (1 Tesaloniceni 5, 24.) Umblaţi pe calea cea strâmtă a credinţei. Încredeţi-vă cu toţii în făgăduinţele Domnului. Încredeţi-vă în Dumnezeu în vreme de negură. Acesta este timpul când trebuie dovedită credinţa» (Mărturii pentru comunitate, vol 1, p.167).

Ni se spune de asemenea că ”Putem cere… orice dar pe care l-a făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru primirea acelui lucru”(Educație, p. 258). Să ne facem deci obiceiul de a mulțumi Domnului dinainte prin credință, pentru felul în care va răspunde rugăciunilor noastre.

Mijlocire pentru șapte persoane

Te încurajăm ca în timpul celor « Zece Zile de Rugăciune » să te rogi  în mod special pentru șapte persoane pe care ai dori să le vezi mai aproape de Dumnezeu. Poate fi vorba de rude, prieteni, colegi de muncă, vecini sau simple cunoștințe. Ia-ți timp să ceri lui Dumnezeu să-ți arate pentru cine anume ar vrea să te rogi în mod special. Roagă-L să-ți pună în suflet o povară pentru aceste suflete.  Cere-I să-ți arate ce poți face concret pentru fiecare dintre aceste persoane, după cele « Zece Zile de Rugăciune », pentru a ajuta la dezvăluirea caracterului plin de iubire al lui Dumnezeu.

Fă ceva pentru alții – Totala implicare a membrilor 

Ori de cate ori petrecem timp de calitate în rugăciune, suntem conduși să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor în mod practic. Te încurajăm să te alături Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din lumea întreagă în a te implica în mod practic și a împărtăși  altora dragostea lui Isus Hristos față de oameni. Cum ar fi, ce s-ar întâmpla, dacă fiecare persoană care cunoaște pe Mântuitorul, ar face ceva practic pentru a-L arăta pe Hristos celorlalți ? Cum ar fi dacă am pune deoparte egoismul nostru și am ieși din zona noastră de confort pentru a-i ajuta pe alții să experimenteze dragostea minunatului nostru Tată Ceresc? Conferința Generală a lansat o inițiativă intitulată «Totala Implicare a Membrilor» și te încurajăm  să devii o parte a acestei inițiative. Am pregătit o listă cu sugestii de activități pe care tu și grupul tău de rugăciune le puteți face după încheierea celor « Zece Zile de Rugăciune ». Pregătind organizarea acestor activități, amintește-ți că acestea nu trebuie să te distragă de la rugăciune!

Haideți să spunem lumii despre vestea minunată a mântuirii! Haideți să ne facem partea, astfel încât Hristos să revină curând și să ne ia pe toți Acasă!

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *