Ziua 9: Blândețea

0

Iacov 3:13-18 și Coloseni 3:12-17

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru modurile prin care Isus ți-a dat un exemplu despre cum să fii blând.

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. – Isaia 53:7

 • Laudă-L pe Dumnezeu că ne cheamă să învățăm de la El și că imitându-L putem avea pace.

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. – Matei 11:29

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că blândețea Lui ne face buni.

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare. – Psalmi 18:35

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că le arată celor umili căile Sale

El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. – Psalmi 25:9

 • Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea blândeții Sale

Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. – Iacov 3:17

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe cum să fii blând.

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. – 1 Timotei 6:11

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. – 1 Petru 3:3, 4

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe cum să ridici cu blândețe pe cineva care este slab și a căzut.

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. – Galateni 6:1

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe să fii blând chiar și cu aceia care nu sunt blânzi cu tine.

Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. – Filipeni 4:5

 • Există oameni sau situații în viața ta pentru care ai nevoie să înveți a avea mai multă blândețe? Roagă-te pentru acele situații, cerând să înveți de la El ce înseamnă să fii blând.

Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. Psalmi 18:32

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te învețe cum să fii umil.

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. – 1 Petru 5:6

Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. – Matei 23:12

 • Roagă-te pentru un sprijin și un interes mai mare al tuturor membrilor bisericii și al liderilor în menținerea educației Adventiste de Ziua a Șaptea ca Adventistă de Ziua a Șaptea adevărată în ceea ce privește conținutul și expresivitatea. Acestea sunt vitale pentru viitoarea perspectivă a forței de muncă și a misiunii bisericii.

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – Proverbe 22:6

 • Roagă-te să se pună mai mult accentul pe grupurile mici, pentru ca toți membrii să participe la mărturisirea personală și proclamarea adevărului măreț al lui Dumnezeu în aceste ultime zile.

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă. – 1 Petru 3:15

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Trans-Europeană și pentru orașele pe care încearcă să le câștige la Hristos: Londra, Anglia; Zagreb, Croația; Tallinn, Estonia; Dublin, Irlanda; Copenhaga, Danemarca; Helsinki, Finlanda; Budapesta, Ungaria; Bergen, Norvegia; Randstad, Olanda; Varșovia, Polonia; Belgrad, Serbia și Gothenburg, Suedia. Roagă-te ca oamenii să aibă o foame profundă pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. – Amos 8:11

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule! – Psalm 40:17

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că nu reține nimic bun de la copiii Săi și că El îți va răspunde la rugăciuni.

(…) nu aveţi, pentru că nu cereţi. Iacov 4:2 u.p.

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. – Ioan 16:24

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca Dumnezeu să-i facă blânzi și ca ei să fie martori pentru El. Revendică pentru ei Ioan 1:19, 29: „Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?” El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

.

Ellen White despre blândețe…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: blândețea (…). Galateni 5:22, 23

Tu trebuie să-L reprezinți pe Hristos în ceea ce privește smerenia, blândețea și dragostea. Adevărata blândețe este o nestemată de mare valoare în ochii lui Dumnezeu. (Viața mea astăzi, p.53)

Dacă Hristos este în noi vom fi creștini atât acasă, cât și în afara ei. Acela care este creștin va avea cuvinte amabile pentru rudele și tovarășii lui. El va fi bun, curtenitor, iubitor, înțelegător și se va autoeduca pentru locuirea cu familia de sus. Dacă este membru al familiei regale, el va reprezenta regatul în care va locui. El va vorbi copiilor lui cu blândețe pentru că realizează că și ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu, membri ai curții cerești. Printre copiii lui Dumnezeu nu domnește niciun spirit de asprime, pentru că „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Spiritul care este prețuit în cămin este acela care se va manifesta în biserică. (Voi veți primi putere, p.75).

Nici un membru al familiei nu se poate închide în sine însuși ca ceilalți membri ai familiei să nu simtă influența și spiritul său. Însăși expresia feței are o influență spre bine sau spre rău. Spiritul său, cuvintele, acțiunile sale și atitudinile față de ceilalți sunt mai presus de orice îndoială (…) Dacă el este umplut cu dragostea lui Hristos, va manifesta curtoazie, bunătate, considerație duioasă pentru sentimentele celorlalți și va comunica asociaților săi prin fapte de iubire, un simțământ delicat, recunoscător, fericit. El va demonstra astfel că trăiește pentru Isus. (…) El Îi va putea spune Domnului: „Îndurarea Ta mă face mare”. (Viața mea astăzi, p. 53)

O, trebuie să ne educăm sufletul să fie plin de milă, blând, duios, plin de iertare și de compasiune. Când lăsăm la o parte orice vanitate, toate vorbele necugetate, zeflemeaua și glumele, nu trebuie să devenim reci, indiferenți și nesociabili. Duhul Domnului trebuie să Se odihnească asupra ta până când vei deveni ca o floare parfumată din grădina lui Dumnezeu. Trebuie să continui să vorbești despre lumină, despre Isus, Soarele neprihănirii, până când te vei schimba din slavă în slavă, trăsătură cu trăsătură, mergând din putere în putere și reflectând din ce în ce mai mult chipul prețios al lui Isus. Când vei face aceasta, Domnul va scrie în cărțile din ceruri, ”Bine” pentru că tu reprezinți pe Isus. (Voi veți primi putere, p.75)

Întrebări de reflecție personală

 • În ce domenii ale vieții tale ai nevoie să fii mai blând? Căror oameni le poți arăta mai multă blândețe?
 • Fă o listă cu oamenii cu care ai putea să fii mai blând și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dăruiască blândețea Sa ca să o poți reflecta. Laudă-L anticipat pentru victoria pe care și-o va da.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *