Ziua 10: Înfrânarea poftelor

0

Matei 4:1-11

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu că îți dă putere să te înfrânezi. Laudă-L pe Dumnezeu pentru modurile în care ți-a dat putere să te stăpânești în anumite situații.

Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. – Psalmi 18:32

 • Laudă-L pe Dumnezeu că puterea Lui este perfectă în slăbiciunea ta.

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. – 2 Corinteni 12:9

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El e Acela care îți dă voința și te ajută să ai stăpânire de sine.

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. – Filipeni 2:13

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. – 2 Corinteni 2:14

 • Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea voință să te poți înfrâna.

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună,

plăcută şi desăvârşită. – Romani 12:1, 2

 • Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să urăști lucrurile din lume și să îți dea dragoste pentru El și numai pentru El. Spune-I despre acele lucruri pe care ai nevoie să înveți să le urăști.

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. – 1 Ioan 2:15-17

 • Cere-I lui Dumnezeu să îți amintească de fiecare dată când ești ispitit că trupul tău este templul Duhului Sfânt.

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 6:19, 20

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. – 2 Petru 1:3, 4

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să faci totul pentru gloria Lui.

Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 10:31

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să trăiești o viață ascunsă în El.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. – Galateni 2:20

 • Roagă-te pentru activitățile unite de evanghelizare și mărturie a fiecărui adventist de ziua a șaptea din întreaga lume, fie bărbat, fie femeie, fie copil. Roagă-te să primim putere de la Duhul Sfânt în timp ce ne supunem conducerii Lui în viața noastră.

Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap – zice Domnul.” – Ieremia 1:7, 8

 • Roagă-te ca Dumnezeu să scoată în față lideri evlavioși, ascultători și umili pentru viitor care vor avea o conducere centrată pe Hristos în timp ce biserica Lui împlinește ordinul din ceruri pentru oameni.

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. – 1 Petru 2:5

 • Roagă-te ca Hristos să aducă pace și dragoste în familiile adventiste de ziua a șaptea. Roagă-te ca prezența Lui să îndepărteze abuzul și stresul prin puterea sfințitoare a neprihănirii Lui.

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. – Coloseni 3:14, 15

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Africa de Vest și Africa Centrală și pentru orașele pe care le vor aduce la Hristos. Roagă-te ca oamenii să vadă nevoia lor de Hristos și să cheme Numele Lui.

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. – Filipeni 4:9

 • Laudă-L pe Dumnezeu că nimic nu e imposibil împreună cu El și că a ascultat și a răspuns la rugăciunile tale.

Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. – 2 Cronici 16:9 p.p.

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să-și trateze trupurile ca temple ale Duhului Sfânt și să se poată înfrâna. Revendică pentru ei 1 Corinteni 10:13: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

 Ellen White despre înfrânarea poftelor

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) înfrânarea poftelor. – Galateni 5:22, 23

Dumnezeu cere tuturor oamenilor să-I predea trupurile lor ca o jertfă vie, nu ca o jertfă moartă sau pe moarte, o jertfă slăbită, umplută cu tot felul de necurății și boală prin propriul lor mod de a acționa. Dumnezeu cere o jertfă vie. El ne spune că trupul este un templu al Duhului Sfânt, locuința Duhului Său și El le cere tuturor celor care poartă Chipul Său să aibă grijă de trupurile lor pentru slujirea și slava Lui. ”Voi nu sunteţi ai voştri”  spune apostolul inspirat,  ”aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1

Corinteni 6:19, 20) Pentru a putea face acest lucru, adăugații virtuții cunoştinţa,  cunoștinței înfrânarea; înfrânării  răbdarea.

Avem datoria să știm cum să păstrăm trupul în cea mai bună stare de sănătate și este o datorie sacră de a trăi după lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu cu atâta bunăvoință. Dacă închidem ochii față de lumină de teamă să nu ne vedem greșelile pe care nu suntem dispuși să  le părăsim, păcatele noastre nu sunt astfel micșorate, ci din contră agravate. Dacă ne întoarcem cu spatele la lumină într-un caz, o vom neglija și în alte cazuri.

Este un păcat la fel de mare să călcăm legile existenței noastre, cum este să călcăm una dintre cele Zece Porunci, pentru că nu putem călca oricare dintre ele fără să călcăm legea lui Dumnezeu. Nu-L putem iubi pe Domnul, cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră în timp ce iubim apetitul și gusturile noastre cu mult mai mult decât pe Dumnezeu. Noi slăbim zilnic puterea noastră de a-L slăvi pe Dumnezeu, când El ne cere să folosim toată puterea și mintea noastră. Prin obiceiurile noastre rele noi ne slăbim autoritatea asupra vieții și totuși declarăm că suntem urmașii lui Hristos pregătindu-ne pentru ultimele retușuri înainte de a primi nemurirea… (Voi veți primi putere, p.79)

O ascultare strictă a cerințelor Bibliei va fi o binecuvântare nu numai pentru suflet, ci și pentru trup. Roada Duhului nu înseamnă numai dragoste, bucurie, pace, ci și cumpătare. Ni se poruncește să nu ne pângărim trupul pentru că este templul Duhului Sfânt. Cazul lui Daniel ne arată că urmând principiile religioase tinerii pot triumfa asupra poftei trupești și să rămână credincioși față de cerințele lui Dumnezeu chiar dacă aceasta i-ar costa un mare sacrificiu. Ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi făcut un compromis cu acei ofițeri păgâni și ar fi cedat presiunii de a mânca și a bea așa după cum era obiceiul babilonienilor? Acel singur pas greșit probabil ar fi dus și la alții până când legătura lui cu cerul fiind întreruptă, ar fi fost dus în ispită. Dar, în timp ce s-a ținut strâns de Dumnezeu cu o încredere de nezdruncinat, puterea spiritului profetic a venit asupra lui. În timp ce era instruit de oameni despre îndatoririle vieții de la curte, el era instruit de Dumnezeu să înțeleagă misterele viitorului. (Mărturii pentru biserică, volumul 4, p.570)

Examinați-vă îndeaproape inimile și imitați în viața voastră Modelul infailibil și totul va fi bine în ceea ce vă privește. Păstrați o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. În tot ceea ce faceți, slăviți Numele Lui. Dezbrăcați-vă de egoism și de dragostea egoistă. (Mărturii pentru biserică, volumul 2, p.71)

Întrebări pentru reflecție personală

 • În ce domenii din viața ta ai nevoie de mai multă stăpânire de sine? Fă o listă și prezint-o lui Dumnezeu. Revendică promisiunile Lui pentru victorie și laudă-L anticipat pentru victoria pe care ți-o va da.
 • Mai cunoști și pe altcineva care are nevoie de mai mult auto-control? Ia-ți timp să te rogi și să revendici și pentru această persoană făgăduințele lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *