Ziua 3: Hristos în noi

0

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. Laudă-L că este neschimbător, pentru îndurarea și credincioșia Sa, etc.
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că nu este loc mai bun în care să fim decât în dragostea Sa, fiind cu totul predați Lui.
 • Laudă pe Dumnezeu că te cheamă să rămâi în El.

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate dacă există vreun păcat pe care să-l mărturisești în taină. Revendică biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru că au fost perioade  când nu I-ai permis să locuiască în inima ta. Cere-I să locuiască în inima ta în fiecare zi.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Pot cei din jur să vadă că Hristos trăiește în tine? Cere lui Dumnezeu să vină în viața ta și să strălucească prin tine și ca ceilalți să-L vadă pe El în tine.
 • Roagă-te pentru familie și prietenii care nu rămân în Domnul Hristos. Roagă-te ca roada Duhului să se dea pe față în viețile lor.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea credință să primești neprihănirea Domnului Hristos ca fiind a ta.
 • Poți vedea urme de egoism în viața ta? Predă-le lui Dumnezeu și cere-I să te facă neegoist.
 • Roagă-te pentru o inimă blândă și umilită pentru ca Domnul Hristos să poată rămâne în tine.
 • Roagă-te pentru un sentiment sporit de urgență, pentru ca atât conducătorii bisericii cât și membrii să realizeze că trăim la sfârșitul timpului și că Isus vine în curând  așa cum a spus de trei ori în Apocalipsa 22.
 • Roagă-te să dedicăm mai mult din timpul nostru valorilor veșnice prin studiul Bibliei și rugăciune, permițând lui Dumnezeu să conducă pe deplin pe poporul Său după voia Sa, nu a noastră. Aceasta ne va păstra aproape de Dumnezeu și va permite puterii Duhului Sfânt să schimbe tendințele lumești care amenință biserica și viața noastră zilnică.
 • Roagă-te pentru recunoștință sinceră și acceptarea deplină a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile astăzi. Roagă-te ca atât conducătorii bisericii cât și membrii să citească aceste materiale în mod regulat.
 • Misiunea în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Asiei și Pacificului de Sud și orașele în care ei își concentrează eforturile. Roagă-te ca lucrătorii să fie umpluți și împuterniciți de Duhul Sfânt.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire  (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că ”omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (2 Corinteni 4:16).
 • Mulțumește lui Dumnezeu că este dispus să vină și să locuiască în inima ta.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că a trimis îngerii Săi ca să răspundă la rugăciunile tale în timpul acestor zece zile.

 Imnuri sugerate


 Hristos în noi

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

 De ce suntem atât de greoi în a înțelege? De ce nu ne agățăm de Isus și să tragem de la El, prin credință puterea și desăvârșirea caracterului Său, așa cum  mlădița își trage seva din viața viței? Trebuie să privim la Isus, și pe când ispitele ne înconjoară  să urcăm pas cu pas în lucrarea de a birui. Rămânând în Hristos, devenim una cu El. Atunci suntem în siguranță, cu totul în siguranță față de asalturile Satanei. Hristos trăind în suflet este dezvăluit în caracter. Omul nu este nimic fără Domnul Hristos.  Dar dacă Hristos trăiește în noi vom lucra lucrările lui Dumnezeu. Vom reprezenta pe Domnul Hristos în viața noastră, vom vorbi despre Hristos pentru că medităm la El. Vom crește în  Hristos la înălțimea staturii de bărbați si femei  cu înțelegere spirituală. (Signs  of the Times, 10 oct, 1892)

Eu sunt Viţa, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic. Ioan 15:5

Când simțim nevoia inimii noastre, când tânjim după influența înviorătoare a Duhului Sfânt,  Domnul Hristos Se apropie de noi. Eul este crucificat. Domnul Hristos trăiește în noi, și puterea Duhului participă la eforturile noastre; atunci sufletul este înălțat. Lumina de la sanctuarul ceresc strălucește peste noi și suntem făcuți în stare să exercităm o influență care este o mireasmă de viață spre viață.  Prin unirea cu Domnul Hristos, printr-o credință vie, avem privilegiul să ne bucurăm de eficacitatea mijlocirii Sale. Suntem răstigniți cu Hristos, îngropați cu Hristos, înviați cu Hristos să umblăm o viață nouă.  (Signs of the Times, Oct. 11, 1899)

Omul are nevoie de o putere din afară și de dincolo de el, care să-l  restaureze la asemănarea cu Dumnezeu și care să-l facă în stare să facă lucrarea lui Dumnezeu; dar aceasta nu face agentul uman neesențial. Omenirea se prinde de puterea divină, Hristos  locuiește în inimă prin credință; și prin cooperarea cu divinitatea, puterea omului devine eficientă pentru bine. (Colporteur Ministry, p. 104)

Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” Ioan 4:13-14

Isus nu voia să spună că o singură înghițitură de apă ar fi îndestulătoare pentru primitor. Acela care gustă o dată din iubirea lui Hristos va dori mereu să mai primească din ea și nu mai caută nimic altceva. Bogățiile, onorurile și plăcerile lumii nu-l mai atrag. Strigătul continuu al inimii sale este: „Mai mult din Tine”. Iar Acela care îi descoperă sufletului nevoile sale este gata să-i aline foamea și setea. Toate proviziile și tot ajutorul omenesc dau greș. Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mântuitorul este o fântână care nu seacă. Putem să bem și iar să bem și de fiecare dată provizia este înnoită. Acela în care locuiește Hristos are în sine însuși o fântână de binecuvântări — „un izvor de apă din care va țâșni viață veșnică”. Din acest izvor, poate scoate tărie și har pentru toate nevoile. (Hristos Lumina Lumii, p. 187)

Atâta vreme cât vom fi în această lume, ne vom confrunta cu influențe potrivnice. Vor fi provocări care vor pune la încercare temperamentul nostru, dar tocmai prin tratarea acestora cu un spirit bun se dezvoltă calitățile creștine. Dacă Domnul Hristos locuiește în noi, vom fi răbdători, buni și voioși în mijlocul agitației și al supărărilor. Zi de zi și an de an, vom birui eul și vom dezvolta un eroism nobil. Aceasta este sarcina care ne-a fost rânduită, dar ea nu poate fi adusă la îndeplinire fără ajutorul Domnului Isus, fără o hotărâre categorică, fără statornicia în atingerea scopurilor și fără o veghere și rugăciune neîncetată. Fiecare își are luptele personale. Nici măcar Dumnezeu nu poate să facă așa încât viața noastră să fie folositoare și caracterul nostru să fie nobil, dacă noi înșine nu devenim conlucrători cu El. Cei care evită lupta pierd puterea și bucuria biruinței. (Slujitorii Evangheliei, p.477)

Este privilegiul fiecărui suflet să exercite credința în Domnul nostru Isus Hristos. Dar viața spirituală curată vine numai pe măsură ce sufletul se predă voinței lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Mântuitorul care ne împacă. Este privilegiul nostru să fim prelucrați de Duhul Sfânt. Prin exercitarea credinței suntem aduși în comuniune cu Isus Hristos, pentru că Hristos locuiește în inimile tuturor acelor care sunt blânzi și smeriți cu inima. Este o credință care lucrează prin iubire și curăță  sufletul, o credință care aduce pace în inimă  și conduce pe calea tăgăduirii de  sine și a sacrificiului de sine,. (Azi cu Dumnezeu , p. 359)

Întrebări pentru meditație personală

 1. Isus nu dorește o relație distantă cu tine, ci una cât se poate de apropiată. El vrea să locuiască în inima ta. Cum te te simți când înțelegi acest lucru? Cum Îl poți invita să locuiască în inima ta?
 2. Cercetează cu rugăciune ce ar putea împiedica pe Domnul Hristos să rămână în tine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *