Ziua 4: Rămânând în Hristos

0

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Ioan 15:4-5

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul tău de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru ceea ce este. De exemplu, El este minunat sfetnic (Isaia 9:6).
 • Laudă pe Dumnezeu că tot ce trebuie să faci pentru a avea biruință asupra păcatului este să rămâi în El.
 • Laudă pe Dumnezeu pentru căile prin care te învață să rămâi în El.

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate dacă reții ceva de la a preda totul Lui. Mărturisește-I în taină. Revendică biruința Lui asupra acelor păcate.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru că au fost perioade  când ai încercat să faci lucruri în propria ta putere.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi mai bine nevoia ta de a rămâne în El și să-ți dea și dorința de a face acest lucru. Roagă-te și pentru ca familia ți prietenii tăi să rămână în El. Și roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să rămâi în El.
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul local, precum și conducătorii de la conferință, uniune, diviziune și Conferința Generală) să fie umpluți cu Duhul Sfânt și să rămână în Hristos.
 • Roagă-te pentru un interes și un sprijin mai mare din partea tuturor membrilor și conducătorilor în menținerea educației adventiste de ziua a șaptea ca fiind cu adevărat adventistă de ziua a șaptea în conținut și expresivitate. Acest lucru este vital pentru viitorii lucrători ai bisericii și pentru perspectiva misiunii.
 • Roagă-te pentru un interes sporit în studierea cărților Daniel și Apocalipsa.
 • Roagă-te ca oamenii să înțeleagă și să vestească serviciul din sanctuar ca o frumoasă explicație a procesului de mântuire.
 • Misiunea în orașe—Roagă-te pentru Diviziunea Africii de Sud și Oceanului Indian și pentru orașele pe care încearcă să le câștige pentru Hristos. Roagă-te ca oamenii să simtă nevoia lor de Hristos și să-L caute.
 • Roagă-te pentru o concentrarea clară asupra Domnului Hristos și asupra lucrării Sale pentru noi în timpul vieții Sale pe pământ, moartea Sa pe cruce, învierea Sa, slujirea actuală pentru noi în Sfânta Sfintelor în ceruri și apropiata Sa revenire.
 • Roagă-te să dedicăm mai mult din timpul nostru valorilor veșnice prin studiul Bibliei și rugăciune, permițând lui Dumnezeu să conducă pe deplin pe poporul Său după voia Sa, nu a noastră. Aceasta ne va păstra aproape de Dumnezeu și va permite puterii Duhului Sfânt să schimbe tendințele lumești care amenință biserica și viața noastră zilnică.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire  (aproximativ 10 minute

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru diferitele moduri în care Isus ne-a fost un exemplu cum să rămânem în Dumnezeu.
 • Mulțumește lui Dumnezeu dinainte pentru modul în care va lucra și va răspunde rugăciunilor tale.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te va învăța cum să rămâi în El.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că a trimis Duhul Sfânt ca să răspundă la toate rugăciunile tale.

Imnuri sugerate

Voia Ta, Doamne -361; Când ești apăsat de durere – 125; Tot mai aproape -347; Eu vreau pe Isus și iubirea Sa- 372; Zi de zi și-n fiecare clipă – 230; Ca un cerb setos de ape-357;

Rămânând în Hristos

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Ioan 15:4-5

 

Cei care au succes în viața creștină vor socoti toate lucrurile o pierdere pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos. Numai cei care rămân în Hristos pot ști ce este viața adevărată. Ei înțeleg valoarea religiei adevărate. Ei au adus talanții influenței, mijloacelor și aptitudinilor pe altarul consacrării, căutând să știe și să facă doar voia Celui care a murit pentru răscumpărarea lor.  (Chemarea noastră înaltă, p. 8)

Nu avem nevoie  doar  de o atingere întâmplătoare cu Hristos, ci să rămânem în El. El te-a chemat să stai cu El. El nu-ți propune o binecuvântare de scurtă durată, care e realizată ocazional căutând stăruitor pe Domnul, dar care trece în timp ce tu te angajezi în îndatoririle obișnuite ale vieții. Rămânerea ta cu Hristos face ca fiecare îndatorire necesară să fie ușoară, pentru că El poartă greutatea fiecărei sarcini. El a pregătit totul ca să rămâi cu El. Asta înseamnă că tu trebuie să fii conștient de rămânerea în Hristos, că ești continuu cu Hristos, și atunci mintea ta este încurajată și întărită. (In locurile cerești, p. 55)

Nu sta în afara lui Hristos, așa cum fac mulți pretinși creștini astăzi. Pentru că ”Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi” este un lucru posibil de realizat, și invitația n-ar fi fost dată dacă n-ai putea face acest lucru. Isus Mântuitorul nostru te atrage în mod constant prin Duhul Său Cel Sfânt, lucrând cu mintea ta, pentru ca să rămâi in Hristos… Binecuvântările pe care El le revarsă sunt toate legate de propriile tale acțiuni. Va fi Hristos refuzat? El spune ”Pe cel ce vine la Mine nu-l voi da afară”(Ioan 6: 37). Despre altă clasă spune, ”Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa” (Ioan 5: 40). (In locurile cerești, p. 55)

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Matei 11:28

Ai înțeles tu, am înțeles eu pe deplin duioasa chemare ”Veniți la Mine”? El  spune, ”Rămâi în Mine”,  nu spune Rămâi cu Mine. ”Te rog înțelege-Mi chemarea. Vino la Mine ca să stai cu Mine.” El va revărsa din plin toate binecuvântările legate de El peste cei care vin la El pentru viață. El are pentru tine ceva mai bun decât o binecuvântare de scurtă durată pe care o simți când Îl cauți pe Domnul în rugăciune fierbinte. A schimba câteva cuvinte  cu Isus e ca o picătură în ocean. În locul unui privilegiu de scurtă durată, care  trece în timp ce tu te angajezi în îndatoririle vieții, tu ai privilegiul de a rămâne în prezența Sa… Oare frământările, nedumeririle și grijile te vor îndepărta de Hristos? Suntem noi mai puțin dependenți de Dumnezeu la locul de muncă, la câmp, la cumpărături? Domnul Isus va rămâne în tine și tu cu El, oriunde. (In locurile cerești, p. 55)

Toți cei ce-L primesc pe Isus prin credință devin una cu El. Mlădițele nu sunt legate de viță; ele nu sunt prinse de ea prin nici un proces mecanic de fixare artificială. Ele sunt unite cu vița, încât devin o parte din ea. Ele sunt hrănite prin rădăcinile viței. Tot astfel cei care Îl primesc pe Hristos prin credință devin una cu El în principiu și faptă. Ei sunt uniți cu El și viața pe care o trăiesc este viața Fiului lui Dumnezeu. Ei își primesc  viața de la Acela care este viața. (In locurile cerești, p. 56)

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)

Botezul poate fi repetat mereu, dar în sine însuși nu are nici o putere de a schimba inima omenească. Inima trebuie să fie unită cu inima lui Hristos, voința trebuie să fie ascunsă în voința Sa, mintea trebuie să devină una cu mintea Sa, gândurile trebuie aduse în supunere față de El… Omul reînnoit are o legătură vitală cu Hristos. Așa după cum mlădița este hrănită prin butucul mamă și datorită acestui fapt aduce multă roadă, tot astfel adevăratul credincios, unit cu Hristos, dă pe față în viața sa roadele Duhului. Mlădița devine una cu vița; furtuna nu o poate îndepărta; înghețul nu-i poate distruge proprietățile vitale. Nimic nu este în stare să o despartă de viță. Este o mlădiță vie, și  poartă rodul viței. Tot la fel este și cu credinciosul. Prin cuvinte și fapte bune el dezvăluie caracterul lui Hristos… (In locurile cerești, p. 56)

Hristos a asigurat mijloacele prin care toată viața noastră poate fi o comuniune neîntreruptă cu El; dar simțământul prezenței  de durată a lui Hristos poate veni numai prin credință vie…(In locurile cerești, p. 56)

 

Întrebări pentru meditație personală

 1. Există ceva (îngrijorări, grijile vieții, stresul, bogățiile) care te împiedică să rămâi în Hristos?

2. Care este responsabilitatea ta în a fi sigur că rămâi în Hr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *