Ziua 7: Facerea de bine

0

Romani 12:9:21

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru tot binele pe care ți l-a făcut.

O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. – Psalmi 31:19, 20 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. – Psalmi 23:6

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că omul bun capătă bunăvoința Domnului.

Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului (…). – Proverbe 12:2 p.p.

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru situațiile specifice în care ai văzut că ți-a făcut bine.

O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!… – Psalmi 27:13

 • Laudă-L pe Dumnezeu că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu.

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. – Romani 8:28

 • Cere-I lui Dumnezeu înțelepciune și înțelegere ca să faci totul cu blândețea înțelepciunii.

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! – Iacov 3:13

 • Roagă-L pe Dumnezeu să îți arate cum să manifești bunătate față de membrii familiei tale și față de frații și surorile în Hristos.

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. – Galateni 6:9, 10

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să faci bine străinilor.

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. – Evrei 13:16

 • Roagă-te să nu iei ca și cum ți s-ar cuvieni lucrurile bune pe care le primești și ca Dumnezeu să îți amintească de faptul că toate lucrurile bune vin de la El.

Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. – Iacov 1:17

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să vezi și să apreciezi bunătatea Lui față de tine.

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! – Psalmi 34:8

 • Roagă-te ca să existe un interes crescut pentru studierea cărților lui Daniel și Apocalipsa. Roagă-te ca oamenii să înțeleagă și să proclame slujirea din sanctuar ca pe o explicație frumoasă a procesului de mântuire. Roagă-te pentru concentrarea asupra lui

Hristos și a lucrării Lui pentru noi în timpul vieții Lui pe pământ, asupra morții pe cruce, învierii și slujirii lui actuale pentru noi în ceruri în Sfânta Sfintelor și a doua venire apropiată a Lui. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. – 2 Timotei 2:15 Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. – Evrei 8:1, 2

 • Roagă-te pentru o participare crescută și o dedicare sporită a tuturor membrilor bisericii și a instituțiilor în ceea ce privește acțiunile de evanghelizare în timp ce sprijină misiunea în plină desfășurare a bisericii.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. – Matei 5:16

 • Roagă-te pentru întemeierea a mii de „centre de influență”, în special în orașele mari de peste tot din lume și roagă-te ca aceste centre să facă diferența în viața oamenilor în timp ce experimentează adevărul lui Dumnezeu prin slujirea creștină.

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. – Matei 5:13-16

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Africa de Sud – Oceanul Indian și pentru orașele pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: Luanda, Angola; Antananarivo, Madagascar; Lilongwe, Malawi; Maputo, Mozambic; Saurimo, Angola; Bloemfontein, Africa de Sud; Lubango, Angola; Kitwe, Zambia și Harare, Zimbabwe. De asemenea, roagă-te pentru Diviziunea Asia de Sud și orașele din India pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: Mumbai, Kochi, Bidar, New Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal și Vijayawada. Roagă-te ca Scriptura să aducă roade.

Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. – Isaia 55:11

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. – Psalmi 37:4

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că Îi face plăcere să îți răspundă la rugăciuni și că îți va răspunde la momentul potrivit și îți va da răspunsul potrivit.

De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. – Marcu 11:24 La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să vadă bunătatea lui Dumnezeu, să-și dorească să o aibă în inima lor și să o reflecteze asupra altora. Revendică pentru ei Matei 12:35 „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre facerea de bine…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) facerea de bine (…). Galateni 5:22

Adevărata bunătate este socotită în ceruri ca adevărata noblețe. Starea afecțiunilor morale determină valoarea unui om. O persoană poate avea bunuri și inteligență și totuși să fie lipsită de valoare pentru că focul bunătății nu a ars niciodată pe altarul inimii sale.

Bunătatea (facerea de bine) este rezultatul puterii divine de a transforma natura umană. Prin credința în Hristos, rasa umană căzută pe care El a răscumpărat-o poate obține acea credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul de orice murdărie. Apoi apar atributele lui Hristos: pentru că privind la Hristos omul devine schimbat în același chip din slavă în slavă, aspect cu aspect. Acum se produc roade bune. Caracterul este modelat după asemănarea cu divinitatea și integritatea, cinstea și adevărata binefacere sunt manifestate față de rasa păcătoasă.

Domnul a pus la încercare pe fiecare om. El vrea să ne testeze ca să vadă dacă vom fi buni și vom face binele în această viață, să vadă dacă ne poate încredința bogății veșnice și să ne facă membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc.

Nu există vreo limită a binelui pe care poți să-l faci. Dacă faci din Cuvântul lui Dumnezeu regula vieții tale și îți conduci acțiunile după preceptele sale, făcând toate scopurile și eforturile tale în împlinirea datoriei tale ca o binecuvântare și nu un blestem pentru alții, eforturile tale vor fi încununate de succes. Te vei pune astfel în legătură cu Dumnezeu și vei deveni un canal de lumină pentru alții. Tu vei fi onorat devenind împreună lucrător cu Isus și nu vei putea primi vreo onoare mai înaltă decât binecuvântarea de pe buzele Mântuitorului: „Bine, rob bun și credincios.” (Viața mea astăzi, p.54)

Întrebări pentru reflecție personală:

 • În ce moduri ai văzut bunătatea lui Dumnezeu în ultima vreme în viața ta? Ia-ți timp să-I mulțumești pentru ce a făcut pentru tine.

• Ce ai putea să faci ca să arăți altora aceeași bunătate? Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate ce poți face și să-ți dea putere să oglindești bunăta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *