Ziua 4 – Pacea

0

Ioan 14:25-31 și Matei 6:25-36

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu că putem găsi pacea în ascultarea de legea Lui.

Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire. – Psalmi 119:165

 • Laudă-L pe Dumnezeu că a suferit pentru noi ca să avem parte de pace.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. – Isaia 53:5

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. – 1 Petru 3:18

 • Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea pacea Lui care întrece orice pricepere.

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. – Filipeni 4:6, 7.

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. – Ioan 14:27

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să rămâi în El și pacea Lui să rămână în tine.

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. – Isaia 26:3

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! – Romani 15:13

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să cauți pacea cu El și cu ceilalți oameni.

Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. – Evrei 12:14

Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. – Iacov 3:18

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! – Matei 5:9

 • Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe să-I permiți să lupte pentru tine și să-ți dea pacea Lui în orice situație dificilă.

Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi. – Exod 14:14

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară. – Matei 11:28-30

 • Cunoști oameni care au nevoie de pacea lui Dumnezeu în inima lor? Roagă-te pentru acele persoane.

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. – Isaia 54:10

Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie. – Ieremia 33:6

 • Cunoști oameni care trec prin încercări? Roagă-te pentru ei, cerându-I lui Dumnezeu să le dea pacea Sa.

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. – Ioan 16:33

(…) Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă. – Exod 33:14

 • Roagă-te pentru aceia care suferă pentru Hristos, cerând ca pacea lui Dumnezeu să rămână în inimile lor. Dacă știi astfel de persoane, roagă-te pentru fiecare pe nume.

Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. – Isaia 32:14

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Romani 5:1, 2.

 • Cunoști oameni care au nevoie să facă pace cu Dumnezeu și cu alți oameni? Roagă-te pentru ei.

Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.– Romani 16:20

(…) Trăiţi în pace între voi. – 1 Tesaloniceni 5:13 u.p.

 • Roagă-te pentru protejarea tinerilor de influețele lumești crescânde. Roagă-te ca ei să se concentreze pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe slujirea altora. Roagă-te pentru fiecare tânăr pe care îl cunoști pe nume care are nevoie de protecția lui Dumnezeu.

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. – 1 Timotei 4:12

 • Misiune în orașe – Roagă-te pentru Diviziunea Inter-Americană și pentru orașele pe care încearcă să le câștige pentru Hristos: orașul Mexic, Mexic; Caracas, Venezuela; Bogatá, Columbia; Nassau, Bahamas; orașul Belize, Belize; Georgetown, Guyana; Cali, Columbia; Cayenne, Guiana Franceză; orașul Guatemala, Guatemala; Quetzaltenango, Guatemala; Port-au-Prince, Haiti; Tegucigalpa, Honduras; Mérida, Mexic; Puerto Rico (întreaga insulă); Santiago de los Caballeros, Republica Dominicană și Maracaibo, Venezuela. Roagă-te ca membrii să dezvolte strategii pentru a ajunge la aceste orașe mari.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. – Iacov 1:5

 • Roagă-te pentru orice nevoie personală sau pentru orice ai pe suflet.

Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase. – Isaia 43:18, 19

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru că te-a auzit și că va face cu mult mai mult decât cerem sau gândim noi.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. – Efeseni 3:20, 21

La finalul momentelor de rugăciune poate vei dori să formezi grupe de câte două-trei persoane și să vă rugați pentru cele șapte persoane pe care leare fiecare pe listă. Roagă-te ca ei să caute să aibă pacea lui Dumnezeu în inimile lor. Revendică pentru ei 1 Petru 3:11: „să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească.” Dacă ai o cerere de rugăciune personală pe care nu te simți în largul tău să o împărtășești cu tot grupul, simte-te liber să o împărtășești cu partenerul tău și să vă rugați împreună pentru ea.

Ce a scris Ellen White despre pace…

Roada Duhului, dimpotrivă, este: (…) pacea (…). Galateni 5:22

Domnul a hotărât că fiecare suflet care ascultă de Cuvântul Lui va avea bucuria Lui, pacea Lui și o putere neîntreruptă. Asemenea bărbați și femei sunt aduși zilnic lângă El, nu numai atunci când îngenunchează să se roage Lui, ci și în timp ce își îndeplinesc îndatoririle vieții. El le-a pregătit un loc să locuiască cu El, un loc unde viața este purificată de toată trivialitatea și de lipsa atractivității. Prin această comuniune neîntreruptă cu El, ei sunt făcuți colaboratori ai Lui în munca lor de o viață. (Viața mea astăzi p. 51)

Unii nu au pace, nu au odihnă. Ei sunt într-o stare permanentă de iritabilitate și permit impulsivității și pasiunii să le conducă inima. Ei nu știu ce înseamnă să ai pacea și odihna în Hristos. Ei sunt ca o navă neancorată, condusă de vânt și clătinată. Dar aceia a căror minte este controlată de Duhul Sfânt trăiesc în umilință și blândețe; pentru că ei lucrează conform planului lui Hristos și vor fi ținuți într-o pace perfectă, în timp ce aceia care nu sunt controlați de către Duhul Sfânt sunt ca marea agitată. (Voi veți primi putere p.73)

Există unii care tot caută mărgăritarul de mare preț. Dar ei nu își predau toate obiceiurile lor rele. Ei nu mor față de ei înșiși ca Hristos să poată trăi în ei. Așadar, ei nu găsesc perla prețioasă. (…) Ei nu ajung niciodată să știe ce înseamnă să ai pace și armonie în suflet; pentru că dacă nu te predai total nu vei avea parte de odihnă și de bucurie. Cei care sunt „aproape creștini” dar nu creștini totali, par să fie lângă Împărăția Cerurilor, dar nu pot intra în ea. „Aproape salvat” dar nu salvat pe de-a-ntregul înseamnă că nu ești aproape pierdut, ci total pierdut. (…) (În locurile cerești p.49)

Singurul mod de a câștiga pace și bucurie este să ai o legătură vie cu Acela care Și-a dat viața pentru noi, care a murit ca noi să putem trăi și care trăiește ca să-Și unească puterea cu eforturile acelora care se străduiesc să biruiască. (În locurile cerești p.33)

Cuvintele nu sunt îndeajuns ca să descrie pacea și bucuria pe care le are acela care Îl crede pe Dumnezeu pe Cuvânt. Încercările nu îl tulbură, disprețul nu îl mâhnește. Eul este crucificat. Zi de zi, îndatoririle lui pot deveni mai împovărătoare, ispitele mai puternice și încercările mai aspre, dar el nu se clatină pentru că primește o putere egală cu nevoia sa. (Viața mea astăzi p.51)

În credință este pace și în Duhul Sfânt este bucurie. Credința aduce pace și încrederea în Dumnezeu aduce bucurie. Crede! Crede! Sufletul meu spune: crede! Odihnește-te în Dumnezeu. El este capabil să păstreze ceea ce tu I-ai încredințat. El te va face mai mult decât învingător prin El care te iubește. (Credința prin care trăiesc p.121)

Întrebări pentru reflecție personală:

 • Ai tu pace în inimă? Care sunt lucrurile care îți răpesc pacea? Petrece timp în rugăciune, predând acele lucruri și cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
 • Îl crezi pe Dumnezeu pe Cuvânt? Îți dau pace făgăduințele Sale când ești în mijlocul situațiilor dificile? Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea pacea Lui când te confrunți cu încercările.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *