Ziua 5: Îndelunga răbdare

0

Luca 23:26-43

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  cererile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu că El este Acela care ne dăruiește puterea de a ne schimba.

Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oștirilor! – Zaharia 4:6 u.p.

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru modurile în care poți vedea îndelunga Sa răbdare față de tine.

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi dorește ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăință. – 2 Petru 3:9

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El nu-i dezamăgește niciodată pe aceia care se încred în El.

Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. –Isaia 40:31

 • Cere-I lui Dumnezeu să te învețe îndelunga răbdare.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. – Psalmi 37:7, 8

Întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie. – Coloseni 1:11

 • Cere-I lui Dumnezeu să te învețe cum să răsplătești bine pentru rău. Roagă-te pentru orice situație specifică în care ai nevoie să înveți să răsplătești bine pentru rău.

Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea;

căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. – Romani 12:17-21

 • Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să privești încercările pe care le îngăduie asupra ta ca pe un mijloc de a te învăța îndelunga răbdare. Dacă treci printr-o asemenea încercare, roagă-te pentru aceasta în mod specific în rugăciunea ta.

Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. – Iacov 1:2, 3

De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. – 2 Corinteni 4:16, 17

 • Roagă-L pe Dumnezeu să îți aducă aminte să te rogi pentru aceia care te tratează rău.

Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. – Coloseni 3:12, 13 p.p.

 • Cunoști oameni care trec prin încercări? Roagă-te ca Domnul să îi învețe îndelunga răbdare.

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. – Romani 8:28

 • Roagă-te pentru unitate globală în orice comunitate și entitate bisericească, bazată pe respectul pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea umilă, puterea Duhului Sfânt, respectul pentru politica/procesul bisericii și pentru o angajare totală în misiunea

bisericii. Roagă-te pentru umilință în viața noastră ca să fim uniți în supunerea noastră față de conducerea lui Dumnezeu și în procesul luării de decizii unite în biserică.

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. – 1 Corinteni 1:10

 • Roagă-te pentru o cooperare puternică și unire între organizația bisericii și bisericile care sprijină misiunea de evanghelizare.

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. – Evrei 10:24, 25

 • Roagă-te pentru folosirea oricărui mijloc media de socializare potrivit pentru împărtășirea soliei celor trei îngeri într-o manieră creativă și diferită pentru oamenii ocupați din ziua de azi.

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. – Ioan 15:5

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Americii de Nord în timp ce încearcă să ajungă la aceste orașe: orașul New York, New York; Calgary, Canada; Indianapolis, Indiana; St. Louis, Missouri; Seattle, Washington; San Francisco, California; Oakland, California; Tampa, Florida și orașul Oklahoma, Oklahoma. Roagă-te de asemenea pentru Diviziunea Asia de Nord – Pacific și pentru orașele la care încearcă să ajungă:

Tokyo, Japonia; Daegu, Coreea; Daejon, Coreea; Wuxi, China și Ulanbator, Mongolia. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere în aceste orașe.

Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! – Zaharia 4:6 u.p.

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. – Filipeni 4:19

 • Laudă-L pe Dumnezeu că El are o mie de căi atunci când noi nu vedem niciuna și că îți va răspunde la rugăciuni.

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. – Psalmi 84:11

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care le are fiecare pe listă. Roagă-te ca Domnul să-i învețe îndelunga răbdare. Revendică pentru ei Coloseni 1:11: „întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie”. Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ellen White despre îndelunga răbdare…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) îndelunga răbdare (…)-Galateni 5:22

Dragostea este legea Împărăției lui Hristos. Domnul ne cheamă pe fiecare să atingem un standard înalt. Viața poporului Său trebuie să reflecte dragoste, blândețe, îndelungă răbdare. Îndelunga răbdare suferă ceva, suferă multe lucruri, fără a căuta să fie răzbunată prin cuvinte sau acțiuni.

„Îndelunga răbdare” înseamnă răbdare cu ofensa, jignirea, o rezistență îndelungată. Dacă ești îndelung răbdător nu vei împărtăși cu presupusele  cunoștințe  greșelile și erorile fratelui tău. Vei căuta să îl ajuți și să îl salvezi pentru că el a fost răscumpărat cu sângele lui Hristos. „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău.” „Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Şi ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit şi tu.” A fi îndelung răbdător nu înseamnă a fi posomorât și abătut, acru și neîndurător, ci înseamnă să fii exact opusul. (Viața mea astăzi 52)

Dragostea lui Isus trebuie să ne influențeze viața. Ea va avea o influență liniștitoare și îmblânzitoare asupra inimii și caracterului nostru. Ea ne va îndemna să îi iertăm pe frații noștri, chiar dacă ei ne-au rănit. Dragostea divină trebuie să curgă din inima noastră în cuvinte blânde și acțiuni binevoitoare unul față de celălalt. Rodul acestor fapte bune va atârna ca ciorchini bogați pe vița caracterului. „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.” (Review and Herald, 16 noiembrie 1886)

Încearcă să trăiești în pace cu toți oamenii și lasă ca atmosfera care îți va înconjura sufletul să fi plăcută și parfumată. Domnul aude fiecare cuvânt neînțelept care este rostit. Dacă te vei lupta împotriva naturii umane egoiste, vei merge înainte în mod constant în lucrarea de depășire a tendințelor ereditare și a celor cultivate către rău. Prin răbdare, îndelungă răbdare și stăpânire de sine vei realiza multe. Amintește-ți că tu nu poți fi umilit de vorbele neînțelepte ale altcuiva, dar că atunci când tu răspunzi neînțelept pierzi o victorie pe care ai fi putut să o câștigi. Fii foarte atent la cuvintele tale. Stăpânirea de sine și altruismul caracterizează cuvintele și faptele acelora care sunt născuți din nou pentru a trăi o viață nouă în Hristos. (Viața mea astăzi 52)

Întrebări pentru reflecție personală

 • Ai obiceiul de a te răzbuna când cineva îți face un rău? Cum reacționezi când cineva te tratează urât? Cere-I lui Dumnezeu să te învețe să fii îndelung răbdător. Revendică făgăduințele Sale.
 • Este cineva în viața ta care te calcă pe coadă și o face în mod intenționat? Cere-I lui Dumnezeu să îți dea răbdare, dragoste și iertare pentru acea persoană și să te ajute să îi arăți dragostea Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *