Ziua 2: Cel mai mare dar al nostru pentru Dumnezeu – Ființa noastră

0

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12:1

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe rugăciunea lăudând pe Dumnezeu pentru că El este: credincios, atoateștiutor, drept,
 • Laudă pe Dumnezeu că a așteptat atât de mult ca tu să-I predai toată inima.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că nu vrea doar ceva din tine, ci te vrea în întregime cu toate  talentele și  defectele tale.
 • Laudă pe Dumnezeu pentru căile prin care te învață cum să rămâi în El.

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate e nevoie să le mărturisești   deschis și pe care ai nevoie să le  mărturisești în particular. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere iertare lui Dumnezeu dacă nu I-ai predat zilnic inima în totalitate.
 • Cere iertare lui Dumnezeu pentru dățile când ai folosit timp, bani și talente pentru tine însuți și nu pentru El și slava Lui.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlocire (aproximativ 35 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să îndepărteze orice te-ar împiedica să -I predai timpul, banii, puterea, abilitățile, temerile, speranțele și voința. Spune-I că vrei să aparții în întregime lui Hristos.
 • Cere lui Dumnezeu să te ajute să te rogi ca Isus: ” Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42).
 • Există ceva care te împiedică să-I predai toată inima și toată ființa? Spune-I lui Dumnezeu despre aceste lucruri. Cere-I să te facă dispus să le predai.
 • Roagă-te pentru membrii familiei și prietenii care nu sunt predați (cu totul) lui Hristos. Cere lui Dumnezeu să-i facă dispuși să-I predea întreaga ființă.
 • Roagă-te ca pastorul tău și conducătorii bisericii la diferite nivele să predea lui Dumnezeu întreaga ființă.
 • Roagă-te pentru ca tinerii bisericii noastre să-și predea cu bucurie viața lui Hristos și să-L urmeze. Înalță-i înaintea lui Dumnezeu pe nume în rugăciune.
 • Roagă-te ca fiecare lider al bisericii din întreaga lume să păstreze o perspectivă profundă spirituală și de evanghelizare. Stăruie la Dumnezeu ca să păzească pastorii și membrii bisericii pentru ca să nu-și piardă identitatea profetică- cine suntem ca Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea, biserica rămășiței lui Dumnezeu de la timpul sfârșitului.
 • Misiunea din orașe—Roagă-te pentru Diviziunea Trans-Europeană și orașele în care se câștigă sufelte pentru Hristos: Zagreb, Tallinn, Dublin, Copenhaga, Helsinki, Budapesta, Bergen, Randstad, Varșovia, Belgrad, Gothenburg. Roagă-te pentru ca oamenii să flămânzească după cuvântul lui Dumnezeu.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire  (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că va răspunde după voia Sa și la momentul potrivit.
 • Mulțumește lui Dumnezeu  că El este  doritor să-ți ia inima păcătoasă și s-o facă curată și sfântă.
 • Mulțumește lui Dumnezeu  că Domnul Isus a fost dispus să trăiască și să moară, nu pentru Sine ci  pentru Cel ce L-a trimis.
 • Mulțumește lui Dumnezeu  pentru că S-a descoperit într-un mod special în viața ta în timpul acestor zece zile de rugăciune.

Imnuri sugerate

Cel mai mare dar al nostru pentru Dumnezeu – Ființa noastră

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12:1

Domnul Hristos a învățat pe ucenici că atenția divină acordată fiecărui lucru este proporțională cu rangul care i s-a atribuit în creația lui Dumnezeu. Le-a atras atenția asupra păsărilor cerului. Nici o vrabie, a spus El, nu cade la pământ fără știrea Tatălui ceresc. Și dacă viața unei vrăbiuțe este luată în seamă de El, cu siguranță sufletele celor pentru  care a murit Hristos sunt prețioase în ochii Săi. Valoarea omului, cea pe care Dumnezeu o pune  asupra lui, este descoperită la crucea de pe Golgota. ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”  Și nu va judeca Dumnezeu pe cei care provoacă durere sau dezamăgire celor pentru care Hristos Și-a dat viața? Deci oamenii să fie atenți cum, prin cuvânt sau faptă, provoacă durere sau suferință unuia dintre copiii lui Dumnezeu,  (The Signs of the Times, 17 nov, 1898)

Domnul Hristos  a făcut un sacrificiu complet în favoarea noastră, atunci când S-a dat pe Sine Însuși ca jertfă pentru păcat; și El ne cere să ne predăm pe noi înșine în întregime Lui. El cere toată inima noastră; El nu va accepta nimic mai puțin decât afecțiunile noastre neîmpărțite. ”Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (The Signs of the Times,  1febr. 1899)

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:19-20)

Fie că ne dăm pe noi înșine Domnului sau nu, suntem ai Săi. Voi nu sunteți ai voștri; sunteți cumpărați cu un preț. Suntem ai Domnului prin creație și suntem ai Săi prin răscumpărare. Prin urmare, nu avem nici un drept să credem că putem face ce ne place. Tot  ce atingem este al Domnului. Prin noi înșine nu avem dreptul la nimic, nici chiar la existență. Toți banii noștri, timpul, talentele aparțin lui Dumnezeu și ne sunt împrumutate de El ca să putem împlini lucrarea  pe care ne-a dat s-o facem. El ne-a dat însărcinarea: „Puneţi-i în negoţ (ocupați-vă – în l. engleză) până Mă voi întoarce” Luca 19:13. (Chemarea noastră înaltă, p. 42)

Ceea ce avem nevoie este iubirea lui  Hristos în inimă. Eul trebuie să fie crucificat. Când eul este  ascuns în Hristos, adevărata iubire se dă pe față spontan. Nu este o emoție sau un impuls, ci o decizie a unei voințe sfințite.  Nu constă în simțăminte, ci în transformarea în totalitate a inimii, sufletului și caracterului, adică mort față de sine și viu pentru Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru ne cere să ne dăm pe noi înșine Lui. Predarea de sine lui Dumnezeu este tot ceea ce cere, să ne dăm pe noi înșine Lui pentru a fi folosiți cum crede El de cuviință. Până ce nu ajungem la acest punct de predare, nu vom lucra fericiți, cu folos sau cu succes nicăieri. (Scrisoarea 97, 1898)

Văd în fața mea astăzi pe cei pe care, știu că Dumnezeu îi poate folosi dacă vor depinde de El… Este o onoare să urmezi pe Mântuitorul.  Ascultând de învățăturile pe care le-a dat El, vei fi pregătit să-L întâlnești când va veni. Dacă vei cere lui Dumnezeu să te ajute să biruiești tot ceea ce este ne asemenea lui Hristos în înclinațiile tale, El  te va pregăti pentru a intra in ceruri, acolo unde nu poate intra niciun păcat. Cei care își predau viața zilnic lui Isus,  care continuă să-L cunoască, vor fi mult binecuvântați. Spune, Hristos  Și-a dat viața pentru mine și eu trebuie să-mi dau viața pentru El. Dacă vă dați pe voi înșivă cu totul Lui, veți fi biruitori în lupta împotriva păcatului. Domnul Isus va fi ajutorul, sprijinul și puterea voastră, dacă Îl primiți și ascultați de El. (Instructorul tineretului,  9 iunie 1914)

În parabolă, mărgăritarul nu este prezentat ca un dar. Negustorul l-a cumpărat cu prețul a tot ceea ce avea el. Mulți se întreabă cu privire la înțelesul acestor pilde, deoarece, în Sfânta Scriptură, Domnul Hristos este prezentat ca fiind un dar. În adevăr, El este un dar, dar numai pentru aceia care se predau fără rezervă Lui, corp, suflet și spirit. Noi trebuie să ne predăm pe noi înșine lui Hristos și să trăim o viață de ascultare de bună voie, de toate poruncile Sale! Tot ceea ce suntem, toate talentele și calitățile pe care le avem, sunt ale lui Dumnezeu, ca să fie consacrate în slujba Sa. Când ne predăm astfel cu totul lui, Domnul Hristos, cu toate comorile cerului, se identifică cu noi. Obținem astfel mărgăritarul de mare preț. (Maranatha, p. 72)

Întrebări pentru meditație personală

 1. Ești atât de prețios în ochii lui Dumnezeu, încât a făcut totul ca să devii al Său.  Cum te face acest lucru să te simți?
 2. Gândește-te ce a dat Isus pentru tine pentru ca cerul să poată fi al tău. Nu merită să te predai Lui în fiecare zi? Nu este acesta cel mai rațional lucru pe car el-ai putea face?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *