Ziua 10

0

Stăruind în rugăciune pentru Duhul Sfânt

Sugestii pentru rugăciunea unită

,,De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.  Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte?  Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”(Luca 11:9-13).

Laudă

 • Laudă-L pe Dumnezeu că Lui Îi face plăcere să ne ofere Duhul Său Sfânt așa cum un tată este încântat să ofere daruri copiilor săi.
 • Laudă-L pe pentru lucrarea Duhului Sfânt ca : Mângâietor, Învățător etc.
 • Laudă-L pentru diferitele moduri în care L-ai văzut  lucrând pe Duhul Sfânt  recent în viața ta, a bisericii și în lume.

Mărturisire

 • Roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți cerceteze inima și să te convingă de păcat. ”Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” (Ioan 16:8). Mărturisește păcatul și acceptă iertarea lui Dumnezeu.
 • Cere iertare pentru  că nu ai apreciat așa cum trebuie făgăduința oferirii Duhului Sfânt și nu I-am cerut ca să ne conducă viețile.
 • ”Nu stingeţi Duhul”(1 Tesaloniceni 5:19). Ai ignorat sau ai stins Duhul care dorea să-ți conducă viața? Cere-ți iertare în mod special pentru aceasta.

Cerere și mijlocire

 • Cere îndeplinirea promisiunii Duhului Sfânt din Luca 11:9-13.
 • Roagă-te pentru un botez proaspăt cu Duhul Sfânt ”…fiți plini de Duh” (Efeseni 5:19).
 • Roagă-te pentru o legătură mai strânsă cu Dumnezeu și pentru ca roada Duhului Sfânt să fie vizibilă în viața ta și tuturor Adventiștilor de Ziua a Șaptea (Galateni 5:22-25).
 • Roagă-te pentru ca ploaia timpurie și târzie  să fie revărsate (Osea 6:1-4, 10:12, Ioel 2:23, 28).
 • Roagă-te ca peste poporul lui Dumnezeu să fie revărsat un spirit de rugăciune. (Zaharia 12:10).
 • Roagă-te pentru redeșteptare și reformă în întreaga biserică mondială. (2Cronici 7:14).
 • MO: Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere în cele 630 de orașe din  lume.
 • Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să ne împuternicească în vederea mărturisirii și să aducă unitate între noi .
 • Roagă-L pe Dumnezeu să ne ajute să stăruim în a cere Duhul Sfânt pentru ca să primim plinătatea Sa.
 • Împreună cu o persoană sau două mijlociți pentru cei cinci din lista fiecăruia de rugăciune și pentru cei de pe cartonașul extras din cutie. Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile lor și să îi ia în stăpânire pe fiecare.
 • Roagă-te pentru celelalte cereri pe care le ai pe suflet.

Mulțumire

 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru că atunci când nu știm să ne rugăm ”Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră și…mijlocește pentru noi cu suspine negrăite”(Romani 8:26)
 • Laudă-L în credință pentru minunile care le creează ca răspuns la rugăciunile noastre.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestei teme.

 ELLEN WHITE DESPRE  făgăduința duhului sfânt

Trecerea vremii nu a adus nici o schimbare în ce priveşte făgăduinţa dată de Hristos la despărţire, de a trimite Duhul Sfânt ca reprezentant al Său. Nu din pricina vreunei restricţii din partea lui Dumnezeu bogăţiile harului Său nu se revarsă pe pământ asupra oamenilor. Dacă împlinirea făgăduinţei nu se vede aşa cum ar putea fi văzută, aceasta se datorează faptului că făgăduinţa nu este apreciată aşa cum ar trebui să fie. Dacă ar voi, ar fi cu toţii umpluţi cu Duhul Sfânt. Oriunde nevoia după Duhul Sfânt este o problemă de mai mică importanţă şi preocupare, acolo se vede secetă spirituală, întuneric spiritual, decădere şi moarte spirituală. Ori de câte ori probleme minore ocupă atenţia, puterea divină, care este necesară pentru creşterea şi prosperitatea bisericii şi care ar aduce cu ea toate celelalte binecuvântări, lipseşte, deşi ea este oferită în toată infinita ei plinătate.

 Deoarece acesta este mijlocul prin care noi trebuie să primim putere, de ce nu flămânzim şi nu însetăm după darul Duhului? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rugăm pentru el şi nu predicăm despre el? Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt părinţii să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalţe rugăciunile lui către Dumnezeu. Grupuri de lucrători creştini ar trebui să se adune pentru a cere un ajutor deosebit, înţelepciune cerească, pentru ca să ştie cum să plănuiască şi cum să aducă la îndeplinire, cu înţelepciune, aceste planuri. În mod deosebit, ei ar trebui să se roage ca Dumnezeu să-i boteze pe aleşii Săi, trimişi în câmpurile misionare, cu o bogată măsură a Duhului Său. Prezenţa Duhului Sfânt în lucrătorii lui Dumnezeu va da vestirii adevărului o putere pe care nici toată puterea sau slava lumii n-o poate da. – Faptele Apostolilor 50

Ellen White despre Luca 11:1-3

Vezi și Parabolele Domnului Hristos, ”Cerând pentru a da” paginile 139-149.

        Noi trebuie să dăm pe faţă o încredere deplină, neşovăielnică, în Dumnezeu. Adesea El întârzie să ne răspundă, pentru a ne pune la probă credinţa noastră sau pentru a pune la încercare sinceritatea dorinţelor noastre. Dacă am cerut după Cuvântul Său, atunci noi ar trebui să credem în făgăduinţele Sale şi să prezentăm cererile noastre cu încredinţarea că ele nu vor fi refuzate.
        Dumnezeu nu spune: Cereţi o dată şi vi se va da. El invită să cerem, să stăruim neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce cere într-o atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel, şi face să crească dorinţa de a primi lucrurile pentru care se roagă …
        Rugăciunile noastre ar trebui să fie tot aşa de stăruitoare şi sincere cum a fost cererea prietenului lipsit care la miezul nopţii a cerut câteva pâini. Cu cât vom cere mai călduros şi mai hotărât, cu atât mai strânsă va fi legătura noastră cu Hristos. Noi vom primi binecuvântări şi mai mari, dacă vom manifesta şi o credinţă mai mare.
        Partea noastră este să ne rugăm şi să credem. Să veghem şi să ne rugăm. Să veghem şi să conlucrăm cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre. Să nu uităm că suntem „împreună lucrători cu Dumnezeu.” 1 Corinteni 3, 9. Să vorbim şi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. Căci nu este un lucru de mică importanţă pentru noi, dacă încercările vor dovedi credinţa noastră ca fiind sigură, sau vor arăta că rugăciunile noastre nu sunt decât numai o formă…
        Nu este nevoie să mergem la marginile pământului pentru înţelepciune, căci Dumnezeu, este aproape. Ceea ce ne va asigura succesul, nu sunt talentele pe care le avem acum, sau pe care le vom avea vreodată. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru noi. Noi trebuie să avem o mai puţină încredere în ceea ce poate face omul şi o mai mare încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet credincios. El doreşte ca să-L căutăm prin credinţă. El doreşte ca noi să aşteptăm lucruri mari de la El. Şi El mai doreşte ca să ne dea pricepere în lucrurile pământeşti ca şi în cele spirituale. El poate ascuţi mintea noastră. El ne poate da tact şi îndemânare. Să punem la lucru talentele noastre, să cerem de la Dumnezeu înţelepciunea şi ea ne va fi dată. 
        Să luăm Cuvântul lui Dumnezeu ca asigurare. Nu ne-a invitat oare să venim la El? Niciodată să nu ne îngăduim a vorbi într-un mod descurajator şi lipsit de nădejde. Dacă am face astfel, vom pierde foarte mult. Privind la ceea ce izbeşte privirea şi plângându-ne atunci când dificultăţile ne presează, nu facem decât să dăm dovadă că avem o credinţă bolnavă şi slabă. Să vorbim şi să lucrăm cu o credinţă de neînvins. Domnul este bogat în mijloace, lumea este a Lui. Să privim cu credinţă spre cer. Să privim la El care are lumină, putere şi eficienţă. – Parabolele Domnului Hristos, 145-147.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *