Ziua 1 – Intrați cu laude pe porțile Lui

0

Întrați cu laude pe porțile Lui, întrați cu cântări în curțile Lui! Lăudați-L și binecuvântați-I Numele!” Psalm 100:4

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începeți timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru Ceea ce este El, pentru dragostea, înțelepciunea, sfințenia Lui, etc
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru că “înaintea Fetei Sale sunt bucurii nespuse” (Psalm 16:11).
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru sanctuar și pentru lecțiile pe care le putem învăța de acolo.

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cereți lui Dumnezeu să vă arate dacă există vreun păcat pe care să-l mărturisiți în taină. Cereți biruința Lui Isus asupra acestor păcate.
 • Cereți lui Dumnezeu să vă ierte pentru că nu ați avut întotdeauna o inimă mulțumitoare.
 • Mulțumiți lui Dumnezeu că vă iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea un spirit mulțumitor.
 • Rugați-vă să învățați să vă bucurați în încercări cu ajutorul Duhului Sfânt care locuiește zilnic în inima voastră.
 • Rugați-vă ca să aveți cuvinte de laudă și mulțumire care vor îndrepta oamenii spre Isus.
 • Cereți lui Dumnezeu să vă ajuta să-L reflectați pe El în tot ceea ce spuneți.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți mesajul sanctuarului și semnificația lui în viața voastră
 • Rugați-vă să-L înălțați pe Hristos și pe El crucificat și, venind a doua oară pe norii cerului – pentru ca El este Domnul și Mântuitorul nostru, care ne-a încredințat ultima Sa solie către omenire, să proclamăm lumii un mesaj de iubire și de răscumpărare.
 • Rugați-vă pentru ca toți membrii bisericii să simtă o povară pentru suflete în timp ce calcă pe urmele lui Hristos și vin în contact cu toți aceia care au nevoie de o legătură personală cu Dumnezeu.
 • Rugați-vă pentru o redeșteptare spirituală a tinerilor adventiști care merg la liceele și universitățile de stat în lumea întreagă. Rugați-vă ca ei să devină ambasadori plini de viață și misionari pentru Hristos.
 • Rugați-vă pentru Misiunea Adventistă ce coordonează proiecte de plantare de noi biserici în lumea întreagă și caută fondurile necesare pentru a susține misionari în zone albe.
 • Rugați-vă pentru oamenii care locuiesc în marile orașe ale lumii și care sunt înconjurați de atât de multe lucruri care le distrag atenția de la Isus. Rugați-vă ca ei să fie capabili să audă șoapta Duhului Sfânt în mijlocul anturajului lor.
 • Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită misionari medicali care să înființeze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cadrul celor 11 țări ale Diviziunii Africii Centrale și de Est.
 • Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să ridice tineri care să înființeze biserici pentru cele 750 de grupuri etnice din cele 13 țări ale Diviziunii Euro-Asia.
 • Rugați-vă pentru departamentul Capelanilor Adventiști, ca să mobilizeze cât mai mulți pastori capelani și membri ai bisericii care să fie interesați în lucrarea cu cei din închisoare.
 • Rugați-vă ca cele 7 (sau mai multe) persoane de pe lista voastră să simtă nevoia de Dumnezeu și să-și deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Cereți lui Dumnezeu să vă dea ocazii să vă arătați recunoștința față de El în fața acestor șapte persoane. Rugați-L de asemenea să vă arate cum să faceți lucrul acesta.
 • Rugați-vă pentru orice nevoie personală pe care o aveți.

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru bucuria pe care o puteți experimenta în prezenta Sa.
 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi martorii Săi prin cuvinte de laudă și recunoștință.
 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru lucrurile minunate pe care El le va face în aceste Zece Zile de rugăciune.

Imnuri Sugerate

 Binecuvântă pe Domnul”-14; ”Spre  Cel din slăvi” – 34; ”Te-adorăm cu bucurie -38; ”Laudă astăzi pe Domnul” – 319.

 Intrați cu laude pe porțile Lui

Întrați cu laude pe porțile Lui, întrați cu cântări în curțile Lui! Lăudați-L și binecuvântați-I Numele!” Psalm 100:4

Faceți-vă lucrul plăcut prin cântări de laudă. Dacă vreți să aveți un raport curat în cărțile cerului, niciodată să nu fiți nervoși sau să bombăniți. Rugăciunea voastră zilnică să fie: „Doamne, învață-mă să fac tot ce pot mai bine. Învață-mă să fac o lucrare mai bună. Dă-mi energie şi bună dispoziție.”…. Aduceți-L pe Hristos în tot ce faceți. Atunci viețile vă vor fi umplute cu bucurie şi recunoștință…. Să facem tot ce putem mai bine, înaintând cu voioșie în serviciul Domnului, cu inimile pline de bucuria Lui. (E.G.White – Îndrumarea Copilului, pag. 148)

Atunci când iți aduci darul de mulțumire, Dumnezeu este glorificat și iti va da mai mult. Atunci când dai pe față recunoștință El iti da și mai multă bucurie. Învățăm să aducem laudă Domnului de la care primim toate binecuvântările. N-ar trebui să ne începem chiar acum să întoarcem pagina și să uităm toate cârtirile, plângerile și învinuirile și să ne educăm limba să spună cuvinte manierate, pline de iubire, de simpatie și bunătate duioasă unii față de alții ca și copii ai lui Dumnezeu? (Reflectând pe Hristos, pag.285).

Ca urmași ai lui Hristos, ar trebui să facem în așa fel încât cuvintele noastre să fie un ajutor și o încurajare unii pentru alții în viața noastră de creștini. Mai mult decât oricând avem nevoie să împărtășim altora experiențele noastre cu Dumnezeu. Ar trebui să vorbim despre mila și bunătatea lui Dumnezeu, despre adâncimea inegalabilă a iubirii Mântuitorului. Cuvintele noastre ar trebui să fie cuvinte de laudă și de mulțumire. Daca mintea și inima sunt pline de dragostea lui Dumnezeu, aceasta se va de pe față în conversație. Nu va fi un lucru greu să împărtășim ce este în interiorul vieții noastre spirituale. Gânduri mari, aspirații nobile, percepții clare ale adevărului, scopuri neegoiste, dorința de sfințenie și evlavie, vor aduce roade în vorbele care descoperă caracterul comorii din suflet. Când Hristos este  astfel  dat pe față prin vorbirea noastră, aceasta va avea putere în câștigarea sufletelor pentru El. (To be like Jesus, p. 95)

Dacă Îl iubim pe Hristos cu adevărat, Îl vom glorifica prin cuvintele noastre. Deseori necredincioșii se simt mustrați atunci când asculta cuvintele curate de laudă și recunoștință  față de Dumnezeu. (The Review and Herald , 25 Ianuarie 1898)

A lăuda pe Dumnezeu cu toată sinceritatea inimii noastre, este o datorie tot aşa de mare ca şi rugăciunea. Noi trebuie să arătăm lumii, cum şi tuturor inteligenţelor cereşti, că preţuim iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc căzut şi că noi aşteptăm binecuvântări mai mari şi tot mai mari de la infinita Lui plinătate. Cu mult mai mult decât facem, noi trebuie să vorbim despre capitolele cele preţioase ale experienţei noastre. După o revărsare deosebită a Duhului Sfânt, bucuria noastră în Domnul şi eficienţa noastră în lucrarea Sa vor creşte foarte mult dacă vom povesti mereu bunătatea Sa, cum şi lucrările Sale cele minunate săvârşite pentru binele copiilor Săi. Aceste exerciţii spirituale îndepărtează puterea lui Satana. Ele fac să dispară spiritul de murmurare şi nemulţumire şi astfel, ispititorul pierde teren. Prin ele se cultivă acele trăsături de caracter care fac pe cei ce locuiesc pe acest pământ să fie pregătiţi pentru locaşurile cereşti. (Parabolele Domnului Hristos, p. 299, 300).

Domnul Isus este tăria și fericirea noastră,  sursa din care, oricând, omul își poate lua puterea. Pe măsură ce studiem despre El, vorbim despre El, devenim din ce în ce mai capabili să-L contemplăm – pe măsură ce ne lăsăm cuprinși de harul Său și primim binecuvântările pe care ni le oferă, vom avea cu ce să-i ajutăm pe alții. Plini de recunoștință, transmitem altora binecuvântările pe care le-am primit în dar. Astfel primind și dând la rândul nostru, noi creștem în har; un curent bogat de laudă și mulțumire va curge neîntrerupt de pe buzele noastre; spiritul plăcut al lui Isus aprinde mulțumiri în inimile noastre și sufletele noastre sunt înălțate cu un sentiment de siguranță. Infailibila, inepuizabila neprihănire a lui Hristos devine neprihănirea noastră prin credință.

Fie ca binecuvântările proaspete ale fiecărei noi zile să trezească laude în inimile noastre pentru aceste dovezi ale grijii Sale iubitoare.Când deschizi ochii dimineața, mulțumește lui Dumnezeu ca te-a ocrotit de-a lungul nopții. Mulțumește-I pentru pacea Sa din inima ta. Dimineața, la prânz și seara, fie ca recunoștința ta să se înalte înspre ceruri ca un parfum plăcut mirositor… (My life today, p.171)

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită! (Psalmii 150:1-2)

Voi puteţi să fiţi exact ce le-a spus Domnul Hristos ucenicilor Săi că trebuie să fie — „lumina lumii” (Matei 5, 14). Trebuie să răspândiți asupra altora acea lumină, speranță şi credință. Să nu mergeți murmurând pe calea slujirii lui Dumnezeu, ca şi când El ar fi un conducător aspru, care pune asupra voastră poveri pe care nu le puteţi purta. Nu aceasta este situaţia. El vrea să fiţi plini de bucurie, plini de binecuvântarea lui Dumnezeu, să cunoaşteţi lungimea, lărgimea, înălţimea şi adâncimea iubirii lui Dumnezeu, care întrece orice cunoştinţă. Când este menţionat Numele Său, El vrea ca acest Nume să atingă nota dominantă şi să răsune în inima voastră. Atunci, veţi putea să-I aduceţi Aceluia care stă pe scaunul de domnie şi Mielului mulţumirea, slava, onoarea şi lauda. (Credința și faptele, pag.78).

Traducere: Raluca Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *