Bine ați venit la cele zece zile de rugăciune 2015!

0

Introducere

Dumnezeu a făcut multe minuni prin cele zece zile de rugăciune. Duhul Sfânt a adus redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și relații vindecate. Într-adevăr rugăciunea este mijlocul prin care vine redeșteptarea!

Noi credem că viața ta și viața celor pentru care te rogi va fi schimbată în timp ce te alături membrilor bisericii tale în ruga pentru revărsarea Duhului Sfânt. Iată ce au spus unii dintre participanții la cele zece zile de rugăciune din 2014:

„În timpul Celor Zece Zile de Rugăciune din anul 2013, am cerut două lucruri: ca fiica mea să fie scăpată de robia dependenței și ca soțul meu să vină la Domnul. În timpul Celor Zece Zile de Rugăciune din anul 2014 Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că fiica mea putea spune că e abstinentă de la metamfetamină de opt luni, nu mai locuiește pe străzi și are un serviciu

cu normă întreagă. Soțul meu s-a rebotezat și chiar a venit la Cele Zece Zile de Rugăciune împreună cu mine anul acesta. Toată lauda fie a lui Dumnezeu, Tatăl nostru, prin Isus Hristos.” – Nina Herman, Biserica AZȘ Parkwood, Modesto, California, SUA

„La momentul când am avut Cele Zece Zile de Rugăciune am mai ținut și un curs de evanghelizare prin sănătate. Acesta a fost o binecuvântare minunată pentru Insula Curaçao. Au venit oameni din toată insula și necredincioșii au spus că a fost cel mai bun serviciu de sănătate gratuit pe care l-a primit vreodată insula Curaçao. A lui Dumnezeu să fie slava. În biserica mea am experimentat o transformare miraculoasă a vieții, când un membru talentat a devenit un lider dedicat și evlavios în departamentul muzical. În fiecare Sabat prin intermediul muzicii,

inimile și mințile noastre sunt pregătite pentru a primi Cuvântul Vieții. De asemenea, unii membri care nu mai predicaseră niciodată au predicat într-o seară și un tânăr care nu mai dăduse niciodată mărturie a făcut aceasta!”– Valerie Lashley, Biserica AZȘ Cher-Asile, Willemstad, Curaçao.

Tema noastră de rugăciune:

Să experimentăm Roada Duhului

În timpul Celor Zece Zile de Rugăciune ne vom ruga pentru Roadele Duhului din Galateni 5:22-25. Hristos „tânjește să-Și vadă copiii arătând caractere asemenea Lui.” (Hristos, Lumina Lumii), un caracter care descoperă prezența Duhului Sfânt care se vede prin Roadele Duhului în viața noastră. Singurul mod prin care putem fi transformați după Chipul Său și putem descoperi Roadele Duhului Său este să ne luăm timp să privim la El. „Adevăratul căutător care se străduiește să fie ca Isus în vorbire, viață și caracter va medita la Mântuitorul lui și privind, va fi schimbat după Chipul Lui pentru că tânjește și se roagă pentru aceeași fire și aceeași gândire ca a lui Isus Hristos.” – Mărturii pentru pastori și lucrătorii Evangheliei.

Hristos tânjește să ne transforme caracterul după al Său ca să putem fi martorii Lui pentru lumea care piere. El dorește ca noi să fim canalele Sale, ca El să Se poată descoperi celor care nu Îl cunosc prin noi. „Influența noastră asupra altora nu depinde atât de mult de ceea ce spunem, cât de ceea ce suntem.” (Hristos, Lumina Lumii) Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să arate în noi Roadele Duhului. Aceasta este o lucrare pe care nu o putem face noi înșine. Noi nu avem puterea de a deveni asemenea lui Isus. Numai puterea lui Hristos în noi ne va forma și modela caracterele și ne va face să ne asemănăm mai mult cu El.

„Hristos caută să Se arate în inimile oamenilor și face aceasta prin aceia care cred în El. Obiectivul vieții creștine este acela de a aduce roade – reflectarea caracterul lui Hristos de către credincios, ca să poată fi reflectat și de ceilalți.” – El să fie înălțat

„Nu poate exista creștere sau aducere de roade în viața aceluia care se concentrează asupra lui însuși. Dacă L-ai acceptat pe Hristos ca Mântuitor personal, trebuie să uiți de tine și să încerci să îi ajuți pe alții. Vorbește despre dragostea lui Hristos, despre bunătatea Lui. Îndeplinește orice sarcină care ar apărea. Poartă în inima ta poverile sufletelor și caută prin orice mijloc care îți

este la îndemână să îi salvezi pe cei pierduți. Pe măsură ce primești Duhul lui Hristos – Duhul dragostei neegoiste și al muncii pentru alții – tu vei crește și vei aduce roade. Roadele Duhului vor ajunge la desăvârșire în caracterul tău. Credința ta va crește, convingerile tale se vor adânci, iar dragostea ta va fi făcută perfectă. Vei reflecta din ce în ce mai mult imaginea lui Hristos în tot ceea ce este pur, nobil și încântător.” – El să fie înălțat

Avem nevoie de roadele Duhului în viața noastră și avem nevoie să le arătăm celor din jurul nostru. În timpul acestor zece zile ne-am dori să ne luăm timp să reflectăm la roadele Duhului, să ne rugăm ca Dumnezeu să dezvolte roadele Lui în noi și să ne ajute să reflectăm caracterul Lui pentru ceilalți.

Îndrumări pentru momentele de rugăciune

  • Menține rugăciunile scurte – o propoziție sau două pe un subiect. Apoi lasă-i și pe alții. Te poți ruga de câte ori dorești, la fel ca într-o conversație.
  • Tăcerea este bună, deoarece ea dă timp tuturor să-L asculte pe Duhul Sfânt.
  • Cântatul împreună în timp ce Duhul vă conduce este o mare binecuvântare.
  • Decât să pierdeți timp valoros vorbind despre cererile voastre de rugăciune, mai bine cereți-le în rugă. Apoi, și alții se pot ruga pentru cererile tale de rugăciune și Îi pot cere lui Dumnezeu împlinirea făgăduințelor după nevoia ta.

Cererea împlinirii făgăduințelor

Dumnezeu ne-a dat multe făgăduințe în Cuvântul Său. Este privilegiul nostru să cerem împlinirea lor în rugăciune. Toate poruncile și sfaturile Lui sunt de asemenea promisiuni. El nu ar cere niciodată de la noi ceva ce nu am putea face cu ajutorul Lui.

Când ne rugăm este așa de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, dificultăților și problemelor noastre, să ne plângem și să ne văităm de situația noastră. Nu acesta este scopul rugăciunii. Rugăciunea are menirea să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți promisiunile lui Dumnezeu în timpul rugăciunii. Am inclus în ghidul pentru fiecare zi versete biblice pe care le puteți aduce în rugăciune. Dar sunteți liberi să cereți și împlinirea altor promisiuni. Vă vor ajuta să nu vă mai uitați la voi și la slăbiciunile voastre, ci la Isus. Privind la El vom deveni schimbați după Chipul Său.

„Fiecare promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile voastre prezentați Cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cereți împlinirea promisiunilor Lui. Cuvântul Lui este garanția că dacă ceri cu credință vei primi toate binecuvântările spirituale. Continuați să cereți și veți primi cu mult mai mult decât cereți sau credeți că veți primi.” – În locurile cerești

„Cereți Duhul Sfânt cu stăruință. Dumnezeu stă în spatele fiecărei promisiuni pe care a făcut-o. Cu Biblia în mână spune: „Am făcut cum ai zis. Îți prezint promisiunea Ta: „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.”” – Parabolele Domnului Hristos

„Armate invizibile de lumină și putere îi însoțesc pe cei umili și modești care cred și cer împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos

Cum poți revendica promisiunile Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, revendică promisiunea din Ioan 14:27 și spune: „Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Dă-mi pacea pe care ai promis că o vei lăsa cu noi.”

Duhul Sfânt

Nu uita să-I ceri Duhului Sfânt să-ți arate cum sau ce să te rogi în ceea ce privește viața unei persoane sau o situație particulară. Biblia ne spune că noi nu știm pentru ce să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Acela care mijlocește pentru noi.

„Nu trebuie să ne rugăm numai în Numele lui Hristos, ci prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ce a vrut autorul să spună în Romani 8:26 că Duhul „mijlocește pentru noi cu suspine negrăite”. Unei asemenea rugăciuni Dumnezeu este încântat să răspundă. Când rostim cu sinceritate și intensitate o rugăciune în Numele lui Hristos, chiar în acea intensitate există

o garanție de la Dumnezeu că El va răspunde rugăciunii noastre „nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” Efeseni 3:20” – Parabolele Domnului Hristos

Revendică promisiunea din Romani 8:26 și cere-I Duhului Sfânt să-ți arate pentru cine să te rogi și pentru ce să te rogi în ceea ce privește anumite persoane sau situații.

Credința

Ni se spune în Spiritul profetic că „rugăciunea și credința pot face ceea ce nicio putere de pe pământ nu poate îndeplini”. – Divina vindecare

De asemenea suntem încurajați să ne rugăm și să avem credință că Dumnezeu aude și va răspunde rugăciunii noastre. „Hristos spune: „Cereți și vi se va da”. În aceste cuvinte, Hristos ne

dă îndrumare cu privire la modul cum ar trebui să ne rugăm. Trebuie să venim la Tatăl nostru ceresc cu simplitatea unui copil, cerându-I darul Duhului Sfânt. Isus mai spune: „orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea”. Trebuie să veniți la Tatăl cu părere de rău și mărturisindu-vă păcatele, eliberând sufletul de orice păcat și orice pângărire și este privilegiul vostru să dovediți că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. (…) Trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că testul caracterului se găsește în faptul că vă clădiți cea mai sfântă credință.

Dumnezeu este dovedit prin Cuvântul Său. Nu trebuie să aștepți să ai emoții minunate înainte de a crede că Dumnezeu te-a auzit; sentimentele nu trebuie să fie criteriul tău, pentru că emoțiile sunt la fel de schimbătoare ca norii. (…) În timp ce trăim pe pământ putem avea ajutor din cer (…) căci eu L-am pus la încercare pe Dumnezeu de o mie de ori. Voi trăi prin credință; nu-L voi dezonora pe Mântuitorul meu prin necredință.” – Review and Herald, 11 octombrie 1892

„Avem prea puțină credință. Noi Îl limităm pe Cel Sfânt al lui Israel. Ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu că binevoiește să ne folosească pe oricare dintre noi ca instrumente ale Sale. Fiecare rugăciune sinceră făcută cu credință pentru orice lucru va primi răspuns. Poate că răspunsul nu va fi chiar cum ne-am aștepta noi să fie; dar el va veni, poate nu așa cum am gândit noi, ci chiar la momentul când aveam cea mai mare nevoie de el. Dar, o, cât de păcătoasă este necredința noastră! „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.”” – Mărturii pentru biserică, volumul 3

Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să crezi și să ai credință că El te-a auzit și va răspunde. Ni se mai spune că „putem cere orice dar pe care ni l-a promis; apoi trebuie să credem că îl vom primi și să mulțumim că l-am primit.” (Educație)

Trebuie să ne facem un obicei să-I mulțumim anticipat lui Dumnezeu prin credință pentru ceea ce va face și pentru modul cum ne va răspunde la rugăciuni.

Roagă-te pentru șapte oameni

În timpul acestor Zece Zile de Rugăciune vă încurajăm să vă rugați în mod special pentru șapte persoane în care ați dori să vedeți manifestate roadele Duhului Sfânt. Pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau pur și simplu cunoștințe. Ia-ți timp și întreabă-L pe Dumnezeu pentru cine ar dori să te rogi. Mai roagă-L și să-ți pună o reală povară pe suflet pentru aceste persoane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *