Ziua 1: Cea mai mare nevoie-Duhul Sfânt

0

“Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru cine este El, pentru iubirea, înțelepciunea, sfințenia Lui, etc.
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că te va învăța cum să rămâi în El.
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că El este mai mult decât dispus să-ți dea cel mai mare dar, Duhul Sfânt.

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate ce păcate ai nevoie să mărturisești în inima ta. Cere biruința asupra acestor păcate.
 • Cere iertare lui Dumnezeu pentru că nu ai apreciat așa cum ar fi trebuit darul Duhului Său Sfânt și cere-I să-ți dea o foame și o sete după Duhul Sfânt.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlocire (aproximativ 35 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți descopere mai mult din caracterul Său ca să poți să-L cunoști.
 • Cere lui Dumnezeu să te facă dispus să fii umplut cu Duhul Sfânt.
 • Roagă-te ca membrii familiei tale și prietenii să simtă nevoia pentru Duhul Sfânt.
 • Este ceva ce împiedică Duhul Sfânt de a veni în inima ta? Spune lui Dumnezeu despre aceste lucruri.
 • Roagă-te pentru conducătorii bisericii (pastorul, conducătorii de la conferință, uniune, diviziune și conferința generală) pentru ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent în viețile lor.
 • Roagă-te pentru unitatea bisericii în adevăr și în Duh.
 • Roagă-te pentru o concentrare continuă și în creștere asupra subiectului ”Redeșteptare și Reformă” pentru membri, conferințe, uniuni, instituții, diviziuni și Conferința Generală. Acordă atenție aspectului personal al ”Redeșteptării și Reformei” pentru tine, familia ta, biserica și localitatea ta. Roagă-te ca oamenii să se angajeze în inițiativa ”Uniți în Rugăciune” rugându-se pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt și împlinirea făgăduințelor  din Ioel 2, Osea 6 și Faptele Apostolilor 2.
 • Roagă-te ca fiecare membru să simtă o povară pentru câștigarea de suflete și să înțeleagă că cerul cere fiecăruia să meargă pe urmele lui Isus împărtășind altora credința lor personală prin călăuzirea lui Dumnezeu.
 • Roagă-te pentru un accent mai mare atât personal cât și în biserică pe citirea zilnică a Scripturii prin inițiativa ”Crede în proorocii Lui”, inițiatică care pune accentul pe citirea și studierea Bibliei și a Spiritului Profetic.
 • Misiunea în orașe – roagă-te pentru Diviziunea Africii Centrale și de Vest și pentru orașele în care se lucrează acolo.  Roagă-te de asemenea pentru Diviziunea Asiei de Sud și orașele din India unde se lucrează la câștigarea de suflete pentru Hristos. Roagă-te pentru  roade ca urmare a vestirii Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire  (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru darul Duhului Sfânt!
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru căile prin care Duhul Său cel Sfânta lucrat la inima ta.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că va salva suflete pentru împărăția Sa în aceste zece zile.

Imnuri sugerate

 

Marea noastră nevoie: Duhul Sfânt

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:9-11,13

Puterea Duhului este cea de care avem nevoie. Sentimentul de mulțumire de sine care este în tine și în turme lui Dumnezeu trebuie să fie ia sfârșit. Duhul lui Dumnezeu este o putere convingătoare. Când suflă asupra bisericii va fi o schimbare hotărâtă în eficiența lor spirituală. Domnul Dumnezeu este gata să dăruiască dar mulți nu își dau seama de nevoia lor de a primi. Ei sunt slabi, când ar putea să fie tari; fără putere când ar putea să fie puternici primind eficiența Duhului Sfânt. Lumina lor  este slabă. dim. Deșteptați-i din starea de  mulțumire și îndreptățire de sine  (Mărturii pentru Africa de Sud, p. 69)

Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. (Ioan 16:7-8)

Avem nevoie de influența  îmblânzitoare, cuceritoare și înnobilatoare a Duhului Sfânt,  care  să ne modeleze caracterele și să aducă  orice gând rob lui Hristos. Duhul Sfânt este Cel ce ne face în stare să biruim, care ne va conduce să ne așezăm la picioarele lui Isus, ca Maria, și să învățăm blândețea și smerenia inimii Sale. Avem nevoie să fim sfințiți de Duhul Sfânt în fiecare oră a zilei, ca să nu fim ademeniți de vrăjmașși să ne primejduim sufletele. ( Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 203)

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Ioan 16:13-15

O redeșteptare a adevăratei evlavii printre noi este cea mai mare și cea mai urgentă nevoie. Prima noastră lucrare  ar trebui să fie căutarea acestei redeșteptări. Este necesar un efort stăruitor pentru a obține binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu este doritor să Își  reverse binecuvântarea, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să o primim. Tatăl nostru ceresc este mai doritor să dea Duhul Său cel Sfânt celor ce Îl cer, decât doresc părinții pământești să dea daruri bune copiilor lor. Dar este lucrarea noastră ca, prin mărturisire, umilință, pocăință și rugăciune stăruitoare să îndeplinim condițiile pe baza cărora Dumnezeu a promis  să ne acorde binecuvântarea Sa. O redeșteptare spirituală este de așteptat numai ca răspuns la rugăciune.  Atâta vreme cât oamenii sunt atât de lipsiți de Duhul Sfânt ei nu pot aprecia predicarea Cuvântului; dar când puterea Duhului le atinge inima, atunci cuvântările ținute nu vor fi fără efect. Călăuziți de învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu, cu manifestarea Duhului Său, în exercitarea unei înțelepciuni sănătoase, cei care participă la întrunirile noastre vor câștiga o experiență prețioasă, și întorcându-se acasă vor fi pregătiți să exercite o influență sănătoasă.  (Solii alese, vol. 1, p. 111)

Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este așteptată cu nerăbdare în viitor; dar este privilegiul bisericii să Îl aibă acum. Căutați-L, rugați-vă pentru El, credeți. Trebuie să-L avem și cerul așteaptă să-L reverse.  (The Review and Herald, Mar. 19, 1895)

Hristos a făgăduit bisericii Sale darul Duhului Sfânt, și făgăduința ne aparține în aceeași măsură ca și celor dintâi ucenici. Dar, ca oricare altă făgăduință, și aceasta este dată în mod condiționat. Sunt mulți care cred și mărturisesc că au încredere în făgăduința Domnului; ei vorbesc despre Hristos și despre Duhul Sfânt și, cu toate acestea, n-au nici un folos. Ei nu-și supun sufletul pentru a fi îndrumat și călăuzit de puterile cerești. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească pe noi. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său „și voința și înfăptuirea după buna Lui plăcere.” (Filipeni 2, 13.) Dar mulți nu vor să se supună acestei acțiuni. Ei doresc să se conducă singuri. Din cauza aceasta nici nu primesc darul ceresc. Duhul Sfânt este dat numai acelor care caută cu umilință pe Dumnezeu, care urmează călăuzirea și harul Său. Puterea lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută și primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credință, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. (Hristos Lumina Lumii,  p. 672)

                    

Întrebări pentru meditație personală

 1. Cuvântul cer (aiteo) folosit la sfârșitul versetului 13 din Luca 11 este o formă de cerere continuă. De ce crezi  că Dumnezeu a folosit această formă a cuvântului?
 2. Există ceva ce te împiedică de a cere lui Dumnezeu zilnic ca Duhul Sfânt să vină în inima și în viața ta? Vei preda aceste lucruri lui Dumnezeu astăzi?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *