Ziua 6: Bucurie în ascultare

0

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmii 119:47

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. El este alinare și Restaurator.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru Isus, care ne-a arătat ce înseamnă să ai bucurie în ascultare
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că avem bucurie, pace și fericire în ascultare de Hristos.

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate ce păcate ai nevoie să  mărturisești   în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere iertare pentru timpul în care supărarea sau tristețea au afectat umblarea ta cu Hristos.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Ești gata să faci ceea ce îți cere Dumnezeu? Roagă-te ca El să-ți dea dorința de a-L asculta și bucuria să faci ceea ce iți cere.
 • Roagă-te ca tineretul bisericii să descopere bucuria ascultării.
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul local, precum și conducătorii de la conferință, uniune, diviziune și Conferința Generală) să facă cu bucurie tot ceea ce le cere Dumnezeu.
 • Roagă-te ca iubirea lui Dumnezeu să fie desăvârșită în biserica Sa.
 • Roagă-te pentru un accent sporit pe minunata doctrina a creației biblice – faptul că planeta noastră a fost creată în șase zile literale, consecutive, prin Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Roagă-te pentru o creștere extraordinară în suportul spiritual pentru tinerii adventiști de ziua a 7-a care fac cursuri la universități de neadventiste. Roagă-te ca aceștia să devină misionari activi care să slujească pe alții la colegii și universități din întreaga lume.
 • Roagă-te pentru o colaborare și o unitate puternică între organizația bisericii și toate celelalte instituții ale bisericii, în misiunea de evanghelizare a bisericii.
 • Fă apel la Dumnezeu ca să pregătească și să asigure pentru biserică lideri smeriți care să se lase învățați și care să exemplifice o conducere care să aibă în centru pe Hristos, în timp ce biserica Sa aduce la îndeplinire mandatul ceresc, de a proclama întreita solie îngerească având ca învățătură principală neprihănirea Domnului Hristos.
 • Misiunea în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Nord Americană: New York, Calgary, Indianapolis, St. Louis, Seattle, San Francisco, Oakland, Tampa, Oklahoma City. Roagă-te și pentru Diviziunea Asia de Nord și Pacific și orașele în care încearcă să ajungă: Tokyo, Daegu, Daejon, Wuxi, Ulaanbaatar, Taipei. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere în aceste orașe.
 • Roagă-te ca membrii bisericii și publicul să înțeleagă importanța reformei sanitare ca făcând parte din marea strigare pentru restaurarea oamenilor după chipul lui Dumnezeu, prin neprihănirea Domnului Hristos. Roagă-te ca toți să adopte un stil de viață sănătos și cumpătat, iar trupurile noastre să fie tratate ca temple ale Duhului Sfânt, permițându-ne să primim mai complet impresii importante de la Dumnezeu.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale

Mulțumire  (aproximativ 10 minute )

 • Mulțumește lui Dumnezeu că prin Hristos poți spune “Vreau sa fac voia Ta, Dumnezeule.” (Ps. 40:8).
 • Mulțumește lui Dumnezeu ca El are oameni în toate orașele, care privesc cu dor la cer!
 • Mulțumește lui Dumnezeu că El pregătește pentru viitor, conducători evlavioși, smeriți, gata să învețe.

Imnuri sugerate

Cred în Domnul Isus -219;  Ce fericire, am pe Isus – 387; când val de durere mă poartă spre cer – 316; Este soare azi în viața mea – 405.

Ziua 6Bucurie  în ascultare

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmii 119:47

Domnul a hotărât ca fiecare suflet care ascultă de  cuvântul Său, să aibă  bucuria, pacea, și continua Sa putere susținătoare. Astfel de bărbați și femei sunt mereu aduși aproape de El, nu numai atunci când îngenunchează în rugăciune înaintea Lui, ci și când se ocupă de îndatoririle vieții. El a pregătit pentru ei un loc trainic împreună cu El,  un loc unde viața este curățată de orice grosolănie și de orice lipsă de atracție. Prin această comuniune neîntreruptă cu El, ei sunt făcuți împreună lucrători cu El în lucrarea vieții lor  (În locurile cerești, p. 53)

Când Hristos locuiește în inimă, sufletul va fi atât de plin de dragostea Sa, cu bucuria de a avea comuniune cu El; că se va alipi de El,  și în contemplarea Lui, eul va fi uitat. Iubirea pentru Hristos va fi izvorul acțiunii Aceia care au ajuns să simtă iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu se vor întreba cât sau ce anume trebuie să dea pentru a împlini cerinţele lui Dumnezeu; ei nu vor avea în vedere un standard scăzut de vieţuire, ci vor tinde către o desăvârşită conformare faţă de voinţa Răscumpărătorului lor. Cu o dorinţă puternică, ei jertfesc totul şi dau pe faţă un interes pe măsura valorii ţintei pe care o urmăresc.

Dumnezeu dorește să avem un spirit supus și gata de a se lăsa învățat. Excelența rugăciunii este dată de faptul că ea izvorăște dintr-o inimă iubitoare și ascultătoare. (Viața mea azi, p.7)

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Ioan 14:15

Cine depune eforturi să păzească poruncile lui Dumnezeu numai dintr-un simțământ al datoriei, pentru că i se cere să facă acest lucru — nu va ajunge niciodată să aibă bucuria ascultării. El nici nu ascultă. Când cerințele lui Dumnezeu sunt considerate o povară, pentru că ele vin în conflict cu înclinațiile firii, atunci putem ști că viața aceasta nu este o viață de creștin. Adevărata ascultare este lucrarea unui principiu lăuntric. Ea izvorăște din iubirea pentru neprihănire, din iubire față de Legea lui Dumnezeu. Esența întregii neprihăniri constă în credincioșia față de Răscumpărătorul nostru. Aceasta ne va determina să facem ceea ce este drept, pentru că este drept — pentru că a face dreptate este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. (Parabolele Domnului Hristos, p.97, 98)

Menirea noastră pe acest pământ este de a fi ajutor și binecuvântare unul pentru celălalt, colaborând cu Hristos în efortul de a restaura chipul lui Dumnezeu în om. Pentru a face această lucrare, trebuie să învățăm de la Isus. “Luati jugul Meu asupra voastră,” spune El, “și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând si smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29). Nu este nici un “dacă” în această promisiune. Cei care au experiență în purtarea jugului lui Hristos, de cumpătare și ascultare, știu că acest lucru înseamnă odihnă și pace în El. În ascultare este bucurie și mângâiere. Îngeri sfinți zboară în jurul celor ascultători să-i tină pe cărările păcii. (Atlantic Union Gleaner, Sept. 9, 1903)

Nu este credință salvatoare în Hristos decât aceea descoperită prin ascultare. Fiecare ființă omenească are responsabilitatea solemnă de a asculta de Dumnezeu. Fericirea prezenta și cea eternă depind de ascultarea de bunăvoie de cerințele divine. Inclinațiile și voința omului trebuie să fie supuse în totalitate lui Dumnezeu. Când acest lucru este împlinit, omul va coopera cu Dumnezeu, arătând, prin învățătură și exemplu, că a ales să fie, întrutotul, sub controlul Făcătorului său. Dumnezeu se bucură când, ca și Moise, copiii Săi aleg mai degrabă să-I slujească Lui decât să se bucure de plăcerile acestei lumi. Dacă s-ar ridica marama, dacă oamenii ar vedea oastea îngerească atunci când Îl slăvesc pe Dumnezeu cu cântări de bucurie, ar realiza ca ascultarea aduce mereu bucurie, și nesupunerea, durere. Dumnezeu și îngerii se bucură de orice biruință câștigată de creștin; dar când ispita biruie sufletul, în ceruri este întristare. (Review and Herald, Dec. 14, 1897)

Noi dăm adevărul pe minciună și îl slăvim pe Satan, atunci când umblăm  triști și posomorâți, considerând că în viața de creștin ni se cere mai mult decât putem face. Salvatorul tău te iubește și iți prezintă bucuriile veșnice ale unei vieți de ascultare. Nu este nimeni care sa fi gustat vreodată bucuria unei supuneri totale și din toata inima lui Dumnezeu, fără să fi simțit pace, fericire, și siguranță în dragostea Sa. (Review and Herald, Ian. 13, 1891)

Întrebări pentru meditație personală

 1. Experimentezi bucuria ascultării de Hristos?
 2. Există ceva care te împiedică de a avea bucurie în ascultarea de Mântuitorul tău iubit?

 

Traducere: Adriana Gheata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *