Ziua 8: Hristos reflectat în familie

0

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! 1 Ioan 4:7

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă  (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru ceea ce este El (pentru caracterul Său plin de indurare, etc…)
 • Laudă pe Dumnezeu pentru că El este Tatăl tuturor familiilor de pe pământ.
 • Laudă pe Dumnezeu deoarece El dorește ca familia omenească să reflecte frumusețea și caracterul Său

Mărturisire și revendicarea biruinței asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate e nevoie să le mărturisești  în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere iertare lui Dumnezeu pentru acele perioade în care comportamentul tău nu a reflectat pe Dumnezeu în familie.
 • Cere iertare lui Dumnezeu pentru acele dăți când nu ai onorat și respectat părinții și frații.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri(aproximativ 35 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți umple inima cu Duhul Sfânt și să facă din tine un exemplu viu pentru familia ta.
 • Cere lui Dumnezeu ca fiecare membru din familia ta să fie atras mai aproape de Domnul Hristos.
 • Cere lui Dumnezeu să apere familiile adventiste de atacurile diavolului, în mod special familiile din biserica ta. Cere lui Dumnezeu să aducă vindecare (fizică și sufletească) acolo unde este nevoie.
 • Roagă-te ca liderii bisericii (pastorul local, precum și conducătorii de la conferință, uniune, diviziune și Conferința Generală) și familiile lor să reflecte pe Hristos lumii întregi.
 • Roagă-te pentru un seceriș minunat de suflete rezultat în urma răspândirii seminței Evangheliei prin proiectul de distribuire  a cărții inspirate « Tragedia veacurilor », în toate formatele.
 • Roagă-te pentru părinți, ca ei să reflecte pe Hristos în fața copiilor lor și să-i crească pentru Împărăția Cerească
 • Roagă-te ca Dumnezeu să dea o deplină înțelegere a metodelor lui Hristos (Evanghelia sănătății), permițând astfel tuturor membrilor bisericii să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor, urmând modelul lui Isus de slujire a altora.
 • Roagă-te pentru unitate în activitățile de evanghelizare și mărturisire a credinței pentru fiecare adventist de ziua a șaptea, fie bărbat, femeie, sau copil, din toată lumea. Roagă-te să fim împuterniciți de Duhul Sfânt în timp ce ne supunem conducerii Sale în viața noastră.
 • Imploră pe Domnul în favoarea familiilor adventiste, pentru ca ei sa fie modele de modul în care Hristos poate aduce pace și dragoste în cămine, îndepărtând orice abuz, purtare urâtă și tensiune din mijlocul lor, prin puterea sfințitoare a îndreptățirii lui Hristos, arătând astfel spre revenirea Sa în curând și întâlnirea cu familia eternă a lui Dumnezeu în ceruri.
 • Misiunea în orașe – roagă-te pentru Diviziunea Euro-Asia și pentru orașele de acolo unde se fac eforturi misionare : Moscova, Kiev, Chisinau, Donetk, Karkov, Minsk, St.Petersburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kabarovsk, Rostov-on-Don, Tbilisi, Erevan, Almati. roagă-te pentru miile de activități de evanghelizare de acolo și ca secerișul să aibă rod bogat.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta să-și simtă nevoia și să deschidă inimile la lucrarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale

Mulțumire  (aproximativ 10 minute )

 • Mulțumește lui Dumnezeu că lucrează la inima membrilor familiei tale
 • Mulțumește lui Dumnezeu că este dispus să curețe, să sfințească și să rămână în inima ta și a familiei tale.
 • Mulțumește lui Dumnezeu ca Isus ne-a dat exemplu cum să ne cinstim părinții și să ne iubim frații

Imnuri sugerate

Revarsă Doamne, pace și iubire – 669; Ce fericit e-acel cămin – 668; Iubirea ce ne face- 410


     Hristos reflectat in familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu ! 1 Ioan 4:7

Religia lui Hristos ne va conduce să facem tot binele posibil și celui de sus și celui de jos, celui bogat și celui sărac, celui fericit și celui năpăstuit. Dar în mod special ne va îndruma să manifestăm bunătate în propria noastră familie. Aceasta se va da pe față prin acte de curtoazie și dragoste între tată și mamă, soț, soție și copil. Nu avem decât să privim la Isus pentru a avea  Duhul Său, pentru a trăi in lumina bunătății și iubirii Sale și să reflectăm slava Sa asupra altora. (My life today, p.200)

Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu! Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.(Iacov 4:7)

Dacă te vei preda în întregime lui Isus, El va crea în tine o dorință intensă după prietenia cu Dumnezeu și vei avea o adâncă năzuință de a reflecta bunătatea și dragostea lui Isus în viața și caracterul tău față de familia ta și față de  toți aceia care nu cunosc dragostea lui Dumnezeu. Cultivând răbdarea, blândețea, îngăduința, arătând respect și dând ascultare tatălui și mamei tale, așa cum se cuvine în Domnul, vei da mărturie în viața ta  de fiecare zi că adevărul are putere să sfințească caracterul. (Manuscript Releases, vol.4, p.194)

Este dificil să faci faţă greutăţilor familiale, chiar atunci când soţul şi soţia caută să se înţeleagă în privinţa nenumăratelor lor datorii, în cazul în care au eşuat în ce priveşte supunerea inimii faţă de Dumnezeu.(Căminul adventist, p.119)

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura (Ioan 7:38)

Dacă este adusă la îndeplinire voia lui Dumnezeu, atunci soţul şi soţia se vor respecta unul pe celălalt şi vor cultiva iubirea şi încrederea. Orice ar dăuna păcii şi unităţii familiei va fi respins cu hotărâre şi se va da pe faţă bunătate şi iubire. Cel care dovedeşte un spirit blând, răbdător şi iubitor va descoperi că acelaşi spirit se va reflecta şi asupra lui. Acolo unde domneşte Spiritul lui Dumnezeu, nu vor exista cuvinte nepotrivite legăturii de căsătorie. Dacă chipul lui Hristos, nădejdea slavei, se conturează în cămin, atunci va fi unitate şi dragoste, Hristos care locuieşte în inima soţiei va fi în acord cu Hristos care locuieşte în inima soţului. Ei ar lupta împreună pentru acele locaşuri pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei ce-L iubesc.(Căminul adventist, p.120)

Trebuie să avem Spiritul lui Dumnezeu, altfel nu vom avea niciodată armonie în cămin. Soţia, dacă are Spiritul lui Hristos, va fi atentă la cuvintele ei; ea îşi va stăpâni spiritul, va fi supusă; cu toate acestea, nu se va simţi sclavă, ci un tovarăş al soţului ei. Dacă soţul este un slujitor al lui Dumnezeu, atunci el nu va domni asupra soţiei sale; el nu va fi arbitrar şi sever, cu pretenţii. Nu putem nutri dragoste în cămin, fiind prea pretenţioşi; deoarece căminul, dacă Duhul lui Dumnezeu domneşte în el, este un tip al cerului…. Dacă unul greşeşte, celălalt va da pe faţă răbdare, îngăduinţă, asemenea lui Hristos, şi nu-l va îndepărta cu răceală.(Căminul adventist, p.118)

Daca ai ținte înalte și ca obiectiv să atingi un standard înalt de viețuire, viața din cămin, din mijlocul familiei este cea mai buna disciplina pe care o poți avea. Dacă ești greșit în purtarea de acasă, vei fi greșit in orice scop și efort pe care îl faci. Începe acolo, în cămin, să îți desăvârșești  un caracter pe care Dumnezeu îl va aproba, un caracter  care te va face să fii o binecuvântare acasă; iar când vei pleca de acasă, nu vei da greș în a fi o binecuvântare pentru toți cei cu care vei veni în contact. Religia practicată în cămin, se va răsfrânge dincolo de cercul familiei. (The Youth’s Instructor, 21 aprilie 1886, par.7)

Întrebări pentru meditație personală

 1.  Cum îți poți conduce familia prin exemplul tău la o viată mai îmbelșugată în Hristos ?
 2. Ai fost totdeauna un bun membru în familia ta? Ai nevoie să îndrepți ceva în purtarea ta? Simți nevoia să faci din familia ta o prioritate față de alte lucruri care îți ocupă timpul și atenția ?

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *