Ziua 2

0

Copii ai Regelui

 SUGESTII  PENTRU RUGĂCIUNEA UNITĂ

 

Tatăl nostru care ești în ceruri…”(Matei 6.9).

Laudă

 •  Laudă-l pe Dumnezeu pentru că este Tatăl tău Cel iubitor ”vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Săi” (1 Ioan 3:1).
 • Cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea față de tine în ultimul timp? Laudă-L pentru iubirea Sa demonstrată față de tine.
 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut  în viața ta astăzi, weekendul trecut, etc.

Mărturisire

 •  Mărturisește lipsa ta de dragoste față de Dumnezeu și față de copiii Săi. Roagă-L să te ierte pentru că te-ai îndoit de dragostea Sa pentru tine și că nu ți-a păsat de salvarea celor din jur.
 • Roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate orice păcat din viața ta care are nevoie să fie mărturisit; ia-ți timp apoi să asculți în liniște răspunsul Său. Cere-ți iertare și acceptă cu bucurie răspunsul Său.

Cerere și mijlocire

 •  Cere împlinirea promisiunii Duhului Sfânt: ”Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11.13).
 • Roagă-L pe Dumnezeu să îngăduie disciplina în viața ta ca un Tată iubitor pentru ca tu să poți crește în asemănare cu El.
 • ”Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12).  Cere-I lui Dumnezeu să-ți dea dragostea Sa pentru: familia ta, membrii bisericii, dușmani, vecini, prieteni, și toate persoanele care sunt în cercul tău de influență. Cere-I lui Dumnezeu în mod deosebit să-ți pese de salvarea celor din jur și roagă-te ca să înveți să îi iubești cum îi iubește Dumnezeu.
 • Roagă-te ca viața ta și viața celor din biserică să dea pe față iubirea lui Dumnezeu față de cei din jurul tău.
 • Roagă-te pentru o relație plină de dragoste în familiile adventiste și în biserici. Roagă-te mai ales pentru ca tinerii, copiii și noii membri să  experimenteze dragostea lui Dumnezeu.
 • Roagă-te ca să facem din Dumnezeu și lucrarea Sa cea mai înaltă prioritate.
 • MO (misiunea în orașe): roagă-te pentru ca Adventiștii de Ziua a Șaptea din orașe să: a) experimenteze redeșteptare și reformă astfel încât să poată da pe față iubirea lui Dumnezeu și sfințenia Lui în viețile lor; b) să fie implicați activ în slujirea pentru vecinii lor; c) să fie umpluți și împuterniciți de către Duhul Sfânt.
 • Ia un cartonaș de mijlocire din cutie și mijlocește pentru acele cinci suflete și alte cinci suflete pentru care tu ai ales să te rogi  în timpul celor Zece Zile de Rugăciune împreună cu ceilalți membri. Roagă-te pentru ei conform cu pasajul din Efeseni 3: 14-19.
 • Roagă-te pentru orice altă cere care îți vine în minte.

Mulțumire

 •  Mulțumește-I lui Dumnezeu că ”toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus”(Galateni 3:26).
 • Laudă-L prin credință pentru minunile care ți le pregătește ca răspuns la rugăciunile tale.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestei teme.

ELLEN WHITE DESPRE  RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

 Când vă rugaţi, să ziceţi: «Tatăl nostru» (Luca 11:2)

Isus ne învaţă să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu-I este ruşine să ne numească fraţi. (Evrei 2, 11). Atât de voioasă, atât de dornică este inima Mântuitorului să ne spună bun venit, ca membri ai familiei lui Dumnezeu, încât, din primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne apropiem de Domnul, El pune asigurarea rudeniei noastre divine: „Tatăl nostru”.

Aici se dezvăluie minunatul adevăr, plin de încurajare şi mângâiere, că Dumnezeu ne iubeşte ca pe Fiul Său. Aceasta şi spunea Domnul Isus în ultima Sa rugăciune pentru ucenicii Săi: „Tu i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 23).

Lumea aceasta, despre care Satana zisese că este a lui şi pe care o stăpânise cu aspră tiranie, era acum înconjurată de iubirea Fiului lui Dumnezeu şi, printr-o mare înfăptuire, legată iarăşi de tronul lui Dumnezeu. Heruvimii şi Serafimii, precum şi oştile nenumărate ale tuturor lumilor necăzute au cântat imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu şi a Mielului, în clipa când a fost asigurată biruinţa aceasta. Ei s-au bucurat că s-a deschis o cale de scăpare pentru neamul omenesc decăzut şi că pământul are să fie răscumpărat de sub blestemul păcatului. Dar cât de mult se vor bucura aceia care sunt obiectul unei aşa iubiri de neînchipuit!

Cum am putea să ne îndoim vreodată şi să fim în nesiguranţă, cum am putea să ne simţim orfani? Isus a luat asupra Sa natura omenească, tocmai pentru a veni în ajutorul acelora care au călcat Legea. El S-a făcut asemenea nouă, ca să putem avea pacea şi siguranţa veşnică. Avem în ceruri un Apărător şi oricine Îl primeşte ca Mântuitor personal nu este lăsat orfan, ca să poarte povara propriilor sale păcate.

„Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu”. „Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El ca să fim şi proslăviţi împreună cu El”. „Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3, 2; Romani 8, 17).

Cel dintâi pas pe care-l facem pentru a ne apropia de Dumnezeu este acela de a cunoaşte şi crede iubirea pe care El o are faţă de noi (1 Ioan 4, 16), deoarece suntem îndemnaţi să venim la El, constrânşi de iubirea Sa.

Înţelegerea iubirii lui Dumnezeu aduce după sine renunţarea la iubirea de sine. Dându-I lui Dumnezeu numele de Tatăl nostru, îi recunoaştem pe toţi copiii Săi ca fiind fraţii noştri. Suntem toţi o parte din marea ţesătură a omenirii, toţi suntem membri ai unei singure familii. În rugăciunile noastre, trebuie să-i cuprindem pe toţi semenii noştri, ca pe noi înşine. Acela care caută binecuvântări numai pentru sine nu se roagă cum trebuie

Dumnezeul nemărginit, zicea Isus, îţi dă privilegiul de a te apropia de El, numindu-L Tată. Trebuie să înţelegem tot ce se cuprinde în aceasta. Nici un părinte pământesc n-a lucrat vreodată atât de stăruitor pentru un copil rătăcit, cum lucrează Făcătorul tău pentru călcătorul de Lege. Nici un interes omenesc, plin de iubire, n-a urmărit vreodată pe cel nepocăit cu aşa duioase chemări. Dumnezeu locuieşte în orice casă; El aude orice cuvânt care se rosteşte, ascultă orice rugăciune care se înalţă spre El, ia parte la întristările şi dezamăgirile fiecărui suflet, vede îngrijirile care se dau tatălui, mamei, sorei, prietenului şi aproapelui. El are grijă de trebuinţele noastre, iar iubirea, îndurarea şi harul Său se revarsă necontenit, ca să împlinească nevoile noastre.

Dacă te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tată al tău, te recunoşti ca fiind copilul Său, spre a fi condus la înţelepciunea Sa şi a fi ascultător în toate lucrurile, ştiind că iubirea Sa nu se schimbă. Vei accepta şi planul Său pentru viaţa ta. Ca fiu al lui Dumnezeu, vei socoti onoarea, caracterul, familia şi lucrarea Sa, ca fiind de cea mai mare însemnătate pentru tine. Va fi o mare bucurie pentru tine să recunoşti şi să cinsteşti legătura ta cu Tatăl tău şi cu fiecare membru al familiei Sale. Te vei bucura că poţi face un lucru oricât de simplu, dar care să tindă la proslăvirea Sa, sau a semenilor tăi.

„Care eşti în ceruri”. Acela spre care Domnul Isus ne îndeamnă să privim ca spre „Tatăl nostru” „este în cer; El face tot ce vrea” (Psalmii 115, 3). Putem să ne punem toată încrederea în El, zicând: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine” (Psalmii 56, 3).  – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 103-106

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *