Ziua 7: O viață care binecuvântează pe alții

0

“Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura!“ Ioan 7:38

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul tău de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. Este un Dumnezeu veșnic,  răbdător și iubitor. El este puterea noastră (Ps. 27:1) și El este locul nostru de odihnă (Is. 14:3)
 • Laudă pe Domnul pentru dorința Lui de a ne folosi spre binecuvântarea altora, in ciuda defectelor și greșelilor noastre
 • Laudă pe Domnul pentru că nu noi înșine, ci Hristos care trăiește în noi atinge și binecuvântă vieți

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate e nevoie să le mărturisești   deschis și pe care ai nevoie să le  mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere-i lui Dumnezeu iertare pentru perioadele când viața ta nu a fost o binecuvântare pentru ceilalți.
 • Cere-i lui Dumnezeu iertare pentru perioadele din viața ta când ai fost preocupat mai mult de succesul tău personal decât să-L slujești pe El
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru iertarea Sa conform 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea credință chiar și atunci când Satan caută să te descurajeze în lucrarea ta de slujire pentru alții.
 • Roagă pe Dumnezeu să îți pună pe inimă povara pentru sufletele oamenilor și dragoste pentru copiii Săi pierduți în această lume.
 • Roagă-te să ai un caracter atrăgător ca al lui Hristos  care să atragă oamenii la El
 • Roagă-te pentru ca fiecare membru al bisericii să simtă povara câștigării de suflete și să își dea seama că Dumnezeu cere fiecăruia sa calce pe urmele lui Isus și să împărtășească credința personală sub călăuzirea lui Dumnezeu.
 • Roagă-te pentru folosirea internetului, televiziunii, radioului, într-o formă potrivită pentru a împărtăși întreita solie îngerească în mod creativ și actual cu oamenii ocupați din ziua de azi
 • Roagă-te pentru creșterea participării la  eforturile evanghelistice a tuturor membrilor și instituțiilor Bisericii și pentru implicarea lor în susținerea permanentă a misiunii Bisericii.
 • Misiunea în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Inter-Americană și orașele pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: Mexico City, Caracas, Bogota, Nassau, Belize, Georgetown, Cali, Cayenne, Guatemala City, Quetzaltenango, Port-au-Prince, Tegucigalpa, Merida, Puerto Rico, Santiago de los  Caballeros, Maracaibo. Roagă-te ca membrii adventiști din aceste orașe să poată dezvolta strategii care să atingă inima multor oameni.
 • Roagă-te pentru înființarea a mii de «centre de influență» (biserici, centre de sănătate, creșe, librării, centre de tineret, restaurante vegetariene, clinici și multe altele) în special în marile orașe ale lumii și roagă-te ca aceste centre să facă o diferență uriașă în viețile oamenilor -căci ei experimentează adevărul lui Dumnezeu prin slujirea creștină
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale

Mulțumire  (aproximativ 10 minute )

 • Mulțumește lui Dumnezeu că vrea să ne folosească pe noi și nu îngerii Săi pentru a fi colaboratori cu El în a binecuvânta pe alții.
 • Mulțumește lui Dumnezeu ca Isus ne-a dat un exemplu, învățându-ne cum să fim o binecuvântare pentru alții
 • Mulțumește lui Dumnezeu că trimite Duhul Său cel Sfânt ca să lucreze în inimile oamenilor pentru care mijlocești în rugăciune

Imnuri sugerate

Domnul e bun -13; Aș vrea să duc în lume pacea Ta – 439; Eu vin zi de zi – 231; Ca să fii bun creștin- 299.

 

 O viață care binecuvântează pe alții

“Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura!“ Ioan 7:38

Oricine, în a cărui inimă locuiește Hristos, oricine va reflecta iubirea Sa față de lume, este un conlucrător cu Dumnezeu pentru binecuvântarea omenirii. În timp ce primește de la Mântuitorul harul spre a fi dat și altora, din întreaga sa ființă va curge un torent de viață spirituală. (Faptele Apostolilor, p.13)

Cei mai umili şi cei mai săraci dintre ucenicii Domnului Hristos pot fi o binecuvântare pentru alţii. Poate că ei nu-şi dau seama că fac ceva deosebit de bun, dar prin influenţa lor tăcută pot pune în mişcare valuri de binecuvântări tot mai adânci şi tot mai întinse, ale căror rezultate binecuvântate poate că nu le vor cunoaşte decât în ziua răsplătirii finale. Ei nu simt şi nici nu au cunoştinţă despre faptul că fac o lucrare însemnată. Ei nu sunt chemaţi să se împovăreze singuri cu îngrijorarea pentru reuşita lucrării. Ei nu trebuie să facă altceva decât să meargă înainte în linişte, îndeplinind cu credincioşie lucrarea pe care Dumnezeu le-o încredinţează, şi viaţa lor nu va fi trăită în zadar. Viaţa lor proprie va creşte atunci mai mult şi tot mai mult după chipul Domnului Hristos; ei sunt atunci lucrători împreună cu Dumnezeu în viaţa aceasta şi se pregătesc astfel pentru lucrarea cea mai înaltă şi pentru bucuria neumbrită de nimic a vieţii veşnice. (Calea către Hristos, p. 83)

Domnul ne cere să ne trezim și să fim conștienți de responsabilitățile noastre. Dumnezeu a încredințat fiecărui om o anumită lucrare. Fiecare poate să trăiască o viață folositoare. Să învățăm tot ce putem și să fim o binecuvântare pentru alții, împărtășindu-le cunoștința adevărului. Fie ca fiecare să acționeze potrivit cu darurile pe care le are. fiind binevoitor să ajute la ducerea poverilor. (Sfaturi pentru sănătate, p. 218)

Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului. 2 Timotei 2:15

Poți fi o mare binecuvântare pentru alții, dacă te predai fără rezerve în slujba Domnului. Vei primi putere de sus, dacă vei lua poziție de partea lui Dumnezeu. Prin Hristos, poți evita corupția existentă în lume prin poftă și poți fi un exemplu nobil a ceea ce El poate să facă pentru colaboratorii Săi. (Sfaturi pentru părinți, educatori si elevi, p.489)

Dumnezeu dorește ca bărbații și femeile să atingă un nivel de viețuire mai înalt. El le dăruiește binecuvântările vieții nu numai pentru a-i face capabili să adune averi, ci pentru a dezvolta însușirile lor mai înalte, prin îndeplinirea lucrării pe care le-a încredințat-o pentru lume — lucrarea de a căuta să cunoască și să împlinească nevoile semenilor lor. Eforturile omului nu trebuie îndreptate spre realizarea intereselor lui egoiste, ci spre binele tuturor celor care se află în preajmă, binecuvântându-i prin influența și prin faptele lui binevoitoare. Acesta este planul lui Dumnezeu, pe care l-a exemplificat pentru oameni în viața Domnului Hristos. (Minte, caracter, personalitate, vol.2, p.645)

Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Iacov 4:6

Când suntem plini de umilinţă şi pocăinţă, stăm în locul în care Dumnezeu poate şi vrea să ni Se arate. El are o mare plăcere când noi ne grăbim să menționăm îndurările şi binecuvântările Sale din trecut ca motiv pentru care dorim ca El să-şi reverse asupra noastră binecuvântări mai mari. Domnul va face mai mult decât să împlinească strict aşteptările celor care se încred pe deplin în El. Isus ştie exact de ce anume au nevoie copiii Săi, ştie câtă putere divină vom lua pentru binecuvântarea omenirii; iar El revarsă asupra noastră tot ce vom folosi spre binecuvântarea altora şi pentru înnobilarea propriilor noastre suflete. (Help in Daily Living, p.61))

Aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu vor dori atât de mult să își îmbunătățească talentele pe care El li le-a dăruit spre a fi o binecuvântare pentru alții. În curând, porțiile Cerului se vor deschide larg înaintea lor pentru a fi primiți acolo și de pe buzele Regelui Slavei binecuvântarea va ajunge la urechile lor ca cea mai minunată muzică:  «Veniţi, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. » (Matei 25:34). (In Heavenly Places, p. 367)

Întrebări pentru meditație personală

 1. Ce lucruri mici poți face spre a fi o binecuvântare pentru cei din jurul tău?
 2. De multe ori este mai ușor să fii o binecuvântare pentru oamenii care sunt departe decât pentru propria familie. Cum poți fi o binecuvântare pentru cei care cel mai aproape de tine?

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *