Ghidul liderului

0

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2017 ! Dumnezeu  a lucrat multe minuni  prin programul celor Zece Zile de Rugăciune de când a început sub denumirea de Operațiunea Ploaia Globală  în 2006. Duhul Sfânt a lucrat redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și a vindecat relații. Cu adevărat, rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!

Aceste linii directoare au menirea să te ajute pe  tine ca lider. Prima secțiune  se referă la temele legate de cele Zece Zile de Rugăciune 2017, iar partea a doua include indicii care să te ajute pe tine și  grupa ta de rugăciune. Amintește-ți că acestea sunt doar idei și resurse. Poți schimba lucrurile după cum te conduce Duhul.

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune, 11-21 ianuarie  2017, grupa ta ar trebui să se întâlnească zilnic  în persoană sau prin telefon pentru  o oră de rugăciune unită. Dacă biserica ta nu poate ține cele Zece Zile de rugăciune între 11 și 21 ianuarie, te încurajez să alegeți alt timp care este mai potrivit. Ziua a unsprezecea, 21 ianuarie, cade în Sabat. Este o zi în care sărbătorim tot ceea ce a făcut Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea unită. Sperăm ca aceste idei și sugestii să te ajute să faci din cele Zece Zile de Rugăciune 2017 o experiență puternică pentru grupa mică sau familia bisericii.

Pe măsură ce te angajezi în această călătorie, ia-ți timp să citești mărturiile celor care au participat la cele Zece Zile de rugăciune 2016:

”Ca biserică, am început să ne rugăm pentru ploaie deoarece era mare  secetă în țara noastră.  Totul în jur era fierbinte și oamenii erau panicați, dar mulțumim lui Dumnezeu că după trei zile El a răspuns rugăciunilor noastre. Acum plouă în fiecare zi și pentru aceasta aș dori să-I mulțumesc Domnului că ne-a ascultat rugăciunea.” Lee Moyo

”Laud pe Dumnezeu pentru felul în care a lucrat în biserica noastră Nijro SDA din Arusha, Tanzania. O femeie musulmană a participat în Sabat la « Cele 10 zile de Rugăciune », și s-a întors luni și a mărturisit că  depindea de leacurile magicienilor și vrăjitorilor ca să obțină o slujbă, dar acum după ce a participat la predica din Sabat, s-a hotărât să renunțe la toate acestea și să depindă doar de Isus. La două zile după ce a renunțat la leacurile vrăjitorilor, a fost solicitată să ocupe un post de manager de logistică într-o societate foarte mare de transport în orașul Dar es Salaam și acum se pregătește să se boteze în Sabatul următor.” Alexis Nzitonda, Tanzania

”Am început cele «10 Zile de Rugăciune »  pe data de 10 ale acestei luni (ianuarie) și am experimentat pacea pe care a dat-o Isus in inimile noastre în ciuda provocărilor cu care ne confruntam. Unul din membrii grupului nostru a văzut binecuvântarea Domnului în viața sa prin faptul că i s-a oferit un nou loc de muncă în capitală. Dumnezeu a binecuvântat o alta soră care își crește singură cei doi copilași și care după ce a vorbit cu soția unui profesor aceasta i-a cumpărat alimente. Dumnezeu a răspuns și rugăciunilor unei bunici pentru nepoțica ei  bolnavă, într-un spital. Pe data de 14 ianuarie acest copil a fost vindecat. Noi continuăm întâlnirile de rugăciune în fiecare dimineață la ora 4:00, în micuța noastră biserică din satul Tanoliu, în partea de nord a insulei Efate din Vanuatu. Suntem cu toții binecuvântați cu atingerea Duhului Sfânt prin participarea la cele « 10 Zile de Rugaciune » Sharon Timothy, Vanuatu

”M-am rugat pentru fiul meu în timpul celor « 10 Zile de Rugăciune » și a fost binecuvântat cu un nou loc de muncă care îi place foarte mult. » Marianne McFeeters

”M-am rugat pentru ajutor deoarece pierdeam foarte mult timp cu televizorul, radio-ul, internetul, dar mai ales televizorul, și în timpul  primei zile de rugăciune am fost îndrumat să «postesc», să mă abțin de la orice transmisie televizată în tot timpul celor « Zece Zile de Rugăciune » și mi-au fost arătate căi de a-mi umple mintea cu hrană spirituală în locul unei mass-media corupte. Cele « Zece Zile de Rugăciune » au fost o așa mare binecuvântare încât intenționăm să organizăm întâlniri mai lungi de rugăciune in mod regulat.”  John Weston

Date generale despre cele Zece Zile de Rugăciune

 

De ce o călătorie în rugăciune prin Sanctuar?

Subiectul Sanctuarului trebuie studiat cu atenție deoarece este unul dintre stâlpii credinței și speranței noastre. El ne arată lucrarea pe care Hristos o face pentru noi. Ne dezvăluie caracterul Său. Ne spune de asemenea ce așteaptă Hristos de la noi și cum ar trebui să trăim pe acest pământ. Ne reamintește că ar trebui să trăim cu  viziunea veșniciei și că nu putem face nimic prin propria noastră putere. Doar de dragul lui Isus Hristos și a jertfei Sale pentru noi, de aceea păcatele noastre pot fi iertate și ne poate fi dăruită îndreptățirea Sa.

Teme zilnice

Pentru fiecare din cele zece zile a fost pregătită o temă. Prima pagină prezintă un plan propus pentru timpul de rugăciune și include idei pentru  rugăciuni specifice și cântări de cântat împreună. A doua pagină conține pasaje din Biblie și din scrierile sorei White  care adaugă o perspectivă  temei din acea seară. Vă recomandăm  să aveți câte un exemplar pentru fiecare participant, ca fiecare să poată urmări în timpul întâlnirilor de rugăciune. Se pot copia pe ambele fețe.

Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor în rugăciune  folosind versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme.  Cu cât  sunteți mai concentrați asupra temei, cu atât va fi mai semnificativ timpul de rugăciune.  Cu toate acestea, nu vă simțiți constrânși să rămâneți doar la ce este pe foaie; pur și simplu lăsați-o să vă ghideze. Nu trebuie să vă rugați prin fiecare punct în ordine – sunt doar puncte sugerate pentru a fi incluse.

Contextul Sanctuarului

Asigurați-vă că grupul dumneavoastră este familiarizat cu sanctuarul din pustie, construit de Moise conform instrucțiunilor lui Dumnezeu. Citiți împreună Exodul 40 sau încurajați membrii grupului să citească acasă. Dacă este posibil, aduceți o imagine sau o diagramă (schema) a sanctuarului la fiecare întâlnire, astfel încât grupul să vizualizeze alcătuirea sa.

S-ar putea să aveți membri în grup care să nu fi studiat până acum relația dintre sanctuarul pământesc, sanctuarul ceresc și planul de mântuire. În acest caz, ar fi bine să vă întâlniți împreună înainte de a începe cele « Zece Zile de Rugăciune » pentru a le prezenta cu subiectul printr-un simplu studiu biblic.

Pasaje din scrierile Ellen White despre diferite părți ale Sanctuarului

Am inclus câteva versete Biblice  și pasaje din scrierile Ellen G. White  în materialul din fiecare seară. Aceste pasaje ne vorbesc despre diferitele părți ale Sanctuarului și de ce acestea sunt relevante pentru noi. Vă sugerăm să le citiți împreună cu grupa. Acest lucru se poate face la începutul timpului de rugăciune, pentru a pregăti tema din ziua respectivă, sau undeva pe la jumătatea timpului de rugăciune.

Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune

Cât timp petrecem la fiecare secțiune de rugăciune va varia probabil de fiecare dată când vă veți ruga împreună. Următoarele durate sunt sugerate pentru că de obicei funcționează bine:

  • Bun venit/ Introducere: 2-5 minute
  • Citirea Scripturii și a pasajelor s. White: 3 minute
  • Lăudând pe Dumnezeu în rugăciune: 10 minute
  • Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului în rugăciune: 3-5 minute
  • Rugăciuni de mijlocire și cereri: 35 minute
  • Rugăciuni de mulțumire: 10 minute

Mijlocire pentru șapte persoane

Încurajați pe fiecare să ceară lui Dumnezeu să le arate șapte persoane pentru care să se roage în timpul celor zece zile. Pot fi  membri ai familiei, prieteni, colegi, membri ai bisericii, etc. Încurajați-i să se roage ca Duhul Sfânt să conducă aceste șapte persoane la Domnul Isus. Membrii grupei ar trebui de asemenea să ceară lui Dumnezeu să le arate cum să se roage pentru nevoile specifice și cum  să ajungă la cele șapte persoane în timpul celor zece zile.

Serviciile divine din Sabat în timpul Celor Zece Zile de Rugăciune 2017

Puneți un accent special pe rugăciune și împărtășiți mărturii despre rugăciuni ascultate în timpul serviciilor divine în ambele Sabate. Fiți creativi – există multe moduri de a împărtăși familiei bisericii ceea ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor zilnice de rugăciune.

Sărbătoarea din ultimul Sabat

Ultimul Sabat, în mod deosebit, ar trebui să fie un timp de mare bucurie pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu de-a lungul celor zece  zile. Includeți timp amplu pentru împărtășirea rugăciunilor ascultate, învățătură/predică biblică  despre rugăciune și timp pentru cântare. Conduceți adunarea într-un timp de rugăciune așa încât cei care nu au participat la întrunirile zilnice să poată  experimenta bucuria  de a se ruga împreună cu alții. Vezi materialele pentru Ziua a 11 a pentru mai multe idei.

Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune 2017 -Implicarea totală a membrilor

Rugați-vă mult cu privire la modul în care Dumnezeu vrea ca biserica/grupa voastră  să continue ceea ce El a început în timpul celor Zece Zile de Rugăciune 2017. Poate că veți  continua cu o întâlnire de rugăciune săptămânală. Sau poate Dumnezeu vrea ca să începi o nouă lucrare în biserică sau o acțiune în folosul celor din orașul tău. Fii deschis și mergi acolo unde conduce Dumnezeu. Cu siguranță vei fi uimit atunci când umbli cu El.

Vă încurajăm în mod special să faceți ceva practic pentru alții. Nu ar trebui doar să ne rugăm pentru oameni ci să facem ceva pentru ei în mod concret. Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a lansat o inițiativă minunată denumita « Implicarea Totală a Membrilor » și  invităm fiecare membru și biserica să se alăture acestei inițiative. Oamenii sunt flămânzi după ceva mai bun, după ceva ce noi avem și ei nu. Haideți să nu păstrăm darurile lui Dumnezeu numai pentru noi, ci să le împărțim. Haideți să ne folosim talentele pentru a spune altora despre iubitul nostru Mântuitor!

Am inclus un material cu sugestii de activități. Rugați-vă și apoi alegeți una sau mai multe activități care sunt potrivite pentru grupa voastră, apoi alegeți o zi și fiți ”mâinile și picioarele” Domnului Isus! Dacă doar ne rugăm și nu Îl împărtășim pe Isus altora, mai devreme sau mai târziu vom înceta să ne mai rugăm. Deci, cereți lui Dumnezeu să vă arate cum să fiți martori pentru cei care au nevoie de El.

Mărturii

Împărtășiți-ne vă rugăm cum a lucrat Dumnezeu în cele Zece Zile de Rugăciune 2017!  Istorisirile voastre vor fi o încurajare pentru mulți alții. Le puteți trimite la zecezile.rugaciune@gmail.com

Factori ai unei rugăciuni unite

Împreună într-un cuget

Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alți câțiva se roagă pentru același lucru într-un cuget- aceasta  aduce putere! Să nu credeți că dacă cineva s-a rugat pentru un lucru, nimeni altcineva nu mai trebuie s-o facă. ”Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Cât este de încurajator ca alții să se roage pentru problemele tale!

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu

Am pregătit un material cu făgăduințe a căror împlinire poate fi cerută în rugăciune. Încurajează grupa să ceară împlinirea lor când se roagă. Este atât de ușor să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Dar atunci când cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, credința noastră crește și ne amintim că împreună cu Dumnezeu nimic nu  este imposibil. Făgăduințele ne ajută să ne luăm ochii de pe slăbiciunile și dificultățile noastre și să privim la Isus. Pentru fiecare luptă și pentru fiecare slăbiciune putem găsi în Scriptură făgăduințe a căror împlinire să o cerem. Încurajați oamenii să caute mai multe făgăduințe și să le scrie pentru a cere împlinirea lor în viitor.

“ Să-i spunem Domnului nevoile noastre cu o simplitate venită din adâncul inimii şi să cerem împlinirea făgăduințelor Sale cu o asemenea credință, încât adunarea să ştie că am învățat să luptăm cu Dumnezeu în rugăciune şi să biruim. Cei din adunare vor fi încurajați să creadă că Domnul este prezent şi îşi vor deschide inima pentru a primi binecuvântările Sale îmbelşugate. Încrederea în sinceritatea voastră va creşte şi vor fi dispuşi să asculte şi să primească învățătura prezentată de vorbitor. ” (Evanghelizare, p. 146).

Postul  

Invită pe cei care participă la cele Zece Zile de Rugăciune să ia în considerare un tip anume de post: fie de la televizor, muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. Folosiți timpul câștigat astfel pentru rugăciune și studiul Bibliei, cerând lui Dumnezeu să vă ajute pe tine și pe cei din adunare să aveți o legătură mai strânsă cu Hristos. Adoptând o dietă simplă, membrii grupei vor permite minții lor să fie mai receptivă la vocea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt

Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi.

”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine negrăite’ (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau gândim noi’ (Efeseni 3, 20).” (Parabole, p.147, sublinierea autorului).

Apropierea fizică  

Când începeți întâlnirea de rugăciune, invitați pe fiecare să se apropie. Când oamenii se apropie să formeze un cerc strâns, acest lucru ajută la promovarea unui spirit de unitate, care este foarte important pentru rugăciunea unită. Dacă oamenii sunt împrăștiați prin sală este dificil să audă rugăciunile celorlalți.

Un jurnal de rugăciune

Păstrarea uni jurnal de rugăciune în timpul celor Zece Zile de Rugăciune poate fi pentru participanți un mod bun de a asimila tema zilnică de rugăciune, de a-și asuma angajamente concrete față de Dumnezeu și de a recunoaște binecuvântările primite. Scriind rugăciunile noastre și păstrând o evidență a răspunsurilor lui Dumnezeu este dovedit a fi o cale de încurajare.

Există câteva moduri prin care acest lucru poate fi inclus în cele Zece Zile de Rugăciune. Dacă doriți, puteți rezerva un timp în decursul întâlnirilor de rugăciune pentru ca oamenii să noteze în jurnalele lor răspunsurile lor la îndemnurile lui Dumnezeu. Sau, puteți ține un jurnal al grupei în care să notați cererile și răspunsurile – fie un caiet, fie un afiș, fie online. Pentru aceasta e nevoie doar să trageți o linie pe mijlocul paginii. Scrieți cererile în coloana din stânga și răspunsurile în dreapta. Este interesant și clădește credința să te uiți înapoi și să vezi cum a răspuns Dumnezeu la rugăciuni!

Reverență

Încurajează și dă exemplu de atitudine de reverență. Ne apropiem de sala tronului Regelui universului. Să nu tratăm timpul de rugăciune în mod neglijent prin poziție sau comportare. Cu toate acestea, nu este necesar ca toată lumea să îngenuncheze tot timpul. Vrei ca oamenii să se simtă confortabil pentru o oră, de aceea încurajează oamenii să îngenuncheze, să se așeze sau să stea în picioare așa cum îi conduce Dumnezeu și se simt confortabil.

Rugăciuni de o propoziție

Rugăciunile ar trebui să fie scurte și la obiect. Acest lucru dă altora ocazia de a se ruga și ei. Încercați să va limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Propozițiile scurte fac timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupa cum să se roage. Nu e nevoie să deschidem și să închidem fiecare rugăciune  scurtă cu fraze precum: ”Tatăl nostru” și ”Amin”. Este o conversație cu Dumnezeu în curs de desfășurare, fiecare aducându-și contribuția.

Liniște

Ca lider, nu domina timpul de rugăciune. Scopul este să se roage toți. Momentele de liniște sunt minunate, pentru că dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permite Duhului Sfânt să lucreze și dă fiecăruia timp să se roage.

Cântări

Cântări spontane în grupă, amestecate printre rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune. Cântările potrivite se găsesc la sfârșitul fiecărei teme. Nu simți nevoia de a le folosi pe toate – sunt doar simple sugestii. Cântarea este și o cale bună de trecere de la un tip de rugăciuni la altul.

Cereri  de rugăciune

Nu solicitați grupei cereri de rugăciune. În schimb, spuneți oamenilor  să se roage pentru problemele lor și încurajați pe ceilalți să se alăture, rugându-se pentru problemele celorlalți. Iată de ce: timpul! Vorbind despre cererile de rugăciune va lua mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține de vorbă despre problemele noastre în loc de a ne ruga pentru ele. Membrii grupei vor începe adesea să dea sfaturi și să sugereze soluții. Puterea vine de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât se declanșează mai multă putere.

Timpul tău zilnic

Este atât de important! Fii sigur că tu ca lider petreci zilnic timp la picioarele lui Isus, vorbind cu El și citind din Cuvântul Său. Dacă vei face din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, acest lucru va deveni o experiență atât de frumoasă pentru tine. ”Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor Sale.” (Tragedia veacurilor,  p. 209).

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *