Ziua 8: Credincioșia

0

Evrei 11:1-11

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru credincioșia și iertarea Lui.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. – 1 Ioan 1:9

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru darul credinței.

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. – Efeseni 2:8

 • Laudă-L pe Dumnezeu că nu Se schimbă și că rămâne credincios chiar și atunci când noi suntem necredincioși.

Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. – 2 Timotei 2:13

 • Laudă-L pe Dumnezeu că El ne răsplătește credincioșia.

Un om credincios este năpădit de binecuvântări (…) – Proverbe 20:20

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să fii credincios în lucrurile mici. Spune-I acele lucruri mici în care trebuie să înveți să fii credincios.

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. – Luca 16:10

 • Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea credință și să te ajute să crezi.

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” – Marcu 9:23 Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: „Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare”, şi v-ar asculta.” – Luca 17:6

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să trăiești prin credință și nu prin vedere.

Pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. – 2 Corinteni 5:7

 • Roagă-te să nu te încrezi în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.

Pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 2:5

 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți mărească credința.

Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!” – Luca 17:5

 • Roagă-te pentru pastorul local, cerându-I lui Dumnezeu să îi dăruiască pastorului tău o măsură bogată a credinței.

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. – Matei 21:22

 • Roagă-te ca fiecare lider al bisericii de pe tot globul să rămână statornic unei perspective spirituale și evanghelistice credincioase.

Roagă-L pe Domnul să-i păzească pe pastori și pe membrii bisericii ca să nu își piardă identitatea profetică pe care o au ca Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea, Biserica Rămășiță a lui Dumnezeu la Sfârșitul timpului. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. – 1 Petru 2:9, 10

 • Roagă-te pentru folosirea sporită a literaturii creștine de către toți membrii bisericii și pentru o accentuare a importanței evanghelismului prin literatură, atât în format de carte, cât și în format electronic.

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. – 2 Corinteni 9:6

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Asia de Sud – Pacific și pentru orașele asupra cărora își concentrează eforturile: Metro Manila, Filipine; Dhaka, Bangladesh; Cebu, Filipine; Makassar, Indonezia; Yangon, Myanmar; Urdaneta, Filipine; Karachi, Pakistan; Kota Kinabalo, Malaezia; Davao, Filipine și Medan, Indonezia. Roagă-te ca lucrătorii să fie umpluți de Duh Sfânt și să primească putere de la El.

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. – Faptele Apostolilor 1:8

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. – Matei 7:7

 • Laudă-L pe Dumnezeu că a fost credincios în ascultarea și răspunsurile la rugăciunile tale. Laudă-L pentru ceea ce urmează să facă.

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. – Matei 21:22 La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca Dumnezeu să le mărească credința. Revendică pentru ei Evrei 11:6: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre credincioșie…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) credincioșia. Galateni 5:22

Venirea la Hristos trebuie să fie un exercițiu al credinței. Avem nevoie să-L aducem în viața noastră de fiecare zi; atunci vom avea pace și bucurie și vom ști din experiență însemnătatea Cuvântului Său: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10). Trebuie să revendicăm prin credință făgăduința Lui că vom rămâne în dragostea lui Isus. Isus a spus: „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” (versetul 11). Credința lucrează pin dragoste și curăță sufletul. Prin credință Duhul Sfânt are acces la inimă și creează sfințenie în ea. Omul nu poate să devină un agent care să lucreze lucrările lui Hristos decât dacă este în comuniune cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Noi putem fi pregătiți pentru cer numai printr-o transformare a caracterului; trebuie să avem neprihănirea lui Hristos ca scrisoare de recomandare dacă vrem să avem acces la Tatăl. Trebuie fim părtași ai naturii divine după ce am scăpat de corupția care este în lume prin poftă. Trebuie să fim transformați zilnic prin influența Duhului Sfânt; pentru că este lucrarea Duhului Sfânt aceea de a eleva gusturile, de a sfinți inima și de a înnobila întreaga ființă prezentând sufletului farmecul de neegalat al lui Isus. (Voi veți primi putere p.77)

Fiecare act al vieții, indiferent cât de mic, aduce roade spre bine sau spre rău. Credincioșia sau neglijența în ceea ce sunt în aparență cele mai neînsemnate datorii, pot deschide ușa pentru cele mai bogate binecuvântări în viață sau pentru cele mai mari calamități. Lucrurile mici sunt cele care testează caracterul. Faptele neprefăcute de tăgăduire de sine zilnică făcute cu o inimă veselă și binevoitoare, acestea sunt lucrurile care Îl fac pe Dumnezeu să zâmbească. Noi nu trebuie să trăim pentru noi înșine, ci pentru alții. Și numai prin uitare de sine și cultivând cu grijă un spirit iubitor și gata de a veni în ajutor putem să facem din viața noastră o binecuvântare. Micile atenții, simplele acte de amabilitate fac mult pentru fericire în viață, iar neglijarea acestora constituie o mare parte din nenorocirea acesteia. (Conflict și curaj p.52)

De credincioșia ta în această lucrare depinde nu numai bunăstarea altora, ci și propriul tău destin veșnic. Hristos caută să-i înnobileze pe toți cei care petrec timp în comuniune cu El, ca noi să fim una cu El precum și El este una cu Tatăl. El permite să venim în contact cu suferința și nenorocirea pentru a ne scoate din egoismul nostru; El caută să dezvolte în noi atributele caracterului Său – compasiune, sensibilitate și iubire. Acceptând această lucrare de slujire, intrăm în școala Sa, ca să fim pregătiți pentru curțile lui Dumnezeu. (Parabolele Domnului Hristos p.388)

Aceia care intră în lucrare ca slujitori vor descoperi că lucrarea lor nu suportă inspecția din partea muritorilor sau a îngerilor. Lucrul esențial pentru o lucrare de succes este o cunoaștere a lui Hristos, pentru că această cunoaștere ne dă principii solide  a ceea ce este drept [și] ne dă un spirit nobil și neegoist ca acela al Mântuitorului nostru pe care declarăm că Îl slujim. Credincioșia, chibzuința, grija, meticulozitatea, acestea ar trebui să caracterizeze toate eforturile noastre, oriunde am fi: fie în bucătărie, în atelier, în biroul unei publicații, în sanatoriu, la școală sau oriunde am fi așezați în via Domnului. „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” (Review and Herald, 22 septembrie 1891)

Trebuie să privim la Isus și privind suntem schimbați. Trebuie să venim la El ca la o fântână deschisă, inepuizabilă din care putem bea iar și iar și găsind mereu o rezervă proaspătă. Trebuie să răspundem la  atracția dragostei Lui, să ne hrănim cu Pâinea Vieții care s-a pogorât din cer și să bem Apa Vieții care curge de la tronul lui Dumnezeu. Trebuie să privim tot timpul în sus astfel încât credința să ne lege de tronul lui Dumnezeu. Nu privi în jos ca și cum ai fi legat de pământ. Nu îți examina credința cum ai smulge o floare din pământ ca să vezi dacă are rădăcini. Credința crește imperceptibil. (Voi veți primi putere p.77)

 Întrebări de reflecție personală:

 • Ai tu credință în Dumnezeu chiar și în cele mai dificile situații? Roagă-L pe Dumnezeu să îți mărească credința! Cere îndeplinirea făgăduințelor Lui.
 • Citește ultimul paragraf de mai sus. Fă o listă cu lucrurile pe care poți să le faci pentru a-ți mări credința. Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să le aplici în viața ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *