Ziua 5: Mai mult decât biruitori

0

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:37

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. Laudă-L pentru credincioșia Sa și pentru că este un loc de scăpare.
 • Laudă pe Dumnezeu că tot ce trebuie să faci pentru dacă vrei să ai biruință asupra păcatului este să rămâi în El.
 • Laudă pe Dumnezeu că la cruce, Domnul Isus a obținut biruința asupra păcatului.

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate e nevoie să le mărturisești   deschis și pe care ai nevoie să le  mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Au fost perioade în care nu ai simțit că vrei să biruiești păcatul? Cere iertare lui Dumnezeu. Cere-I să pună în inima ta dorința de a birui păcatul.
 • Cere iertare lui Dumnezeu că noi, ca biserică, încă nu am biruit păcatul.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea dorința de a birui păcatul.
 • Roagă-te pentru membrii familiei și prieteni care au nevoie și ei să câștige biruința asupra păcatului.
 • Roagă-te pentru acele zone din viața ta unde încă ai nevoie să câștigi biruința asupra păcatului. Cere-I să-ți de biruința deplină.
 • Cere lui Dumnezeu să te ajute să crezi că El îți poate da biruința deplină asupra păcatului.
 • Mai ai vreun idol la care ții în viața ta? Adu-i pe toți înaintea lui Dumnezeu și cere-I să pună în inima ta ură pentru acele lucruri.
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul local, precum și conducătorii de la conferință, uniune, diviziune și Conferința Generală) că lase pe Dumnezeu să le dea biruința asupra păcatului.
 • Roagă-te ca Dumnezeu  să te facă umil așa încât să-ți vezi slăbiciunea și să ceri putere pentru a birui păcatele.
 • Roagă-te pentru planurile complexe de evanghelizare și activități de informare din toate cele treisprezece diviziuni și uniunea atașată (Orientul Mijlociu și Uniunea Africii de Nord). Roagă-te pentru succesul ”Misiunii în orașe” și pentru a ajunge ăn zonele rurale.
 • Misiunea in orașe- Roagă-te pentru Diviziunea Sud-Americană și cele 74 orașe asupra cărora au ales să-și concentreze eforturile. Roagă-te și pentru Diviziunea Pacificului de Sud și pentru orașele de acolo. Roagă-te ca Dumnezeu să trimită lucrători și ca El să le binecuvânteze eforturile.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să continue să conducă biserica și să dea membrilor ei biruința asupra păcatului.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale (Prov. 3:5, 6).

Mulțumire  (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că este dispus să-ți dea neprihănirea Sa. Mulțumește lui Dumnezeu că este ”Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:13).
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru viața fără de păcat a Domnului Isus și că el ne-a arătat cum putem fi biruitori.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că răspunde rugăciunilor tale după voia Sa.

Imnuri sugerate

Nu mă trece cu vederea – 183; Stânca mântuirii, Tu – 173; Când ești apăsat de durere – 125; Ca să fii bun creștin- 299;

Ziua 5—Mai  mult decât biruitori

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:37

În conflictele lor cu Satana, familia omenească are tot ajutorul pe care l-a  avut Domnul Hristos. Ei nu trebuie să fie biruiți. Ei pot fi mai mult decât biruitori prin Cel care i-a iubit și Și-a dat viața pentru ei… Fiul lui dumnezeu în trup omenesc S-a luptat cu aceleași ispite feroce, aparent copleșitoare, care ne asaltează și pe noi – ispita de îngăduire a apetitului, de a ne aventura prea îndrăzneț acolo unde nu ne-a condus Dumnezeu și de a ne închina dumnezeului acestei lumi, de a sacrifica o veșnicie de fericire pentru plăcerile fascinante ale acestei vieți. Fiecare va fi ispitit, dar Cuvântul declară că nu vom fi ispitiți peste puterile noastre.  Putem rezista și învinge dușmanul cel viclean.   (Hristos triumfător, p. 195)

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. 1 Corinteni 10:13

Lucrarea vieții dată nouă este pregătirea pentru viața veșnică, și dacă noi realizăm acest lucru așa cum a prevăzut Dumnezeu să facem. Fiecare ispită poate lucra pentru înaintarea noastră; pentru că pe măsură ce rezistăm atracțiilor sale, progresăm în viața divină. În fierbințeala luptei, în timp ce suntem angajați în războiul spiritual, agenți nevăzuți sunt de partea noastră, împuterniciți de cer să ne ajute în luptele noastre. Și în timpul crizei  ne sunt împărtășite putere, tărie și energie, așa încât avem mai mult decât putere muritoare. Dar dacă agentul omenesc nu-și aduce voința în armonie cu voința lui Dumnezeu, dacă nu părăsește orice idol și nu biruiește orice  practică greșită, nu va avea succes în luptă și va fi în cele din urmă învins. Cei care vor fi biruitori trebuie să se angajeze în conflict  cu puteri nevăzute; corupția lăuntrică trebuie biruită și fiecare gând trebuie adus în armonie cu Domnul Hristos și supus Lui. Duhul Sfânt este mereu la lucru căutând să curățească, să cizeleze și să disciplineze sufletele oamenilor pentru ca să poată deveni potriviți pentru societatea sfinților și îngerilor; și ca biruitori să fie în stare să cânte cântul răscumpărării, atribuind slavă și onoare lui Dumnezeu și Mielului în curțile de sus. (Educația creștină, p. 122, 123)

Nu avem niciun dușman mai de temut decât noi înșine. Marea luptă pe care o avem de dat este cea cu eul neconsacrat. Atunci când vom birui eul, vom fi mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. Frații mei, avem de câștigat o viață veșnică. Să ducem lupta cea bună a credinței! Suntem puși la încercare acum, nu în viitor. (Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, p. 21, 22)

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. Evrei 13:16

Trăind viața  Mântuitorului, biruind fiecare dorință egoistă, împlinind  cu curaj și bucurie datoria noastră față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru – acest lucru ne face mai mult decât biruitori. Ne pregătește să stăm în fața marelui tron alb, fără pată sau zbârcitură, cu haina caracterului  spălată și albită în sângele Mielului. (Reflectând pe Hristos,  p. 37)

Puterea stăpânitoare a apetitului va sta la baza ruinei a mii de persoane, când, dacă ar fi biruit în acest punct, ar fi avut puterea morală pentru a câştiga victoria asupra oricărei alte ispite de-ale Satanei. Dar cei ce sunt robi ai poftei nu vor reuşi să-şi desăvârşească un caracter creştin. Continua păcătuire a omului, timp de şase mii de ani, a adus ca roade boală, durere şi moarte. Și pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpului, ispitele lui Satana de a ne îngădui pofta vor fi mai puternice şi mai greu de biruit. (Dietă și Hrană , p. 59)

Frații mei, să punem toate acestea la o parte. Nu avem dreptul de a ține mintea noastră fixată la noi înșine, la preferințele și la fanteziile noastre. Noi nu trebuie să căutăm a păstra o anume identitate a noastră, o personalitate, o individualitate, care ne va separa de conlucrătorii noștri. Avem un caracter de păstrat, dar acela este caracterul lui Hristos. Având caracterul lui Hristos, putem săvârși lucrarea lui Dumnezeu împreună. Hristosul din noi va întâlni pe Hristosul din frații noștri, și Duhul Sfânt va aduce acea unire a inimii și a acțiunii care mărturisește lumii că suntem copiii lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute să murim față de eul personal și să fim născuți din nou, pentru ca Hristos să poată trăi în noi un principiu viu și activ, o putere care ne va păstra sfinți.  (Mărturii , vol. 9, p. 187, 188)

 

Întrebări pentru meditație personală

 1. Care sunt cele mai mari lupte din viața ta? Asupra căror lucruri vrei să obții biruința?
 2. Ce te împiedică să fii ”mai mult decât biruitor”? Predă acele lucruri lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *