Ziua 6: Bunătatea

0

Filipeni 2:1-11

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu că ne cheamă să facem altora ceea ce ne-ar plăcea ca ei să ne facă nouă.

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. – Luca 6:31

 • Laudă-L pe Dumnezeu că îți poate da puterea să fii bun.

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. – Efeseni 2:10

Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. – Coloseni 3:12

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru situații specifice în care ai putut vedea bunătatea Lui față de tine. Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El te poate face și te poate ține fără pată până la venirea Lui.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta. – 1 Tesaloniceni 5:23, 24

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. – Filipeni 1:6

 • Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea puterea să fii bun cu toți oamenii, inclusiv cu membrii familiei tale și cu dușmanii tăi.

Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi, fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. – Luca 6:35

 • A fost cineva rău cu tine? Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să fii bun cu acea persoană. Și mai roagă-te și ca Dumnezeu să îți dea iertare în inimă pentru acea persoană.

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. – Romani 12:10

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. – Efeseni 4:32

 • Roagă-te la Dumnezeu să îți arate cum să fii bun cu necunoscuții

Stăruiţi în dragostea frăţească. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. – Evrei 13:1, 2

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te facă o făptură nouă și să îți dea o inimă nouă. Spune-I despre oamenii către care trebuie să arăți mai multă bunătate.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. – 2 Corinteni 5:17

 • Roagă-te ca Dumnezeu să ne dea o înțelegere deplină a metodei lui Hristos (slujirea în ceea ce privește sănătatea) care să permită tuturor membrilor bisericii să împlinească nevoile oamenilor și să urmeze modelul lui Hristos de slujire a altora.

Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” – Faptele Apostolilor 13:47

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!” – Ioan 20:21, 22

 • Roagă-te pentru o creștere nemaipomenită a sprijinului spiritual pentru tinerii adventiști de ziua a șaptea care merg în campusuri publice. Roagă-te ca ei să devină misionari activi slujind altora în universitățile și colegiile publice din toată lumea.

Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru (…) – 2 Timotei 1:8 p.p.

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. – 2 Timotei 4:1, 2

 • Roagă-te ca toți membrii să petreacă mai mult timp cu studiul Bibliei și rugăciunea, care să-I permită lui Dumnezeu să Își îndrume poporul după voia Sa, nu a noastră.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. – 2 Timotei 3:16, 17

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea America de Sud și cele 43 de orașe pe care au decis să-și concentreze misiunea. Roagă-te, de asemenea și pentru Diviziunea Pacificului de Sud și pentru orașele în care au ales să lucreze pentru Hristos: Sydney, Australia; Christchurch, Noua Zeelandă; Lae, Papua Noua Guinee și Apia, Samoa. Roagă-te ca Dumnezeu să trimită lucrători și să binecuvânteze eforturile lor.

Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. – Ioan 17:18

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. – Efeseni 3:20, 21

 • Laudă-L pe Dumnezeu că orice vei cere în Numele Lui și în conformitate cu voia Lui, El va face.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. – 1 Ioan 5: 14, 15

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să învețe de la Isus cum să fie buni și afectuoși. Revendică pentru ei 1 Ioan 3:18: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre bunătate…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) bunătatea (…). Galateni 5:22

Domnul ne va ajuta pe fiecare acolo unde avem cea mai mare nevoie de ajutor în marea lucrare de a ne birui și de a ne cuceri pe noi înșine. Fie ca legea bunătății să fie pe buzele tale și untdelemnul îndurării să fie în inima ta. Aceasta ca produce rezultate minunate. Vei fi mai delicat, mai înțelegător și mai bine crescut. Ai nevoie de toate aceste caracteristici. Duhul Sfânt trebuie primit și adus în caracterul tău; atunci va fi ca un foc sfânt, aducând un miros de tămâie care să se ridice la Dumnezeu, nu de pe buze care condamnă, ci ca  vindecător al sufletelor oamenilor.

Înfățișarea ta va exprima imaginea divinului. (Voi veți primit putere, p. 81)

Niciun cuvânt tăios, critic, aspru nu ar trebui spus. Acestea sunt ca focul și ar trebui să fie lăsate în afara consiliilor și relațiilor noastre cu frații. Dumnezeu cere ca fiecare suflet care Îi slujește să își aprindă cădelnițele din cărbunii focului sacru. Cuvintele vulgare, aspre, dure care ies atât de repede de pe buzele noastre, trebuie reținute și Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin agentul uman. Privind la caracterul lui Hristos vei deveni schimbat asemenea Lui. Numai harul lui Hristos îți poate schimba inima și apoi tu vei reflecta chipul Domnului Isus. Dumnezeu ne cheamă să fim ca El – puri, sfinți și nepătați. Noi trebuie să purtăm imaginea divinului. (Voi veți primi putere, p. 81)

Domnul Isus este singurul nostru ajutor. Prin harul Său noi putem învăța să cultivăm dragostea, să ne educăm pe noi înșine să vorbim cu bunătate și tandrețe. Prin harul Său manierele noastre reci și dure vor fi transformate. Legea bunătății va fi pe buzele noastre și aceia care sunt sub prețioasa influență a Duhului Sfânt nu vor simți că este o dovadă a slăbiciunii să plângă cu cei ce plâng și să se bucure cu cei ce se bucură. Noi trebuie să cultivăm trăsături divine de caracter. Trebuie să învățăm ce înseamnă să avem bunăvoință față de toți oamenii, o dorință sinceră de a fi precum razele de soare și nu precum umbra în viața oamenilor. (Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 299)

Profită de orice ocazie pentru a contribui la fericirea celor din jurul tău, împărtășind cu ei afecțiunea ta. Cuvinte pline de bunătate, priviri pline de simpatie, expresii de apreciere ar fi pentru mulți care se luptă, singuratici ca un pahar cu apă rece pentru un suflet însetat… (Harul uimitor al lui Dumnezeu, p.299)

Trăiește în lumina razelor dragostei Mântuitorului tău. Apoi influența ta va binecuvânta lumea. Permite-I Duhului lui Hristos să te controleze. Fie ca legea bunătății să fie mereu pe buzele tale. Stăpânirea de sine și altruismul se văd în cuvintele și acțiunile acelora care sunt născuți din nou ca să trăiască o viață nouă în Hristos. (Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 299)

Noi putem vorbi despre binecuvântările Duhului Sfânt și ne putem ruga să le primim; dar dacă agentul uman nu este prelucrat de Duhul lui Dumnezeu, El îi descoperă că nu Îl are. Când Duhul modelează și transformă caracterul după asemănarea cu divinitatea, El va fi dat pe față negreșit în fiecare cuvânt pe care îl rostim și în fiecare lucru pe care îl facem, arătând lumii că este o diferență clară între copiii luminii și copiii  întunericului. Domnul vrea ca noi să stăm tari în credința dată sfinților. Trebuie să spunem adevărul cu dragoste. Marele nostru Învățător spune: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:29, 30) (Voi veți primi putere, p.81).

Întrebări pentru reflecție personală:

 • Ești tu caracterizat de bunătate? Cum reacționezi când oamenii nu sunt buni cu tine? Ai vrea să poți reflecta bunătatea lui Dumnezeu? Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să fii bun. Revendică făgăduințele Lui.
 • Fă o listă cu lucruri pe care le poți face pentru alții pentru a le arăta bunătate și cere-I lui Dumnezeu să-ți ofere oportunități să arăți bunătatea Sa, în special acelora care par să o merite cel mai puțin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *